inspektori na obali pred crkvicom Gospe od Snijega

Verige nisu sužene

Inspekcija sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Kotor  je danas izvršila inspekcijski nadzor nad radovima koji se obavljaju na obnovi crkvice Gospe od Snijega u tjesnacu Verige.

„Konstatovali smo da se gradnjom ponte tjesnac nije suzio, odnosno da su Verige i dalje široke 350 metara na svom najužem dijelu, pa stoga plovni put i sigurnost plovidbe nisu ugroženi.“- izjavio je inspektor Željko Lompar.