dom zdravlja

Važni brojevi telefona Doma zdravlja Tivat

Dom zdravlja – važni brojevi telefona

Opšte informacije:
032/671-774
032/671-132
032/671-129
032/671-180

Izabrani doktor za odrasle (redovna terapija):
Radno vrijeme: 7-21 h
Broj telefona: 067/076-632

Izabrani doktor za žene:

067/699-605

Za vakcinaciju protiv Covid-19:

Radno vrijeme: 8-14h

067/068-993

Covid ambulanta DTV Partizan:

067/082-744