Utvrđena lista kandidata za dodjelu studentskih stipendija

Komisija za dodjelu stipendija Opštine Tivat utvrdila je listu kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2020-2021 godinu.

Na spisku se nalazi 58 studenata.

Eventualni prigovori mogu se dostaviti Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti sa naznakom „Komisiji za dodjelu stipendija. Komisija o podnijetom prigovoru odlučuje u roku od 8 dana.