Vesna Đukić: I da ostane ovako, roda maslina će biti manje od očekivanog

Maslinarsko društvo „Boka“ je nedavno apelovalo na maslinare da je Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, dala preporuku za hitno sprovođenje mjera zaštite masline od maslinine muve.To je treći apel ove godine jer je sada period kada ova muva aktivno djeluje ali i prije nje je bilo još štetočina koje napadaju i ostavljaju štetne posljedice po masline kao što je svrdlaš, maslinin moljac, paunovo oko.“Sve to je uglavnom posljednica neadekvatne obrade maslina, ili neprimjene ili neodgovarajuće primjene agro tehničkih i pomo tehničkih mjera zaštite protiv gljivičnih oboljenja koje moraju da počnu odmah nakon berbe u rano proljeće kao i odsustvo i niza zaštitnih mjera koje bi trebalo da dovedu do dobrog roda i kvalitetog maslinovog ulja”, rekla je u našem programu , Vesna Đukić, i.d. Maslinarskog društva “Boka”.

Prema njenim riječima maslina je ove godine vrlo lijepo cvjetala, zanijela je plod, a odmah potom je 80% plodova opalo tokom jula kao posljedica suše , kao i uboda maslininog moljca. Potom i maslinina muva polaže jaja u već veliki plod i ako se drvo uopšte ne tretira, kao što to rade oni koji se bave ekološkom proizvodnjom, dobijeno maslinovo ulje od tog zaraženog ploda se ne može smatrati ekološkim proizvodom. “Nemamo neki rod, očekivali smo mnogo više, a muva inače ide tamo gdje ima ploda”.

MD „Boka“ je godinama saradnik i podrška Biotehničkom institute za praćenje maslinine muve na cijelom crnogorskom primorju. Njihovi podaci sa terena, čitanje podataka sa žutih ploča i McPhailovih vodenih klopki, kao i slanje i pregledanje plodova, doprinose tome da se na osnovu fitosanitarnih izvještaja daju preporuke kada i kako tretirati masline.
“Zbog okolnosti sa epidemijom Covid 19, smanjen nam je obim kontrole, pa smo ove godine pratili samo situaciju na tri pozicije u Gornjem Grblju kao i u Lastvi Grbaljskoj gdje je kolekcioni zasad našeg udruženja, zasađen 2011. u saradnji sa Minstarstvom poljoprivrede, Institutom u Baru i Biotehničkim fakultetom.

Ova suša i male padavine ne pogoduju aktivnostima maslinine muve i one nisu zabilježene na žutim pločama u Gornjem Grblju niti u Lastvi Grbaljskoj , ali to ipak ne znači da ih nema. Primjetili smo po dvije muške jedinke ove štetočine na sve 4 lokacije, što ipak nije alarmantna situacija“.

Na osnovu pregleda klopke utvrđuje se kada je muva aktivna, kada je u letu , kada se vrši oplodnja, kada se polažu jaja, a inače kada su ona već položena za prskanje je uglavnom kasno. Zato Fitosanitarna upavra tačno određuje datume i faze kada masline treba tretirati preparatima na bazi fosmeta- Imidan 50 WG ili na bazi dimetoata- Perfektion, Cromogor.

Dobar je podatak da se sve više naših maslinara javlja i da ih je oko 80 % njih obavilo tretmane. Čak iako ostane ovako kako je sada, roda će biti mnogo manje nego što se očekivalo”, zaključila je Vesna Đukić.