Predsjednik Skupštine opštine Tivat Ivan Novosel zaprimio je danas izvještaj Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike u Skupštini opštine Tivat, koji su održani dana 30.08.2020.godine, na dalji postupak - saopšteno je iz skupštinske službe.
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat da je preduzeće „EKO-MODUS” d.o.o. iz Budve, ul. Mimoze br. 11, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za pogon za sakupljanje i reciklažu otpada, na kat.parceli br. 827/1 KO Đuraševići, Opština Tivat.

U organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat, NVO ,,Mladi Boke Kotorske“ i Omladinskog kluba Tivat, od danas počinju seminari za mlade koji se sastoje od tri modula. Prvi modul pod nazivom „Organizovanje treninga za sticanje vještina omladinskih NVO“ obuhvata teme poput: Upoznavanje...

Predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac i sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti mr Dubravka Nikčević, uručili su danas komplete knjiga za prvi razred i poklon paketiće budućim đacima prvacima, u amfiteatru tivatske Osnovne škole „Drago Milović“. U izmjenjenim uslovima, a zbog epidemije koronavirusom,...

Nakon objavljivanja inforamcije o akciji za dobijanje finansijske podrške tivatskim privatnim izdavaocima smještaja za uvođenje EU Eko znaka, koju je pokrenuo Sekretarijat za turizam i preduzetništvo za pružanje podrške tom turističkom segmentu, prijavilo se više izdavaoca nego što je planirano za ovu godinu. U akciji je...

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainetresovanu javnost da je nosilac projekta „Luštica Development“ ad iz Tivta, Novo naselje bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za gat za vezivanje plovila na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat.
Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainetresovanu javnost da je nosilac projekta „Luštica Development“ ad iz Tivta, Novo naselje bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje goriva na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat.

Na osnovu upozorenja Hidrometeorološkog zavoda i Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova do 17. septembra centralni i primorski dio Crne Gore je pod povećanim rizikom od požara. Svi nadležni subjekti sistema zaštite i spašavanja spremno dočekuju najavljenu situaciju. Tivatska služba zaštite i spašavanja podigla je...

Treći po redu sastanak Privrednog savjeta, kojim je predsjedavao predsjednik opštine Tivat dr Siniša Kusovac, održan je juče u njegovom kabinetu. Ovo stručno savjetodavno tijelo Predsjednika Opštine razmatralo je nekoliko aktuelnih tema kao što su: posljedice krize uzrokovane koronavirusom i njen uticaj na lokalnu privredu i aktuelni paketi ekonomskih mjera pomoći stanovništvu i privredi na državnom i lokalnom nivou.

Imajući u vidu negativne posljedice koje globalna epidemija koronavirusa ima po turizam, u prvom redu izdavaoce privatnog smještaja, Opština Tiva u saradnji sa UNDP-jem pokreće inicijativu pružanja podrške upravo ovom segmentu turizma.  Sekretarijat za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat i Turistička organizacija Tivat snosiće troškove...