Valovi izbacili mladu jedinku uginulog delfina u Igalu

Mještani Igala su juče ujutru zatekli uginulo tijelo male jedinke delfina, na obali ispod hotela “Palmon Bay” u Igalu.

U pitanju je mladunče dobrog delfina Tursiops truncatus veličine oko jedan metar i 20 cm, kazala nam je stručna saradnica na Institutu za biologiju mora u Kotoru, Branka Pestorić.

  • Delfini su stalni stanovnici našeg mora. Brojni su kako u zalivu, tako i na otvorenom dijelu. Ovog ljeta smo imali jednu stalnu populaciju u zalivu od četiri jedinke. Pestorić ističe da se ne može sa sigurnošću reći šta je uzrok smrti, ali moguće je i da je povezano sa nevremenom koje je bilo prethodnih dana u Boki. Igalo je na udaru juga, pa je i to razlog više što je jedinka dospjela na tom mjestu. Moguće je i da je jedinka uginula na otvorenom moru i da je more samo izbacilo na tom mjestu. Uzrok smrti može biti i neko oboljenje ili da se prethodno zapetljala u mrežu ili neka druga vrsta ozljede, kao i to da se kao mlađa jedinka nije uspjela odbraniti od nevremena koje je zadesilo Crnu Goru.

U Jadranu postoje četiri vrste delfina, to su dobri delfin, risov delfin, prugasti i obični delfin. Obični delfin je vrlo ugrožena vrsta i ima ih svega nekoliko jedinki u Jadranu, dok su dobri i prugasti delfin, najbrojnije vrste. Institut za biologiju mora u ranijim istraživanjima koje je sprovodio, zabilježio je preko 70 jedinki delfina u crnogorskim vodama. I trenutno se vrši monitoring sisara, a analiza dobijenih podataka je u toku. Morski organizmi ne znaju za granice pa se njihova brojnost mijenja i sezonski.