Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom djeluje već gotovo 30 godina. Kakva je njegova uloga u zaštiti i valorizaciji prirodnog i kulturnog nasljeđa bokeljskih obala? Da li je Morsko dobro svojim djelovanjem unaprijedilo ili unazadilo kulturni pejzaž Boke?
Koliko naša država vodi računa o očuvanju morskog biodiverziteta, koliko je naše podmorje bogato živim svijetom? Gdje smo po pitanju podvodnog kulturnog nasljeđa, koje je Komitet za svjetsku baštinu UNESCO zaštitio Konvencijom iz 2007.godine? Odnos prema podvodnoj prirodnoj i kulturnoj baštini Boke Kotorske može se lako procijeniti na osnovu tretmana nasljeđa na njenim obalama. Ipak, mora se priznati da je odnos prema prirodi značajno odgovorniji. Od nekulture do kulture dug je put. A skloni smo i ukrasti.
Opština Tivat i Omladinski klub Tivat u saradnji sa Komunalnim preduzećem organizovali su akciju čišćenja kompleksa Župa, u kojoj je uvestvovalo  30 članova Omladinskog  kluba i zaposlenih  u Opštini, a uz primjenu svih epidemioloških mjera.
U posljednjoj emisiji iz ciklusa Luštravanje MORA bavimo se Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i njegovom ulogom u zaštiti i valorizaciji bokeškog prirodnog i kulturnog nasljeđa. Budite sa nama na talasima Radio Tivta danas od 13:15 sati.
Početak proljeća, po mnogima najljepšeg godišnjeg doba, zatim Svjetski dan poezije i Međunarodni dan sreće, svi uvezani istim ili bliskim datumom i dahom optimizma, dovoljan su razlog da se sve to obilježi nekim lijepim događajem. Sa dosta entuzijazma i radosti to već godinama rade NVO “Djeca Tivta” i MK “Da Qui” na način što svom  gradu poklone po jedno stablo, zasade ga sa djecom, i prirede druženje uz stihove na mjesti gdje će nova sadnica krasiti okolinu.
„Ne smijete nikad dopustiti da Boka postane parkiralište za brodove,“ rekla je nakon izrade studije o potencijalima za razvoj turizma posebnih interesa u Boki Kotorskoj 2014.godine, prof.dr Romana Lekić, dugogodišnja univerzitetska profesorica u i savjetnica za turizam i kulturu, ključni stručnjak u mnogim europskim projektima u zemljama Jugoistočne Evrope.

"Na ovaj Međunarodni dan šuma zasadimo sjeme za održivu budućnost obavezujući se da ćemo obnoviti i sačuvati naše šume u korist ljudi i planete," poručio je u svojoj poruci na Svjetski dan šuma generalni sekretar UN Antonio Gutereš. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. mart...

Ministarstvo kapitalnih investicija pozvalo je sve NVO, ekološke aktiviste, predstavnike lokalnih zajednica kao i sve zainteresovane građane da što prije započnu dijalog povodom projekata koji se tiču istraživanja nafte i gasa u crnogorskom podmorju.
U sali za sastanke Centra NVO u Kotoru je 12. marta  održana konferencija za medije povodom završetka realizacije projekta „Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“  koji je sprovodila NVO Eko Centar DELFIN  iz Kotora, u partnerstvu sa asocijacijom za ekonomski razvoj - REDAH  iz Mostara i u saradnji sa O.Š . „Veljko Drobnjaković „ iz Risna i O.Š. Treća osnovna škola Mostar iz Mostara , lokalnim upravama Opštine Kotor i Grada Mostara i lokalnim javnim emiterima iz Kotora i Mostara.