Vatrogasci intervenisali na više od 30 lokacija

Služba zaštite i spašavanja je zbog nevremena koje je zadesilo naš grad imala preko 30 intervencija.

„Jedna neprespavana noć i poplave kakve odavno nismo imali. Od 21,30 sve do jutros do 6 sati kompletna jedninica je bila na terenu, na preko 30 intervencija. Kompletan operativni, logistički i administrativni tim je bio aktivan i veoma teška noć, bezbroj poziva. Bilo je ispumpavanja vode, postavljanje džakova sa pijeskom, krčenje saobraćajnica. Ogovorili smo na sve pozive građana, izašli na sva mjesta po prioritetima i po ugroženosti osoba u tim objektima“-kazao je komandir SZS Zoran Barbić.

On je istakao da je u većini slučajeva u pitanju ljudski faktor.

„Nepoštovanje građevinskih mjera, nepoštovanje osnovnih principa gradnje i odnosa prema atmosferskim vodama. Najkritiučniji dio grada je bio svakako Gornji i Donji Kalimanj, tu smo imali najveći broj intervencija tokom noći. Osim stambenih zgrada imali smo intervencije u hotelima, u Domu zdravlja, na pristupnim putevima, saobraćajnicama“.

Barbić ističe da je bila ugrožena i magistrala kod pumpe Ina gdje je bio veliki nanos pijeska. Velika podrška vatrogascima bilo je Komunalno Tivat, Vodovod i kanalizacija kao i Samcomerc koji su sa svojom mehanizacijom izašli na teren.

„Najveći problem je bio stići do određene lokacije, jer je na saobraćajnicama bila velika količina vode, šuta i ostalih materijala. I ovog jutra su dvije ekipe na intervenciji, kad završe ide u na druge dvije lokacije, a sigurno slijedi ispumpavanje vode i saniranje štete, kao i pranje grada jer se na svakom koraku vide ostaci nevremena“-kazao je Barbić.

SZS je po prvi put sinić aktivirala vazdušnu sirenu kao znak opšte opasnosti i uzbune.