Većina radnika Parking servisa odbila da primi plate

Nekoliko zaposlenih u doo „Parking servis“, insistirajući na anonimnosti izjavilo je Radio Tivtu da neće preuzeti platu jer su, kako su naglasili obmanuti od strane direkotora. Po njihovim riječima umjesto dogovorenih 315 eura, zavisno od godina staža, treba da prime oko 250 eura.
„Direktor je obećao platu od 315 eura, ali nije rekao da je to bruto, a ne neto zarada. U tu cifru je uračunat topli obrok i 1/12 regresa za koji je bilo rečeno da će se dobijati uz platu“, objasnili su radnici i naveli da je od 15 zaposlenih samo troje prihvatilo i potpisalo.
Tim povodom obratili smo se direktoru Slaviši Ognjanoviću sa pitanjem da li je informacija tačna.
U odgovoru Radio Tivtu direktor Ognjanović navodi: „DOO Parking servis je preduzeće koje ima 15 zaposlenih radnika. Nakon usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova  o radnim mjestima i u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru ,predlog osnivača je da se donese i Odluka o zaradama koja je u svim preduzećima kojima je opština osnivač, bila zakonska obaveza. Odluka o zaradama se nalazi u proceduri dobijanja saglasnosti Vlade Crne Gore i trebalo bi da  se nađe na  sjednici Vlade 14.12 2017. Do dobijanja saglasnosti zaposlenima u preduzeću isplatiće se zarada na osnovu Ugovora o radu koji su svi zaposleni potpisali, Rješenja o zaradi koje im je dostavljeno i u zavisnosti od obračuna koje je uradilo knjigovodsvo, imajući u vidu stručnu spremu, zakonom propisani koeficijent i minuli rad na osnovu radnog staža plata će biti danas i sjutra isplaćena“, stoji u odgovoru i navodi da će preduzeće preduzeće, koje ima dobru komunikaciju sa svim zaposlenima naći način da nakon dobijanja saglasnosti od Ministrastva finansija ,i ovu situaciju riješi.
„Ovo preduzeće radi i radiće u skladu sa svim zakonskim regulativama, preporukama osnivača i na zadovoljstvo zaposlenih i građana“, istakoa je direktor  „Parking servisa“.