Veliki tehnički problem u režiji Radio Tivta

U režiji Radio Tivta došlo je do velikih tehničkih problema zbog čega jutarnji program nije emitovan.

Naše ekipe rade na otklanjanju kvara i trenutno program emitujemo uz velike poteškoće. Ne radi mikseta, kompjuteri, telefoni.

Pretpostavljamo da je do problema u tehnici došlo zbog udara groma u toku noći.

U nadi da će se naša režija ubrzo osposobiti za rad i da ćemo koliko-toliko moći da emitujemo planirane programske sadržaje, zahvaljujemo na razumjevanju