Usvojen završni račun budžeta Opštine Tivat

U Tivtu je danas održana 35. redovna sjednica Skupštine opštine Tivat, uz prisustvo 22 odbornika. Zasijedanju koje je trajalo dva ipo sata,osim odbornika SDPa , nisu prisustvovali odbornici opozicije.

Skupštinsko zasijedanje je otvorio predsjednik Ivan Novosel naglasivši da se i ova sjednica kao i predhodna održava pod posebnim okolnostima uzrokovanim korona virusom. Odbornici i ostali učesnici u radu Skupštine su sjedili uz poštovanje fizičke distance i sa maskama a predsjednik Novosel je zamolio da tako ostane do kraja sjednice. Obavijestio je odbornike da će zbog držanja distance glasati po starom sistemu, putem kartona.

Izvršivši prozivku, Sekretar skupštine je konstatovano  da 35-oj sjednici lokalnog parlamenta prisustvuju 22 odbornika, da postoji kvorum i da se može punopravno odlučivati. Sjednici nisu prisustvovali odbornici nebojša Vukasović, Darinka Kašćelan, Dejan Risančić, Budimir Cupara, Mirko Kovačević a odsustvo su opravdali Silvana Čupić, Marija Marović Dabović, Ivana Franović, Miomir Abović i Andrija Petković.

Pored odbornika sjednici su prisustvovali Predsjednik opštine, podpredsjednici, Sekretari sekretarijata a pozvani su da prisustvuju i svi direktori preduzeća čiji su izvještaji na dnevnom redu kao i predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Predstavnik NVO sektora nije prisustvovao.  Kada se prešlo na usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, odbornik SDP-a Ivo Marić je, upoređujući ovu sa republičkom skupštinom, pitao zašto nema radio prenosa. Predsjednik Novosel je izrazio mišljenje da građani neće biti uskraćeni za informacije imajući u vidu praksu Radio Tivta da uredno informiše javnost o tome šta je bilo.

Mi smo dobili obavještenje od direktora Radio Tivta da je u skladu sa propisima, Savjet Radio Tivta donio odluku da zbog raspisanih izbora, kampanje za parlamentarne izbore, neće prenositi zasjedanja Skupštine koja će biti održavana u tom periodu”.

 

Primjedbi na Zapisnik nije bilo pa je usvojen jednoglasno, sa 22 glasa ZA. Potom se prešlo na utvrđivanje Dnevnog reda koji je dopunjen sa dvije tačke: Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat i  Odluka o osnivanju akcionarskog društva za sportske djelatnosti “ Sportski kompleks Arsenal Tivat”.

Na prijedlog odbora za društvene djelatnosti sa 21 glasom ZA, sa dnevnog reda je skinuta tačka Izvještaj o radu Fakulteta za mediteranske poslovne studije za 2019 godinu a predsjednnik opštine dr Siniša Kusovac je u ime predlagača,   zamolio prisutne da se na Dnevni red ne uvrsti dodatno predložena tačka “Odluka o davanju saglasnosti na za zaključenje Ugovora o snabdjevanju prerađenim otpadnim vodama “Luštica Development” AD Tivat”. Obrazložio je to još nedogovorenim tehničkim detaljima dokumenta.

Većinom glasova (20 za i 2 uzdržana)Dnevni red je usvojen u cjelini.

 

Odluka o završnom računu budžeta opštine sa izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu usvojen je sa 19 glasova za i dva uzdržana, odbornika SDPa.

U uvodnom izlaganju Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode je istakla da je Odluka urađena u skladu sa svim zakonskim propisima i uz pozitivno mišljenje revizora.

„Ukupni primici u 2019. bili su 20,2 miliona eura što je 89,96% od planiranih prihoda. Lokalni porezi su 6,1 milion eura što je 77% od planiranog, i 2 odsto više nego u prethodnoj godini. Realizacija izdataka je 17,3 miliona, što je 77% u odnosu na plan i 28,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Kapitalni izdaci su preko 8 miliona eura, što je 63 odsto od planiranog i čak 84% više nego prethodne godine. To je značajan porast u odnosu na prethodnih pet godina „ – kazala je Rajka Jovićević.

Ovakav predlog Odluke podržali su skupštinski Odbori. O čemu su odbornike informisali Mileta Rabrenović i Jelka Mimica.

Radoš Gospić, predsjednik Savjeta za razvpoj i zaštitu lokalne samouprave je istakao da Savjet podržava ovu Odluku:
„Mi smo pažljivo analizirali završni račun budžeta Opštine i izvještaj nezavisnog revizora i smatramo da su se stvorili uslovi da odbornici podrže ovu Odluku. Završni račun je urađen u skladu sa zakonskim propisima“ – rekao je Gospić.

Ivo Marić iz SDP-a je ocjenio da je riječ o potrošačkom budžetu:
„ Građani od toga, na žalost, nemaju neku veliku korist. Izgubili smo 2 miliona eura koji su zarobljeni u Atlas banci i nećemo ih više vidjeti. Realni budžet opštine je 4-5 miliona manji od iskazanog. Što se tiče punjenja budžeta građani najviše plaćaju, a nemaju velike koristi. Naplata od komunalija morala je biti veća.

Žao mi je što kapitalni budžet nije realizovan u većem obimu. Nismo završili kružne tokove, vjerovatno hoćemo do izbora. Revizor je u svom izvještaju skrenuo pažnju na sudske sporove koji se mogu značajno negativno odraziti na budžet opštine“ – kazao je Marić.

Nakon kraće polemike Iva Marića i Radoša Gospića, predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac je istakao da se ovdje radi o kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi:
„Činjenice su nesporne i o tome je govorila sekretarka za finansije. I ti se podaci ne mogu pobiti. Što se tiče kvalitativnih podataka, to je veliki broj realizovanih investicija – MR1 prva i druga faza, tri kružna toka, dva završena, treći pri kraju, Centar za djecu sa smetnjama u razvoju, sala Centra za kulturu, JU Muzej i galerije. Ovi podaci mogu da se iskažu u bilo kojem trenutku i ovdje nije riječ o predizbornoj kampanji“ – zaključio je Kusovac.

Replicirajući Ivo Marić je rekao da ne spori da su dva kružna toka završena, a treći u završnoj fazi, ali da je to trebalo završiti ranije.

„Da je bolja turistička sezona vidjeli biste kakva bi bila gužva zbog nezavršenih kružnih tokova“ – kazao je Ivo Marić.

 

Odborici su sa 20 glasova ZA usvojili izvještaj Komunalnog doo Tivat za 2019.godinu i Odluku o raspodjeli ostzvarene dobiti.

U Izvještaju je naglašeno da je 2019. obilježilo povećanje obima poslovanja, a preduzeće je prošlu godinu završilo sa dobiti od gotovo 7000 eura, koju jer društvo usmjjerilo za nabavku jednog teretnog motornog vozila sandučara.

Direktor Komunalnog Vlado Đukić je istakao dva problema sa kojima se suočavaju u preduzeću, a to su gabaritni i građevinski otpad koji je tokom prošle godine povećan za 12 odsto i koji transportuju na cetinjsku deponiju. Problem komunalcima predstavljaju i oštećenja komunalnih posuda tokom odlaganja pa su u proteklih pola godine bili primorani da zamjene 24 kontejnera.

Zbog transporta n Cetinje, Đukić je naglasio da su  to za Komunalno veliki finanisjki izdaci. On je mišljenja da je rješenje u nabavci drobilice koja je dosta skupa, njena cijena je oko 330 hiljada eura. „Međutim njena nabavka bi se brzo isplatila jer bi se drobljeni materijal građavinski mogao koristiti kao pijesak, ali i gabaritni otpad koji takođe utiče na povećanje troškova preduzeća“, istakao je Đukić i apelovao da se iznađe način za rješenje tog problema.

Drugi problem sa kojima se susreću u Komunalnom je stanje sa lučicom Kalimanj koje nije regulisao posljednjih 20 godina, istakao je Đukić i naglasio da im poseban problem predstavljaju zakupljeni vezovi od strane zakupaca koji su van Crne Gore.

„Takvih vezova je 38 i oni nemaju plovila, ali ih izdaju drugim licima. Ti problemi će trajati, ali ćemo se mi izboriti s tim jernije u redu da građani Tivta na pjeni do mora ne mogu da zbog tkvih slučajeva dobiju vez. On je najavio da će s eobratiti resornom ministarstvu kako bi se promjenio zakon, a sve u cilju rješavanja tih problema“, obrazložio je direktor Komunalnog.

Adrian Vuksanović iz HGIa je pohvalio rad Komunalnog i zahvalio na veoma dobroj saradnji i direktoru i svim zaposlenim, koji su, kako je istakao, uvijek tu da izađu u susret kada je hrvatska zajednica u pitanju.

Sekretarka za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikansot, Tatjana Jelić je osvrnuvši sa i na te problem i aktivnosti koje Komunalno realizuje, istakla da će ih zajednički rješavati i pohvalila to što je preduzeće tokom prošle godine ostvarilo dobit u 2019.godini.

Jelič je istakla da i ostala preduzeća čiji je osnivač Opština, imaju kontinuitet i da su u 2019. ostvarili dobit u ukupnom iznosu od 375 276 eura.

 

Jednoglasno, sa 22 glasa, i bez rasprave odbornici tivatskog Parlamenta su usvojili Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2019.

Preduzeće “Vodovod i Kanalizacija” doo Tivat, prethodnu godinu okončalo je sa dobiti u iznosu od 64.889 eura. Dobit se raspoređuje u budžet Opštine Tivat. Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, uklanjanje otpadnih voda, postavljanje vodovodnih i kanalizacionih sistema, te inženjerske djelatnosti, predstavljaju osnovne djelatnosti preduzeća, koje bilježi 10.013 potrošača kada je u pitanja vodovodna mreža i 4.036 potrošača kada je u pitanja kanalizaciona mreža. “ViK” Tivat, bilježi izuzetan postotak naplate u 2019. Kod domaćinstava ona iznosi 102,9%, a kod privrede 99.9%, što govori da ukupna naplata ima ostvarenje od 101,05%.

Takođe je jednoglasno i bez rasprave usvojen i Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat od 14.610 e,. koja će se zadržati u preduzeću kao neraspoređena dobit.

 

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Parking servis“ Tivat  za 2019. godinu odbornici SO Tivat su usvojili sa 18 glasova Za i tri UZDRŽAN. Za Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Parking servis“ Tivat glaslo je 17 odbornika a četiri su bila uzdržana.

Ovoj odluci su prethodila pitanja odbornika Igora Petkovića i Iva Marića na koja je odgovorio direktor Slaviše Ognjanović.

Odbornik SD Igor Petković je zamolio direktora Ognjanovića da prisutne informiše da li će novac koji ostaje na računu preduzeća biti dovoljan za plate zaposlenim radnicima, obzirom da postoji pravosnažna presuda za naplatu putnih troškova jednog zaposlenog i dopis ostalih zaposlenih za ista potraživanja. Šta je urađeno po tom pitanju i kad se planira isplata potraživanja te da li je napravljena finansijska projekcija obzirom na drastično smanjenje prihoda sa parkinga na aerodromu.

Odbornik SDP-a Ivo Marić je pitao zašto su se ugovori  građana o povlaštenoj karti u potpunosti naplaćivali tokom marta i aprila kada se na parkiralištima nije naplaćivala usluga.

Direktor Ognjanović je odgovorio da je i u Parking servisu kao i u većini preduzeća situacija teška a prihodi su drastično opali. Sa osnivačem su vođeni razgovori o raspodjeli dobiti preduzeća od 255 hiljada eura. Na računu je ostalo 105 hiljada kazao je Ognjanović i dodao da je preduzeće preduzelo sve mjere koje su mogli da ulaganja i investicije svedu na najmanju mjesru a da bi sistem mogao da opstane. Putni troškovi po sudskoj odluci su isplaćeni a ostali putni troškovi se razmatraju i shodno situaciji, mogućnostima i obavezama će izaći u susret zaposlenima. Prema Ognjanoviću povlaštene karte, odnosno plaćanje uličnog parkiranja za mart i april je samo odloženo a dug se može plaćati iz više puta. „Sve sudske odluke poštujemo i izvršavaćemo ih u najkraćem mogućem roku a daćemo sve od sebe da ne dođe do smanjenja plata“, kazao je Ognjanović.

 

Odbornici su jednoglasno bez rasprave usvijili izvještaj o o radu sa finansijskim izvještajem Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i odluku o raspodjeli dobiti za prošlu godinu.

Direktor Postrojenja za odvođenje otpadnih voda za Kotor i Tivat, Radoje Vučević je istakao da su prevaziđeni brojni problem sa kojima su susretali u preduzeću i da su stvoreni uslovi za funkcionisanje postrojenja i samostalno upravljanje. Tako će sutra, 1.jula zvanično doći do preuzimanja od strane njemačke kompanije WTA koja je nakon završetka postrijenja nastavila da upravlja njim.

On je naglasio da postrojenje nesmetano funkcioniše i da je prošlu godinu završilo sa finanisjkom dobiti.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je naglasio da preuzimanje upravljanja postrojenjem raduje i da je odgovornost zaposlenih tim veća.  „Raduje i činjenica da se radi o kvalitetnom i funkcionalnom preduzeću i ima sve uslove da uspješno nastavi da posluje, a i finansijski rezultat je pozitivan“.

 

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem kompanije Brend New Tivat za 2019. usvojen je na zasjedanju tivatskog Parlamenta jednoglasno, sa 19 glasova, i bez rasprave.

Djelatnost kompanije, osnovane 2013.,zasniva se na grafičkim rješenjima vizuelnog identiteta grada, izrade video materijala o autentičnostima Tivta, čijim stvaranjem se stavlja akcenat na istoriju i kulturu grada, čuva od zaborava sve što ga karakteriše i simbolizuje grad, privlači pažnja posletilaca a grad čini jedinstvenim i prepoznatljivim.

Kompanija ostvaruje prihode iz sponzorstava i sredstava budžeta. Ukupni prihodi kompanije u 2019. su 63.418  a rashodi 62.875 eura.

 

Bez rasprave, jednoglasno, usvojen je izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za prošlu godinu.

Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2019. Centra za kulturu. Učestvujući u radu direktor Centra Neven Staničić je rekao da ćemo pamtiti 2019. godinu:
„S obzirom na programe, kvalitet i trajanje festivala, produkciju, izdavačku djelatnost, pozorište, 2019. ćemo dugo pamtiti. Biće to reper, kao što je 1989. bila  godina za upoređenje turističke sezone. Zahvaljujem lokalnoj upravi koja je imala razumjevanje, kao i svima koji su učestvovali u našim programima. Meni je bilo zadovoljstvo da učestvujem u realizaciji“ – kazao je Staničić.

Jednoglasno, bez rasprave, usvojen je izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prošlu godinu JU Muzej i galerija“ Tivat i JU Sportska dvorana Tivat.

 

Sa 19 glasova Za odbornici SO Tivat su usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat.

U ime obrađivača, Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost sekretarka Tanja Jelić je pojasnila da je riječ o kratkoj dopuni postojeće Odluke koja ima za cilj da na kvalitetniji način uredi mirujući saobraćaj sa akcentom na ulično parkiranje. Uvedeno je nekoliko detalja koji se tiču dnevne karte, ovlašćenja kontrolorima i pružaocima komunalnih usluga. Odluka je detaljno napisana a za njene potrebe je urađena Analiza procjene uticaja na propise.

Odluka o javnim parkiralištima na području opštine Tivat precizira naplatu parkiranja, obaveze korisnika, plaćanje naknade, kontrolu parkirališta i dospjela eventualna potraživanja, a koja su se kroz praksu u zadnje tri godine pokazale opravdanim.

Odluka će pomoći da uslugu koriste ravnopravno svigrađani iposjetioci Tivta, obzirom narelativno malibroj parking mjesta a koja moraju maksimalno racionalno biti iskorištena.

Sa 19 glasova Za odbornici su usvojili i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga DOO „Parking servis“ Tivat. U poglavlju Opšti i posebni uslovi dodaje se da Dnevna karta važi i za crvenu zonu i to 24 časa a njena cijena je 8 eura ljeti a 6 zimi. Cijena postavljanja i uklanjanja uređaja za blokiranje vozila je po 5 eura. Investitor objekta u izgradnji može podnijeti zahtjev za korištenje parking prostora za postavljanje građevinskih mašina uz prethodno zaključen ugovor o zakupu parking mjesta sa DOO Parking servis, po cijeni  Dnevne karte  po parking mjestu u važećoj zoni iz zahtjeva, najduže do 30 dana.

 

Na sjednici su  jednoglasno i bez rasprave usvojene Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor i povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Tivat, doo Komunalno, a odbornici su saglasnost dali i na Ugovor o povjeravanju obvljanja komunalne djelatnost i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine doo Vodovod i kanalizacija

 

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture u svojini opštine Tivat doo-u „Parking servis“ Tivat, usvojena je sa 20 glasova ZA.

Kako stoji u obrazloženju obrađivača, Sekretarijata za  komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost pravni osnov je sadržan u Zakonu o komunalnim djelatnostima kojim je propisana obaveza jedinice lokalne samouprave  da sa privrednim društvima, koja obavljaju komunalnu djelatnost od javnog interesa,  zaključi Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture u svojini jedinice lokalne samouprave u roku od šest mjeseci od dana reorganizovanja, bez javnog oglašavanja na period koji ne može biti kraći od tri ni duži od šest godina. Pravna potpora su još Zakon o lokalnoj samoupravi i  Statut opštine  Tivat.

Na sjednici je, bez rasprave, jednoglasno usvojena  Odluka o osnivanju Akcionarskog društva  „Sportski kompleks Arsenal “ Tivat kojom je, između ostalog propisano da je riječ o društvu fizičkih ili pravnih lica koje se osniva u cilju obavljanja privredne djelatnosti, a čiji je kapital podijeljen na akcije.

„Vlada Crne Gore je donijela Strategiju razvoja sporta u Crnoj Gori za period od 2018-2021, kojom su između ostalih definisani ciljevi među kojimka je unapređenje stanja sportske infrastrukture u Crnoj Gori. Predviđena je aktivnost stvaranja uslova za izgradnju , rekonstrukciju , adaptaciju, opremanje i održavanje sportskih objekata “, stoji u obrazloženju odluke.

Sredstva za osnivanje  društva obezbjediće  se u Budžetu opštine Tivat.

Odbornici tivatskog Parlamenta su prihvatili Informaciju o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte NVO za 2019.

U Budžetu opštine Tivat su za ovu svrhu planirana sredstva od 60.000 eura od čega se 40 % ili 24.000 e dodjeljuje NVO sa posebnim statusom. Ukupno je utrošeno 58.191 e za 15 projekata: GPD Tivat-13.830, KUD Boka- 6.570, Bokeljska mornarica Tivat- 3.600, NVO Uz pravu energiju nije kasno –  5.400 e, Djeca Tivta-2.392,  Kadena- 2.201, Osmjeh za sve- 4.184, Evropski dom -4.480 , Harlekin -1.808, Klapa Jadran – 3.360 , Ars praesentia Boke – 3.565, Napredak –Gornja Lastva- 2.400, Maškarada – 3.040, Foto kino i video klub Mladost- 1.280, Škart -1.771 i Udruženje Egipćana – 830 eura.

Po Odluci o raspodjeli sredstava  za projekte NVO za prošlu godinu je raspoređeno 35.999 a ukupno utrošeno 34.191 euro. Od 15 projekta sredstva su odobrena za 13, a za 2 nije preostalo sredstava: za projekat “Banka hrane Tivat” Miholjskog zbora i projekat “Trening asertivnosti i nenasilnog rješavanja konflikta” Centra za savjetovanje i lični razvoj.NVO čiji projekti nisu dobili sredstva, jer su ocijenjeni ispod 50 bodova, su : Gjurgjevo brdo, Udruženje građana Podmorničar, Bokeški forum, Vratimo snagu starima i Montenegro atelier of realist art.

 

Skupština je danas, bez rasprave jednoglasno dala saglasnost, na imenovanje dr Snežane Matijević za direktoricu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“  Tivat. Takvu odluku podržao je i Odbor za izbor i imenovanje, o čemu je odbornike informisao Mile Ćosović.

 

Na današnjem skupštinskom zasjedanju odbornici su usvojili set Odluka vezanih za imovinsko pravna pitanja. Sjednica je završena odgovorom na odborničko pitanje Bernarde Moškov iz SDPa. Moškov nije bila zadovoljna odgovorom.