Vajarka Marina Stoponja izlaže u Kotoru

U organizaciji OJU ,,Muzeji“ Kotor i Muzeja i galerija Budve, izložba skulptura zagrebačke vajarke Marine Stoponje biće otvorena večerasa u 20 sati u Crkvi Svetog Pavla u Starom gradu.

Izložba je dijelom finansirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a otvoriće je Marijan Klasić, hrvatski konzul u Kotoru.