semm

Seminar o Vršnjačkoj edukaciji

U organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja i Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih , u zgradi opštine Tivta je juče počeo seminar na temu Vršnjačke edukacije.

Ovo je treća godina kako se ovaj program radi u Tivtu a zbog velikog broja prijavljenih, edukacija će se odvijati u dva dijela: sada će se raditi sa osnovcima a na proljeće sa srednjoškolcima. Nakon selekcije, za prvi dio programa je odabrano 14 polaznika a sa mladima radite Ana Božić, Polina Čečina i Anja Avramović, koje su ranije pohadjale ove seminare i dobile status vršnjačkih edukatora. Tema seminara je kako prenositi znanja vršnjacima i kako im pomagati u različitim situacijama a polaznici programa će na kraju dobiti sertifikate i moći će da učestvuju u daljem radu Kancelarije.