Vijesti: Vlada mora prihod od aerodroma da dijeli sa Tivtom i Podgoricom

Ukoliko Vlada po važećim zakonima realizuje dugonajavljivani projekat davanja u koncesiju aerodroma, najveću korist, potpuno neočekivano, izvući će opštine Tivat i Podgorica, na čijim teritorijama se nalaze aerodromi – pišu današnje „Vijesti“.

Zakon o koncesijama predviđa da se ovaj prihod dijeli između budžeta Vlade i lokalnih samouprava na čijoj teritoriji se nalazi predmet koncesije, prema procentima utvrđenim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Po zakonu 70% prihoda koje država ostvari davanjem u koncesiju nekog dobra od opšteg interesa.u koje su nabrojani i aerodromi, ustupa se opštini na čijoj teritoriji se to dobro nalazi, „osim prihoda od koncesione naknade za korišćenje luke, od kojh se 50% ustupa opštini u kojoj se nalazi luka koja je predmet koncesije“.

Minimalna tzv. jednokratna koncesiona naknada koju će budući koncesionar platiti Vlada iznosi 100 miliona eura.

Pored minimuma 50 miliona eura Tivat i Podgorica će dobiti i pola od iznosa godišnje (varijabilne koncesione naknade) koje budući zakupac aerodroma mora davati od svojih prihoda. Budući da ta varijabilna naknada iznosi najmanje 10 odsto svih prihoda, to znači da će opštine Tivat i Podgorica direktno dobijati 2,5 odsto svih godišnjih prihoda aerodroma u režimu privatnog zakupa – pišu „Vijesti“.