Usvojen rebalans budžeta i kreditno zaduženje od milion ipo eura

Punih šest sati trajala je današnja sjednica Skupštine opštine Tivat uz direktan prenos na talasima Radio Tivta.

Nakon usvajanja zapisnika sa 18 glasova za, jednim protiv i jednim uzdržanim, Igor Petković iz SD je predložio da se u dnevni red uvrsti rasprava o zakupu pristaništa Pine, koje je, kako je kazao, “duša Tivta”:

“Privatna firma je novi zakupac Pina i tražim da se odbornicima dostavi Ugovor novog zakupca sa JP”Morsko dobro” I Ugovor između Opštine Tivat I Morskog dobra. Ili da o zakupu Pina raspravljamo danas ili da zakažemo novu sjendicu pod hitnim psotupkom sa samo jendom tačkom dnevnog reda. Tvrdim da je Ugovor sa novim koncesionarom štetan za Tivat i naša opština ne treba da da svoju saglasnost” – rekao je Petković.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel se složio da je riječ o značajnom pitanju, ali da ne postoji poslovnička mogućnost da se uvrsti kao tačka dnevnog reda današnje Skupštine:
„Za dopunu dnevnog reda postoji rok koji je, najmanje tri dana od dana održavanja sjednice, što je ispoštovano kod predloga o dopuni dnevnog reda sa pet tačaka od strane predsjednika opštine“ – naglasio je Novosel.

Dejan Risančić iz DSS je kazao da je povređena procedura, jer je po novom tehničkom sistemu sada sve tajno glasanje:
„Ne vidim smisao nove tehnike jer hoću da znam  kako su odbornici glasali. Sada vi ne znate kako sam ja glasao. Ovo nije u skladu s azakonom i predlažem da se vrate odbornički kartoni „ – rekao je Risančić.

Sekretar Skupštine Goran Babović je pročitao dio Poslovnika koji se odnosi na način glasanja:

„Jasno je da se radi o javnom glasanju i u ovom novom sistemu. To se precizno vidi iz odredbi koje sam pročitao“ – naglasio je Babović.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je podsjetio da su Poslovnik usvojili sami odbornici, ali je dr Andrija Petković iz Bokeškog foruma replicirao da nije sporan Poslovnik, već sistem koji nije funkcionalan:
„Nama treba elektronski sistem koji pokazuje ko je kako glasao. Zna se ko gdje sjedi i to se vidi na ekranu. Ovako, ovo je tajno glasanje, jer liči na kutijicu u koju se ubacuje kuglica. Ovaj sistem nije dobar, neodrživ je i neko je, svjesno ili nesvjesno, napravio propust“ – zaključio je Petković.

Predsjednik Parlamenta je ponovio da ovim sistemom glasanja nije povređen Poslovnik:
„Ako hoćete možete tražiti glasanje putem prozivki. To Poslovnik dozvoljava. Nisam ni ja prezadovoljan sistemom, ali za iznos od 35 hiljada eura on zadovoljava naše potrebe“ – istakao je Novosel.

Sekretar Skupštine se saglasio da sistem nije idealan:
„Tačno je da nemamo sve opcije na ekranu. Ako se složite ja ću poći za kartone i možemo se vratiti na stari način glasanja“ – predložio je Babović.

Igor Petković se ponovo vratio na predlog SD o zakazivanju sjednice po hitnom postupku:
„Ako ste sigurni da predsjednik opštine nema pravo da sad zakaže sjendicu po hitnom postupk, mi iz SD smo spremni da sjutra zatražimo zakazivanje skupštinskog zasijedanja po hitnom postupku“ – kazao je Petković i zatražio 15-minutnu pauzu, sa čim se predsjedavajući složio.

Nakon nešto duže pauze izvršena je nova prozivka i utvrđeno da sjednici prisustvuju 24 odbornika.

Andrija Petković iz Bokeškog foruma je ponovio da novi sistem glasanja nije dobar:
„Opozicioni odbornici ostaju pri stavu da je ovakav način glasanja ozbiljna povreda zakona i predlažemo da se vrati stari način glasanja. Pozivamo odbornike SD da, zajedno sa nama, napuste sjednicu. Ako neće, mi ćemo, ipak, ostati, zbog važnosti tema o kojim se danas raspravlja. Očekujemo da se u narednih 5-6 dana zakaže nova sjednica po hitnom postupku sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda – raspravom o zakupu Pina“ – zaključio je Petković.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je ponovio da sistem nije idealan , ali da funkcioniše:
„Ne vidim potrebu da se vratimo na stari način glasanja. Ni do sad u zapisniku nije stajalo ko je kako glasao.Upostalom, vi imate mogućnost da javno kažete kako ćete glasati“ – naglasio je Novosel.

Igor Petković iz SD je kazao da ova partija uvijek sama odlučuje šta će da radi:

„Ne trebaju socijaldemokratima nikakve ponude. Mi ćemo legitimnim putem tražiti zakazivanje sjednice po hiutnom postupku. Što se tiče sistema glasanja treba ga doraditi. Možemo i da se vratimo na stari način glasanja kartonima, ali sjednicu nećemo napuštati“ – kazao je Petković.

Odbornik DSS Dejan Risančić je ustvrdio da je povređen član 109 skupštinskog Poslovnika:
„U ovom članu se kaže da tajno glasanje podrazumjeva i formiranje tročlane Komisije. Pošto je ovo primjer tajnog glasanja, formirajte Komisiju“ – rekao je Risančić.

Mirko Kovačević iz Tivatske akcije je optužio rukovodstvo Skupštine da je namjerno instaliralo ovakav tehnički sistem:

„Vi ste to uradili da biste manipulisali i vašim odborničkim klubom. Na ekranu predsjendika Parlamenta je slika kako je ko glasao. Zato predlažem da se vratimo na stari način glasanja putem kartona“ – predložio je Kovačević.

„Ivan Novosel je negirao da ima posebnu sliku na monitoru:
„Možete pogledati moj monitor. Ne bih komentarisao vaš stav da smo namjerno instalirali ovaj sistem da bismo manipulisali“ – rekao je Novosel i stavio na glasanje da li da se nastavi po novom sistemu izjašnjavanja

Za taj predlog glasalo je 13 odbornika, 5 je bilo protiv.

Međutim, kako je u međuvremenu u salu ušla odbornica HGI Ružica Lazarević, pri tom zaboravivši odborničku karticu ponovo je utvrđen kvorum. Ustanovljeno je da sjednici prustvuju 24 odbornika koji su ponovo glasali o načinu glasanja. 14 odbornika je bilo da se nastavi glasanje po novom sistemu, a 6 je bilo protiv.

Darka Ognjanović, sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja je predložila da se sa dnevnog reda skine predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direkora JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, jer se ova odluka nalazi već u samom predlogu osnivanja nove ustanove. Ovaj predlog je izglasan sa 17 glasova za, 2 protiv i i jednim uzdržanim.

Budimir Cupara sa liste Arsenal za Tivat je predložio da se sa dnevnog reda skine Predlog odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Dnevnog centra:
„Moramo poštovati procedure. Treba poštovati praksu da donosimo odluke tek kad nam prethodne odluke postanu punovažne. Zato predlažem da se ova tačka odloži za narednu sjednicu“ – rekao je Cupara.

Njegov predlog izglasan je sa 11 glasova za   uz 10 glasova protiv.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je saopštio da je predsjednik opštine blagovremeno, poštujući proceduru dostavio predlog za dopunu dnevnog reda sa pet novih tačaka.

Prva od njih, Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu izazvala je reakciju odbornika Budimira Cupare koji je kazao da je bio protiv ovog predloga na Odboru za statut i propise, iako to nije evidentirano:

„Nije ispoštovana procedura jer javnost nije upoznata sa javnom raspravom o rebalansu budžeta opštine. Nisu znali odbornici, političke partije, građani, mediji. Fingirali ste javnu raspravu, održali smao jednu 14. juna i to nakon moje reakcije. Kreditno se zadužujemo milion ipo eura i za to je trebalo organizovati 15-dnevnu javnu raspravu. Ušli smo u zonu krivične odgovornosti, o čemu ćemo tek razgovarati“ – rekao je Cupara.

Predlog da se u dnevni red uvrsti ova tačka izglasan je za 16 glasova za i 5 protiv.

Predlog da se u dnevni red uvrsti predlog Odluke o razrješenju jednog člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, usvojen je sa 16 glasova za i 5 protiv.

Predlog da se u dnevni red uvrsti predlog Odluke o imenovanju jednog člana Odbora ovog Društva  usvojen je za 17 glasova za i 2 protiv.

Predlog da se u dnevni red uvrsti odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva izglasan je sa 17 glasova za i jednim protiv.

Predlog da se u dnevni red uvrsti predlog Odluke o imenovanju Komisije za odabir projekta valorizacije kulturne baštine usvojen je jendoglasno sa 17 glasova za.

Dnevni red u cjelini izglasan je sa 18 glasova za, jendim uzdržanim i 4 glasa protiv.

Proceduralnu diskusiju tražio je odbornik DSS Dejan Risančić, podsjećajući da je ova stranka tražila reakicju ministra prosvjete zbog stavova koji su izrečeni pred učenicima na tribini UBNORa Tivat

„Tražili smo hitnu reakciju ministra zbog ostrašćenosti gospodina Simovića, a i gospodin Novosel dijeli odgovornost. Tražimo da se javno izvinete preko talasa Radio Tivta zbog zloupotrebe djece“ – rekao je Risančić.

Novosel je kazao da ovo nije bila proceduralno reagovanje i oduzeo je riječ Risančiću. Ipak, Risnačić je prozvao sekretara Skupštine da kaže zašto mu je oduzeta riječ kada se javio proceduralno.

„Kada reagujete proceduralno, treba da kažete koji član Poslovnika je povređen. Kako to niste uradili predsjednik Skupštine vam je odizeo riječ“ – odgovorio je seketar Babović.

Risančić se pozvao na povredu dostojanstva, ali dalje rasprave nije bilo.

Usvajanje odluke o završnom računu budžeta opštine za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora obilježila je višečasovna žučna rasprava odbornika tivatske opozicije sa predsjednikom opštine Sinišom Kusovcem i predsjednikom SO Ivanom Novoselom.

Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode je navela da je budžet za 2018. godinu iznosio 20.119.000 eura i da je njim realizovano 86 odsto planiranih prihoda, dok je iznos rashoda iznosio 13,4 miliona eura. Objašnjavajući mišljenje nezavisnog revizora istakla je da je on skrenuo pažnju na izdatke za bruto plate i potrebu da se decembarska plata vodi kao otplata iz prethodnog perioda, dodatna potraživanja na osnovu ustupljenih prihoda za koje nemaju preciznu evidenciju i budžetskim sredstvima od 1.914.000 eura koja su ostala u Atlas banci. Revizor je skrenuo pažnju i na 179 sudskih sporova u kojoj je opština tužena strana i posebno na sporove u kojima se opština tuži na iznose veće od milion eura, kakvi su sporovi koje pokrenuo Miroslav Džek Samardžija 12, 3 miliona, Global village group 1,5 miliona i QD hotel and propert investment Montenegro  1,4 miliona eura.

Nakon pozitivnih mišljenja skupštinskih odbora koje su prenijeli Mileta Rabrenović i Jelka Mimica, odbornik TA Miomir Abović je ocijenio da najavljeni rebalans budžeta predstavlja nastavak DPS politike koja je preznetovana kroz aferu „Koverat“ koja obesmišljava demokratiju. On je rekao da su Siniša Kusovac i Rajka Jovićević u petak sazvali javnu raspravu za koju „niko živi nije znao“ sem 5 predstavnika opštine i Radoša Gospića iz Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Abović je podsjetio da se opština odrekla 5,6 miliona eura duga za komunalije u korist Porto Montenegra, dva miliona su izgubili na računima Atlas banke, 1,4 milion eura u sudskom procesu oko imovine „Dalmacijavina“, preko dva miliona za eksproprijaciju privatnog zemljišta na Klačini i preko 300.000 eura na ime tužbe za autorska prava PAM-u. „Sve u svemu spiskali ste oko 15 miliona eura. Umjesto da budete nastabilnija opština , budžet ste pretvorili u pustoš i sad ste došli u situaciju da se zadužujete 1,5 miliona eura. To je tragedija svih nas“, rekao je Abović nazivajjući to skandalozonom odlukom DPS-SD-HGI vlasti. On je predstavnike opštine pitao gdje im je odluka u kojoj se vide uslovi zaduženja i rekao da je ubijeđen da se ne zadužuju zbog infrastrukture već zbog servisiranja redovnih obaveza.

Andrija Petković, odbornik Bokeškog foruma je parafrazirajući nekadašnji kviz „Kviskoteka“ rekao da bi u igri asocijacija rukovodstvo tivatske opštine moglo pod A biti jad, pod B čemer, pod C bijeda i pod D loše.

On je kritikovao praksu da se završni račun budžeta za prošlu godinu usvaja sredinom juna. „Po svemu, upali smo u živo blato u kome se koprcamo. Kakvi kružni tokovi? Vlada bi umjesto u dionicu Bar-Boljare trebala urediti Jadransku magistralu kojom se više ne može proći, ali ona nema volju da ulaže u Tivat. već je navikla da samo uzima“, rekao je Petković dodajući da su svi putevi u zaleđu sređeni dok je na Jadranskoj magistrali „kao u Zanzibaru“. On je istakao da se mještani i gosti „mjesec dana kupaju u izmetu, a lučica Kalimanj u špicu sezone presekava“. Naveo je da predsjednik SO ne želi da uvrsti na dnevni red isplatu ekspropiisane zemlje vlasnicima u Klačini niti o ekspoprijaciji zemljišta na aerodromu. „Tivat je sada zadužen ukupno sa 8 miliona eura, a oprašta 5,6 miliona eura Porto Montenegru. Poslije gubitka pristaništa Pine u aprilu ćemo izgubiti i lučicu Kalimanj, slijedi Ponta Seljanova i Lepetane. Tivat je imao loših vlasti ali bahatiju i nesposobniju nije imao“, rekao je Petković ističući da ni od koga nije čuo za javnu raspravu o rebalansu budžeta.

Odgovorajući na primjedbe Miomira Abovića, Rajka Jovićević je objasnila da u završnom računu prihodi od prodaje opštinskog građevinskog zemljišta u iznosu od 800.000 eura nijesu realizovani jer nije došlo do prodaje, te da su razgovarali sa Poreskom upravom o ustupljenim prihodima koji zavise od državnog trezora. Abović je odgovorio da shvata da nije došlo do prodaje ali trebalo je planirati manji iznos. Tražio je i objašnjenje budžetske stavkke primici od otplate kredita fizičkim licima tražeći da se saopšte njihova imena kako bi građani znali koji to rukovodioci i službenici ne vraćaju uredno kredite koje su dobili po povlšćenim uslovima.

Budimir Cupara (AzT) je upozorio na slabiju realizaciju budžetskih prihoda navodeći kao razlog odustajanje od naplate 5,6 miliona eura duga Porto Montenegru čime je opštinsko rukovodstvo „poslušalo naredbe iz Podgorice“. „Ako u visokom procentu ne naplaćujemo prihode, onda ih loše planiramo. Planiramo da ćemo nešto prodati, a onda ne prodamo. Zabrinjavajuća je realizacija kapitalnih izdataka. Neke stavke su nula odsto“, istakao je Cupara dodajući da razlog slabije realizacije kapitalnih projekata, kašnjenje u donošenju programa uređenja prostora. On je pohvalio dobru realizaciju naplate opštinskih poreza i taksi pitajući zbog čega naknada za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila nula odsto.

Cupara je izrazio nezadovoljstvo realizacijom projekta Lukovića barake, ističući da su sa predstavnicima opštine zadnjih mjeseci sastali dva puta bez ikakvih rezultata. Rekao je da taj projekat neće ući ni u budžet za sledeću godinu kao i u akcioni plan. „To je zato jer je stav Kusovca da nema stav. On traži da NVO Arsenal traži da odustane od određenog broja stanova iako je ranije postignut postignut sporazum da imamo 75 stanova, odnosno minimum 65“, rekao je Cupara. On je istakao da je opština imala sredstva koja je izgubila od Atlas banke, preko izgubljenih sudskih procesa kojima je mogla da finansira ovaj projekati i da je po svemu što se može zaključiti i ovaj budžet bio potrošački.

Mirko Kovačević (TA) je rekao da više nema smisla ni razgovarati ni učestvovati na sjednicama nijedne opštine jer u Crnoj Goori više ne postoje institucije. Naglasio je da su se on i Abović politički angažovali kao slobodni građani da pomognu svom gradu, ali su shvatili da se stanje više ne može popraviti i „da sve ide kao svom logičnom kraju“. „Svaki građanin treba da vidi što mu je činiti. Sjećam se situacije prije rata u BiH kada je preko 70 odsto građanna mislilio da rata neće biti. Na mjestu predsjednika Crne Gore je čovjek koga prate brojne afere, specijalni državni tužilac juče u skupštini reče da može postati papa, a sad treba da pričamo o rasulu u opštini Tivat“, rekao je Kovačević. On je istakao da su iz Tivatske akcije i ranije najavljivali da će budžet 2019. godine biti ugrožen ali nijesu mogli pretpostaviti da će biti problem i sa platama. Nabrojao je opraštanje duga Porto Montenegru od 5,6 miliona eura, gubljenje sudskih procesa „na volšeban način“, „zarobljavanje dva miliona eura u Atlas banci“. „Dokle mislite da istrajete u svom ponašanju i da se pogledate u ogledalo? Znam da bi se Kusovac i Novosel bolje snašli u zadatku obračuna sa SPC i srpskim narodom. Gospodine Novosel nadam se da će te ubrzo imati priliku da vaše bogato iskustvo sa dubrovačkog ratišta upotrijebite“, rekao je Kovačević.

Odgovorajući na kritike iz opozicinih redova predsjednik opštine Siniša Kusovac je pitao – Zar nije pohvalno da se ne prodaje tivatska imovina i da su uspješno realizuju projekti rekonstrukcije zgrada CZK, DTV Partizan, Muzeja i galerije, trotoara, saobraćajnice MR1 i da se grade kružni tokovi. „Izgleda da vas svi ti uspješni projekti iritiraju. Zar je problem što neko želi poslije 40 godina da očisti lučicu Kalimanj? Oko kredita nemamo šta da krijemo. U pitanju kratkoročna pozajmica, ako imate neku sumnju pokrenite proces pred nadležnim organima. Kad se raspiše tender moramo imati taj iznos. Završićemo do marta posao i na kružnim tokovima i Cacovu i objektu Dnevnog centra. Izgleda da vas boli progres“, rekao je Kusovac.

Miomir Abović je uzvratio da je „u pitanju sanacija tri kuće“ i da bi to „jedan sposoban privatnik završio za tri mjeseca“. „Kad ste došli na vlast opština je imala 7,7 miliona više prihoda od rashoda, a sad uzimate kredit za plate“, rekao je Abović dodajući da je DPS vlast „dovela grad i zemlju u opasnu situaciju“.

Kusovac je odgovorio riječima „samo vi kritikujte, mi ćemo da radimo“. „Vidjećemo u martu koji će projekat biti gotov, a koji ne. Odluka o projektu Lukovića barake donijeta je 2008. godine, a NVO Arsenal je napredovala u tom projektu mravljim korakom. Revidujte ponudu umjesto što ne želite da se odreknete nijednog kvadrata. Opština ima svoj stav, a imovina nije vaše vlasništvo. Imamo svojj ulog, tražimo strateškog partnera“, rekao je Kusovac Cupari, nazivajući njegov pristup i zahtjeve „tezgaroškim“.

Cupara je ponovio da Kusovac nema svoj stav i rekao mu „kako da napredujemo, kad nas sabotirate?“. „Ako ne možete da uložite, recite, mi ćemo naći strateškog partnera. Ministarstvo odbrane je jasno reklo da je njihov ulog zemljište i 500.000 eura, a vi još nijeste ni njima odgovorili. Samo imamo usmene tvrdnje i izvještaje bez potpisa. To ne tezgarenje što vi radite“, uzvratio je Cupara.

Kusovac je odgovorio da je samo 1,4 miliona eura potrebno za infrastrukturu a da NVO Arsenal za ulaganje opštini nude 74 garaže, poslovne prostore i nekoliko stanova. Cupara je rekao da četiri predviđene zgrade ne mogu kao što to predlaže opština da se fazno grade, i da bi prodajom garaža i poslovnih prostora moglo dobiti i preko 630.000 eura.

Mirko Kovačević je Kusovcu poručio da bi kružne tokove i bulevar trebalo da finansira Vlada, i da se on hvali „sitnim projektima koji su davno trebali biti završeni“.

Miomir Abović je predsjedniku opštine rekao da od 2016. godine „gura grad u propast, da je izgubio 15 miliona eura, a pritom ništa nije ispunio od predizbornih obećanja“. „Sad ćete za 1,5 milion eura napraviti, sve što za tri godine nijeste ni počeli. Pred izbore će te sve završiti moleći Boga da na vlasti ostane sistem kriminalan i korupcije koji ucjenjuje građana da za vas glasaju“, istakao je Abović.

Siniša Kusovac je odgovorio da je na funkciji predsjednika opštine od 6. avgusta prošle godine a ne od 2016. godine i tražio od predstavnika opozicije da preciziraju kad je ko donosio odluke. On rekao da će Direkcija za javne radove učestvovati u izgradnji bulevara, ali da opština mora pokrenuti realiuzaciju projekata.

Andrija Petković je pitao Kusovca, zar on nije čovjek koji je 2017. godine rekao da je 80 odsto predizbornog programa DPS ispunjeno,, zar on nije bio zadužen za investicije dok je Miodrag Kankaraš bio gradonačelnik i od 2016. potpredsjednik opštine zadužen za investicije. „Deset godina ste zaduženi za investicije, Kankaraš je za vas bio predsjednik ipo“, rekao je Petković.

Kusovac je odgovorio da je sa mjesta direktora Direkcije za investicije otišao na mjesto dekana Fakulteta u Herceg Novom i da su iza njega i Kankaraša ostali projekti Trga magnolija i objekat Muzičke škkole. „Rekao sam da će Tivat 2019. biti veliko gradilište, a biće realizovano 80 odsto planiranih investicija. Znate da je preko mjesec dana bio kišni period“, rekao je Kusovac.

Budimir Cupara je postavio pitanje realizacije projekta izgradnje kanalizicione mreže u Gornjem Kalimanju i Marićima. On je rekao da je projekat urađen još 2017. godine ali se ne ništa ne preduzima da se realizuje. „Čistimo lučicu Kalimanj, a zatrpavamo je sa fekalijama iz Gornjeg Kalimanja“, rekao je Cupara dodajući da je zbog raskopanih trotoara bio ugrožen Drugi međunarodni karneval. On je pozvao kolege iz opozicije da ne odustaju jer su do sada dali veliki doprinos tražeći realizaciju projekata važnih za grad.

Kusovac je reagovao riječima da Cupara nema potrebe da bude „samoproklamovani promoter izgradnje kanalizacije u Gornjem Kalimanju“ i da iza togga kao i ostalih projekata, stoji opština. On je poručio da će početi radovi i u Gornjem Kalimanju, Marićima i Seljanovu kad se stvore uslovi.

Cupara je odgovorio da se o kanalizaciji u Gornjem Kalimanju ne bi ni pričalo da nije bilo njega. „Saznao sam da se projekat mora revidovati kako bi se usaglasio sa novim Zakonom o izgradnji. Šta se čekalo godinu dana? Ovaj projekat opštine ne gura, a mi u Gornjem Kalimanju smo građani drugog reda. Za djecu i starce koji trpe smrad vas nije briga“, rekao je Cupara ističući da opština za taj projekat raspolaže sredstvima kredita KFW banke.

Miomir Abović je Kusovcu rekao da nije korektno da prebacuje odgovornost na Snežanu Matijević. On je primijetio da u objekat tivatske škole opština ugrađuje video nadzor dok je to obaveza Vlade. „Mi treba da častimo Vladu koja neće da gradi ni bulevar. Jedino što se ste postigli u opštini je enormno zapošljavanje. Kadrovici su vam polupismeni, ali vama je bitna strategija jedan zaposleni-pet glasova“, rekao je Abović. On je Kusovcu poručio da treba da zove nadležne u Vladi a ne da za projekte koje treba država finansirati daje pare iz budžeta. „Neće vam Direkcija za javne radove nikad vratiti 250.000 eura koje je Kankaraš uložio u dječji vrtić, a sad opet dajete tivatske pare“, rekao je Abović.

Kusovac je odgovorio da kada je riječ o djeci ne postavlja pitanje načina finansiranja. „Možemo puno više uraditi nego što opozicija može podnijeti“, rekao je Kusovac.

Direktor Direkcije za investicije, Bogdan Čučković je odgovorajaći na pitanja Budimira Cupare rekao da ne sjede skrštenih ruku i da se projekat izgradnje kanalizacije u Gornjem Kalimanju, Marićima i Seljanovu mora upodobiti sa novim zakonom. „Daććemo sve od sebe da se brzo krene sa realizacijom projekta. Naša je intencija da se što više objekata spoji na kanalizacionu mrežu“, rekao je Čučković.

Naglašavajući da Bokeški forum neće glasati za završni račun budžeta, Andrija Petković je rekao da je DPS izgradio sistem korupcije i mućki koji je otjerao dosta časnih ljudi iz Tivta. „Četiri su rak rane budžeta. To su nedovoljna davanja za sport, NVO, socijalna davanja i stimulacija malih privrednika“, rekao je Petković dodajući da 2021. godine sporta u Tivtu neće biti. On je istakao da za Teodo nema para kao ni za sportsku infrastrukturu.

Odluka je nakon višečasovne rasprave usvojena sa 15 glasova ZA i 5 PROTIV.

 

Nakon dugotrajne rasprave koju su obilježile žestoke kritike iz opozicionih klupa, tivatski parlament usvojio je odluku o izmjeni odluke o budžetu za 2019. godinu čime je odobren rebalans budžeta i kratkoročno kreditno zaduženje od 1,5 milion. Ovom odlukom budžet za 2019. godinu koji je ranije projektovan na iznos od 20.961.000 eura je uvećan na 22.461.000 eura.

„U okviru stavke Ostalih kapitalnih izdataka za lokalnu infrastrukturu uvećan je iznos od 900.000 eura opredijeljen za izgradnju dva kružna toka za 1.500.000 eura i sad iznosi 2.400.000 i sredstva su namijenjena za izgradnju saobraćajne infrastrukture, tj. izgradnju tri kružna toka“, navedeno je o odluci koju je obrazložila Rajka Jovićević, sekretarka za finansije i lokalne javne prihode dodajući da su uoči sjednice dobili saglasnost Ministarstva finansija.

Objašnjavajući pravni osnov, ona je rekla da je predsjednik opštine 30.maja potpisao odluku o javnoj raspravi koja je trajala 15 dana. Objasnila je da su skladu sa kreditnom pozajmicom, vraćenim uloženim sredstvima za nabavku portivpožarnih kamiona u iznosu od 600.000 eura i dobiti Parking servisa usklađene i ostale stavke budžeta.

Odbornik Arsenala za Tivat, Budimir Cupara je istakao da je odluka pripremljena na nelegitiman način. On je rekao da odbornici nijesu dobili nacrt odluke o kreditnom zaduženju, informaciju o realizaciji budžeta za period od prvih pet mjeseci godine, a javna rasprava koje trebalo da traje 15 dana je organizovana pod sumnjivim okolnostima. „Nijedan građanin toj raspravi koja je održana 14.juna poslijepodne nije prisustvovao. Prisustvovali su samo predsjednik Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave Radoš Gospić i pet predstavnika Sekretarijata za finansije. Nijedan građanin, predstavnik političkih subjekata, ni NVO nije obaviješten, kao ni mediji. Zbog toga sam tražio podatak kada je djelovodniku jer opravdano sumnjam da nije objavljen 30.maja kao što je navedeno na sajtu opštine. Otvoreno sumnjam da je to urađeno namjerno“, rekao je Cupara dodajući da su tim prekršene odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i da se tim došlo u zonu krivične odgovornosti. On je rekao da mu u opštini nijesu dozvolili uvid u djelovodnik već su ga uputili da informaciju traži putem odborničkog pitanja ili preko Zakona o slobodnom pristupu informacijama, te da ni predsjednik SO na kolegijumu nije znao ništa o javnoj raspravi. „Sumnjam da se obavještenju o javnoj raspravi pristupilo tek nakon mog izlaganja na skupštinskom odboru i da je odgovorno lice u ovom slučaju predsjednik opštine Siniša Kusovac. Ovakvu odluku ćemo lako oboriti kod Ministarstva finansija, Upravnog i ustavnog suda“, rekao je Cupara pitajući zbog čega je 18.000 eura skinuto sa stavke podrške NVO sektoru i prebačeno na podršku školskoj populaciji.

Predsjednik SO Ivan Novosel je rekao da je bio upoznat sa odlukom o rebalansu i kreditnom zaduženju kao i javnoj raspravi, te da su stvoreni svi preduslovi za donošenje odluke o kreditnom zaduženju jer su građani bili informisani putem opštinskog sajta.

Andrija Petković, odbornik Bokeškog foruma je zaključio je da je riječ o „velikoj farsi“ i pitao sekretara SO Gorana Babovića kako mu redovno putem elektronske pošte dostavlja pozive za javne rasprave, a ovu mu nije dostavio.

Babović i Novosel su odgovorili da nije obaveza skupštinske sllužbe da dostavljaju pozive odbornicima za javne rasprave, već je to rađeno „u cilju dobre saradnje“, kako bi izašli u susret molbi Sekretarijata.

Miomir Abović iz Tivatske akcije je istakao da je opština javnu raspravu organizovala na u najmanju ruku čudan način. „Da je sreće ne bi bilo ni potrebe da se opština zadužuje 1,5 milion eura: DPS-SD-HGI vlast je opustošila budžet i dovela Tivat u živo blato. Zašto to nijeste dali nacrt odluke ni izvještaj i sproveli raspravu na legalan način? Kao da vas je stid što se zadužujete“, pitao je Abović dodajući da je ovo velika mrlja koja izaziva sumnju.

Njegov stranački kolega Mirko Kovačević je rekao da je opština radila sve tajno suprottno propisanoj proceduri. „Zašto nijeste organizovali i tajnu sjednicu SO pa da i to upišete u djelovodnik i naknadno izvijestite medije i objavite na Radio Tivtu?“, upitao je Kovačević. „Očigledno vas je velika muka natjerala pa ste sve uradili da sakrijete da se kreditno zadužujete. Nepojmljivo je da ne istaknete obavještenje o javnoj raspravi na glavnoj stranici sajta opštine i da ne obavijestite Radio Tivat. Cupari ste zabranili uvid u djelovodnik na što kao odbornik ima pravo. Skandal je kod nas postao nešto normalno, ovo je apsolutno bezakonje“, istakao je Kovačević dodajući da ovako odbornici nemaju nikakav uvid u to kod koje se banke opštiina zadužuje i pod kojim uslovima. „Sve ste uradili da prekršite propise i da sakrijete do poslednjeg časa da se opština zadužuje i kako odbornici ne bi vidjeli pravo stanje u budžetu. Samo naprijed, biće zanimljivo gledati dokle ćete stići“, istakao je Kovačević poručujući Kusovcu i Novoselu da je „vrijeme da krenu na Crkvu“

Predsjednik opštine Siniša Kusovac je odgovarajući na optužbe opozicije rekao da nema potrebe da niko ništa krije. „Od juna do decembra 2018. godine opština je naplatila 8 miliona eura. Slobodno to prenesite na ovaj period i imaćete stanje i za ovu godinu. Radi se o tru kružna toka – jedan je kod zgrade stare opštine, drugi u Gradiošnici i treći kod bivšeg Kluba Vojske. Projekat je revidovan i ne može ići ispod 740.000 eura, a po Zakonu o javnim nabavkama i tenderskoj proceduri moramo imati taj iznos predviđen u stavci budžeta“, objasnio je Kusovac.

On je Cupari odgovorio da je 18.000 namijenjeno za nabavku udžbenika za učenike prva tri razreda osnovne škole.

Kovačević je rekao da od njega nije tražio bilans stanja prošlogodišnjeg budžeta već odgovor na način donošenja odluke o kreditnom zaduženju bez javne rasprave.

Budimir Cupara je Siniši Kusovcu rekao da nema ništa protiv pomoći školskoj djeci za udžbenike ali ima protiv osptrukcije Kusovca ovogodišnjeg karnevala u Tivtu. On je Kusovcu rekao da mu je bilo mjesto na školskom brodu Jadran među 20 evropskih zvaničnika. „Nijeste došli zbog ličnog sukoba sa Goranom Božovićem što ste prenijeli na budžetsko finansiranje karnevala“, rekao je Cupara poručujući nadležnima da razmisle i potrebi izgradnje kružnog toka kod restorana Onogošt gdje je često saobraćajni čep. „Nemojte se kriti iza Snežane Matijević. Jasno je idu izbori u DPS, slijede lokalni izbori u aprilu i da vas je uhvatila panika da ne možete da realizujete obećane projekte“, istakao je Cupara.

Kusovac je odgovorio da se niko ne krije ni iza koga i da on nije čovjek koji ima animozitet prema bilo kome, „posebno ne prema Goranu Božoviću“ i da je opština pomogla održavanje karnevala. „Hoću da zaokružim izborni program jer imam odgovoran pristup prema gradu, građanima i partiji koja me postavila na mjesto predsjednika opštine“, rekao je Kusovac.

Cupara je istakao je program DPS bio nerealan i da su izmanipulisali ljude za Lukovića barake. On je pitao Kusovca zbog čega je od predviđenih 20.000 eura za podršku karnevalu odvojio svega 2.000 eura. „Osnovni razlog je animozitet prema menadžeru karnevala Goranu Božoviću. Nijeste se pitali koliko je turista taj dan došlo u Tivat i koliki su benefiti?“, rekao je Cupara.

Siniša Kusovac je odgovorio da na dan održavanja karnevala fizički nije bio u Tivtu i da Cupara ne može očekivati da opština daje prednost NVO „Maškaradi“ među 44 NVO u Tivtu. „Neke koje imaju višedecenijsku tradiciju dobiju godišnje po 2.000 ili 3.000 eura. Treba podrška biti linearno ista za sve, a ne da neko ko postoji tek dvije godine dobije 20.000 eura a neko ništa. Kroz svaku percepciju povezujete NVO Maškarada, a mi imamo 60.000 eura za podršku NVO“, rekao je Kusovac.

Miomir Abović je ponovio da je svega 5 ljudi bilo na javnoj raspravi povodom odluke o rebalansu budžeta i kreditnom zaduženju. „Čak je i Radoš Gospić protiv rebalansa. Očigledno ga nijeste unaprijed obavijestili i dali mu upute. Ako ste čisti, zašto nijeste ispoštovali zakonsku proceduru?“, pitao je Abović.

Budimir Cupara je rekao da je NVO Maškarada konkurisala za projekte koje podržava opština, a da Kusovac ima pogrešnu percepciju. „U drugim opštinama karnevala organizuju opštine i TO sa sponzorima. Trebate biti zahvalni Maškaradi koja radi posao TO. Turistima činimo prigodu, a otvaramo vrata Evrope građanima. Trebate biti organizatori i pokrovitelji a mi da pomognemo kao volonteri. Goran Božović ima vrhunske organizatorske sposobnosti, a vi mu nijeste dali šansu. Mi radimo da ova priča uspije“, rekao je Cupara dodajući da se o Tivtu čulo „na sve strane svijeta“. Oko odluke o rebalansu budžeta i kreditnom zaduženju, rekao je nema legitimnost i da može da izazove ozbiljne posljedice.

Odluka o izmjeni odluke o budžetu za 2019. godinu nakon rasprave usvojena je da 15 glasova ZA i 3 PROTIV.

 

Odbornici su danas usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica sa 17 glasova ZA.

Ispred predlagača govorila je sekretarka za finansije i lokalne javne prihode, Rajka Jovićević koja je saopštila da je, u skaldu sa čl 125 stav 5 Poslovnika oradu Skupštine opštine Tivat podnesen amnadamn o izmjeni i dopuni odluke o prirezu poreza na dohodak fizičkih lica na način da se izvrši brisanje čl 1. što se odnosi i na sledeću tačku na članski doprinos.

„U članu 1 promjenjena je preambula Odluke ali smo na Odboru za status i propise došli do zaključka da to nije potrebno pa je na ovaj način to ispravljaneo“, objasnila je Jovićević.

Inače što se Odluke tiče mijenja se samo jedan član koji jasno definiše ko su obveznici prireza gdje se mijenja  čl 2, koji glasi „Prirez plaćaju obveznici poreza na dohodak fizičkih lica, koji obavljaju djelatnost na teritoriji opštine Tivat.”

U opbrazloženju Odluke se navodi da je Skupština Crne Gore 28. decembra prošle gdoine donijela Zakon o finansiranju lokalne samouprave, kojim je u odnosu na prethodni zakon drugačije regulisala lica koju su obveznici plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica.

Shodno tome predloženo je da Skupština Opštine Tivat donese Odluku o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica.

 

 Tivatski odbornici su jednoglasno usvojili Predlog odluke o dopuni Odluke kućnom redu u stambenim zgradama na području Opštine Tivat.

 

Inicijativa za predmetnu dopunu odluke upućena je od strane Službe za zaštitu i spašavanje Opštine Tivat i od strane obradjivača ove odluke ocijenjena je prihvatljivom i cjelishodnom. Inicijativa je data u cilju opšte sigurnosi i zaštite koji se trebaju obezbijediti u svim stambenim zgradama kao objektima kolektivnog stanovanja,kako bi stanari bili potpuno i pravovremeno informisani o  načinu i postupku koji treba da preduzmu radi zaštite u slučaju  požara  i spašavanja. Zakon o zaštiti i spašavanju u članu 52 propisuje da je građanin  dužan da se brine za svoju ličnu bezbjednost i zaštitu i da sprovodi mjere lične i kolektivne zaštite.

 

Dodaje se novi član 26 a kojim se propisuje da se u stambenoj zgradi  postavljaju  procedure za postupanje u slučaju zaštite i spašavanja ,  kao i obavještenja o važnim telefonskim brojevima.Takodje posebno je naglašena obaveza da se hodnici i stepeništa obilježavaju panik osvjetljenjem i smjerom kretanja  koji u slučaju evakuacije doprinose većoj bezbjednosti postupanja u vanrednim situacijama.

Propisana je obaveza postavljanja protivpožarnog  aparata za elektroinstalacije tipa CO2-5 kg i to  pored glavnog razvodnog ormara i najmanje po jedan aparat tipa S-9 na svakoj etaži , a sve u skladu sa pozitivnim tehničkim propisima koji regulišu oblast zaštite od požara.

 

U dijelu kaznenih odredbi, izvršena je i dopuna člana kojom se propisuje kaznena odredba za stambenu zgradu kao pravno lice i upravnika, kao odgovorno lice.

 

 Odbornici su na današnjoj sjednici jednoglasno, sa 19 glasova za usvojili Predlog Strategije razvoja sporta opštineTivat do 2021. godine.

OpštinaTivat je shodno odredbama Zakona o sportu na planu implementacije donijela Odluku o finansiranju sporta. Na teritoriji Tivatske opštine, sportske aktivnosti obavljaju se u 44 sportske organizacije sa preko 1700 sportista.Prostornourbanističkim planom Tivta do 2020.godine na osnovu demografskih projekcija, na teritoriji Opštine Tivat potrebno je izgraditi oko 3500 m² novih zatvorenih sportskih površina kao I oko 800 m² otvorenih sportskih površina.

Strategijaće se sprovoditi putem akcionih planova koji će sadržavati opise pojedinih zadataka koji sadrže svrhu, ciljeve, aktivnosti, planirane rezultate, pokazatelje, nosioce aktivnosti, korisnike, rokove, finansijskai druga sredstva, kao I izvore sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Strategija će se sprovoditi u okviru Sekretarijata za mlade, sport I socijalna pitanja koji će dostavljati redovne izvještaje o realizaciji predsjedniku Opštine I Ministarstvu sporta Crne Gore.

Sredstva za realizaciju Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou Opštine Tivat do 2021.biće obezbjeđena u budžetu Opštine Tivat.

 

Odbornici su bez rasprave sa 19 glasova za usvojili predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini , načinu obračunavanju i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivta.

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivta sadržan je u odredbama Zakona o turističkim organizacijama  i Statuta Opštine Tivat.

Član 41 Zakona o turističkim organizacijama propisuje da nadzor nad utvrđivanjem, obračunavanjem i plaćanjem članskog doprinosa vrši nadležni poreski organ opštine.

Član 35 Statuta Opštine Tivat propisuje da Skupština uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode, a član  39 propisuje akta koja Skupština donosi u vršenju poslova iz svog djelokruga.

Prema navodima Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Skupština Crne Gore je 4. aprila 2019. godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama. Članom 37 Zakona došlo je do izmjena na način da su subjekti koji plaćaju članski doprinos dužni da nadležnom poreskom organu opštine na čijoj teritoriji posluju, iskažu i prijave ostvarene poslovne prihode umanjene za iznos poslovnih rashoda, stoji u obrazloženju nadležnog sekretarijata.

 

Skupština Opštine Tivat je donijela Odluku o primjeni Plana privremenih objekata. Za to je glasalo  19  odbornika.

Odbornik grupe Arsenal za Tivat Budimir Cupara imao je samo jednu, tehničku odnosno gramatičku primjedbu a  sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Tamara Furtula je zahvalila riječima da bi voljela da svaka greška bude kao ova danas.

Plan privremenih objekata  primjenjivaće se do kraja ove godine i na osnovu tog dokumenta biće raspisan Javni poziv za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera. Ugovori o zakupu zemljišta  za postavljanje privremenih objekata (terasa i kiosaka) u vlasništvu Opštine Tivat sa dosadašnjim zakupcima biće produženi na period od 6 (šest) mjeseci aneksom i to sa onima koji, po osnovu zakupa, nemaju neizmirenih obaveza  prema Opštini.

Predsjednik Opštine je ovlašten da sa dosadašnjim zakupcima koji ispunjavaju uslove zaključi anekse i troškove ovjere aneksa  kod notara snose zakupci.

Predlagač dokumenta je predsjednik opštine a obrađivač Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj i Sekretarijat za imovinu.

 

Odbornici su sa 17 glasova Za usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat koja reguliše pitanja vezana za označavanje mjesta za parkiranje vozila kojima se prevoze lica sa invaliditetom, izdavanje znaka pristupačnosti na propisanom obrascu te korišćenje parking mjesta bez naknade.

U ime obrađivača, Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost, sekretarka Tatjana Jelić je istakla da je odluka izrađena sa ciljem preciziranja konkretnih odredbi koje se tiču unapređenja statusa lica sa invaliditetom i podsjetila na Pravilnik koji je u međuvremenu stupio na snagu. Izrazila je nadu i ubjeđenje da će toj kategoriji lica biti olakšana mogućnost parkiranja.

Odbornica DPS-a Silvana Čupić pohvalila je prijedlog odluke i apelovala na svijest građana da se mnogo odgovornije odnose  prema potrebama  lica sa invaliditetom. Čupić je ukazala na problem prelaznih rampi, na Seljanovu i na Trgu od kulture a problem su nepropisno parkiranje ili neodgovarajuća kosina.

Koristeći institute slobodne stolice odbornicima se obratila Marijana Mišić Škanata, kako je rekla, ne samo kao predsjednica EDT, već i kao jedan od 20 lokalnih koordinatora, u projektu “U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskriminacije lica sa invaliditetom”.

Među dopisima, koje je poslala nadležnim institucijama bio je i onaj za obezbijeđivanje parking mjesta stručnjacima, koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju u EDT. Zahvalila je sekretarki Tatjani Jelić, koja je reagovala na pravi način, sa inicijativom da se unesu izmjene i dopune u Odluku o javnim parkiralištima, a dobru volju iskazao je i direktor Parking servisa, Slaviša Ognjanović.  Mišić Škanata je zahvalila svim građanima, koji se sa poštovanjem i uvažavanjem odnose prema OSI, i skrenula pažnju na to da ima i onih drugih, koji se parkiraju na mjestima određenim i označenim za ove osobe. Osvrnula se in a stanje na Aerodromu Tivat i otežan pristup zgradi OSI.

U ime JP Aerodromi CG i aerodrome Tivat, Igor Petković (SD) izvinio se i obećao da će taj problem vrlo brzo biti riješen.

Izmjenu dokumenta predložio je  predsjednik opštine a obradio Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost.

 

 

Tivat od dana ima novu Javnu ustanovu. To je JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Tivat“. Vršilac dužnosti direktorice je bivša predsjednica opštine profesor dr Snežana Matijević.

Odbornici su ovu odluku izglasali jednoglasno sa 19 glasova za. U sali nije bilo opozicionih odbornika.

Ovakvu odluku podržali su članovi Odbora za izbor i imenovanje i Odbora za društvene djelatnosti o čemu su odbornike obavjestili Mile Ćosović i Tamara Rakić.

Učestvujući u raspravi Marijama Mišiš Škanata iz NVO Evropski dom je podsjetila na moto Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Ništa o nama bez nas“:

Evropski dom Tivat se za Dnevni centar bori već dvanaestu godinu. Kao što vam je poznato, nije izabrana lokacija, koju smo željeli za DC i tada smo reagovali, jer se niko nije sjetio ni da nas o promjeni odluke obavijesti. sSada o predlogu za osnivanje Dnenvog centra saznajemo iz skupštinskog materijala.

Vi nas u obrazloženju Odluke o osnivanju doduše spominjete i nas značaj vezan za osnivanje ove institucije, ali da to ne bi bila prazna forma, uključite nas u sve korake otvaranja Dnevnog centra, kao što ste uostalom i obećali.

To što nas zaboravljate boli! Zato i reagujemo, hoćemo da kažemo da nismo zadovoljni, trebalo bi da sa nama imate partnerski odnos” – rekla je Marijana Mišić Škanata i upitala da li će Dnevni centar ipak biti u parku, za što se bivša gradonačelnica, a sadašnja vd direktorica Centra, zalagala?

Darka Ognjanović, sekretarka Sekjretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja je podjsetila da je Marijana Mišić Škanata bila u svim radnim grupama po ovom pitanju:

Mi vas smatramo našim partnerima. Upoznati ste sa svim koracima. Zajedno s avama smo I došli do formiranja Dnevnog centra. Htjeli smo da imenujemo privrremeni Upravni odbor kako bi obavio sve što je potrebno za registraciju. Nije dobro što je ta  tačka skinuta sa dnevnog reda jer gubimo vrijeme. Još uvijek nemamo korisnike, ali planiramo da u Upravni odbor budu dva predstavnika Osnivača i jedan predstavnik korisnika Dnevnog centra” – kazala je Darka Ognjanović predlažući i dva amandmana na predlog Odluke. što je prihvaćeno.

 

Na zasjedanju  Parlamenta je jednoglasno usvojen Predlog Programa podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2019.

Ovim Programom se, u skladu sa Zakonom,utvrđuje vrsta i način podizanja spomen-obilježja, opis njihovog simboličkog značenja, razlozi i drugi elementi neophodni za njegovo sprovođenje.

Program podizanja spomen-obilježja u opštini Tivat za 2019.godinu sadrži postavljanje spomen ploča kojim se odaje počast i čuva uspomena na poginule borce za slobodu, istaknute ličnosti našega grada.

U Program podizanja spomen – obilježja uvrštavaju se :

Spomen ploča Anta Staničića, Spomen ploča Dragu Miloviću, Spomen ploča Branku Briniću, Spomen ploča o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918., kao i Spomen ploča poginulim radnicima Arsenala .

Pravni osnov za donošenje Programa podizanja spomen–obilježja sadržan je u Zakonu o spomen obilježjima  i Statutu opštine Tivat .

Članom 8, propisano je da se spomen-obilježja podižu u skladu sa Programom podizanja spomen-obilježja, koji donosi Skupština opštine uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove kulture.

Članom 11 Zakona,propisan je sadržaj Programa podizanja spomen-obilježja, dok član 12, propisuje da se Prijedlog programa dostavlja nadležnom organu radi davanja saglasnosti u odnosu na vrijednosti iz člana 11 Zakona.

Članom 13 Zakona, propisano je da Skupština opštine može donijeti Program samo u okviru date saglasnosti nadležnog organa.

Članom 14 Statuta, propisano je da je Opština dužna da: uređuje, obezbjeđuje, i stvara uslove za razvoj kulture i zaštitu kulturnih dobara, dok

član 35 Statuta propisuje da Skupština donosi propise i druge opšte akte.

Odbornici su jednoglasno usvojili predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Turističke otganizacije Tivat. U ime Odbora za statut i propise Ivan Obradović je istakao da je osnovni razlog da se stari Statut zamjeni novim usklađivanje sa svim zakonima iz oblasti turizma. On je takođe naveo da su u novom Statutu sve odredbe usklađene sa odredbama koje se tiču turističke djelatnosti.

Sa 19 glasova Za usvojen je  Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Doo Vodovod i kanalizacija Tivat i Izvještaj revizora za 2018 godinu. Nakon što je presjednik Skupštine Ivan Novosel konstatovao da nije izražena potreba za uvodnim izlaganjem, obratio se odbornicima rekavši da je riječ o opsežnom materijalu sa svim onim što je traženo i da na osnovu materijala se može steći puna slika o radu preduzeća. Nakon glasanja, Novosel je direktoru Alenu Krivokapiću zahvalio na prisustvu i uspješnom radu u preduzeću.

U Izvještaju revizora stoji da je izvršena revizija priloženih finansijskih izvještaja Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31.12.2018. godine, iskaz o ukupnom rezultatu, iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan.

„Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u odjeljku osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj “Vodovod i kanalizacija” doo, Tivat na dan 31. decembra 2018. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore“.

Takođe sa 19 glasova Za usvojena je Odluka o  raspodijeli dobiti doo „Vodovod i kanalizacija“ Tivat. Za prošlu godinu preduzeće je ostvarilo dobit od 156 hiljada eura i po odbitku poreza usmjerena u budžet opštine Tivat.

 

Na današnjem skupštinskom zasjedanju jednoglasno sa 17 glasova ZA usvojen je Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem  Komunalno doo i izvještajem revizora za prošlu godinu.

U izvještaju je navedeno da ukupni prihodi za2018. godinu iznose 2.595.311 eurada su 10 posto veći u odnosu na 2ol7.godinu. Prihodi iz Budzeta opštine iznose 684.320eura, dok su sopstveni prihodi ostvareni u iznosu od 1.910.991eura.  Prihodi iz Budžeta opštine za 2018. su veći za 9 odsto od prihoda Budzeta u 20l7.godini. Sopstveni prihodi su povećani za 11%u odnosu na 2017.godinu. Znatno povećanje prihoda za l4 odsto odnosi se na prihode od sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Ukupni troškovi u 2018.iznose 2.585.653€, i veći su u odnosu na godinu ranije za 11 posto. U toku 2018. gaoine Društvo je bilo neprekidno likvidno.

 

Na danešnjem skupštinskom zasjedanju jednoglasno je usvojena Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Komunalno“ Tivat za 2018. godinu.

U čl 1. te odluke stoji da se Odlukom utvrđuje  neto rezultat “Komunalno” Tivat za 2018.godinu u iznosu od 5.603,00 eura. I da se neto rezultat iz člana 1, po odbitku poreza raspoređuje u budžet opštine Tivat, što ej navedeno u čl 2 te odluke.

 

 

Bez rasprave jednoglasno sa 17 glasova za usvojen  je izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Centra za kulturu Tivat. Takvu odluku podržao je i Odbor za društvene djelatnosti.

 

Bez diskusije odbornici su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU „Muzej i galerija“ Tivat za 2018. godinu.

Prema podacima koji stoje u finansijskom izvještaju o radu ove ustanove za prošlu godinu, prihodi JU „Muzej i galerija“ Tivat u 2018. godini iznose ukupno 91.048, 71 eura.

 

Odbornici su na današnjoj sjednici jednoglasno, bez rasprave, sa 18 glasova za, usvojili Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana za 2018. godinu.

Sportska dvorana je u prošloj godini ostvarila dobit od 36.758,49 od spostvenih prihoda, što je 67% od planiranih 55.000 eura.

Od toga je 12.930 eura prihoda od rekreacije gradjana, koji je manji od planiranih 22.000 eura zbog zauzetosti udarnih termina, kao i problema sa klimatizacijom.

Prihodi od priprema i utakmica sportskih ekipa iznose15. 828,49 eura i 8.000 eura prihodi od zakupa.

U prošloj godini zakup prostorija bio je manji, ali je pregradjivanjem „multi sale“ taj problem riješen pa se u narednoj godini očekuje dobit u visini planiranog.

 

Odbornici su na današnjoj sjednici Skupštine Opštine Tivat sa 18 glasova za usvojili Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora „Vodacom“doo Tivat za 2018. godinu prema čijem mišljenju stoji da priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno finansijski položaj Vodakom d.o.o. Tivat.

Po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo interesovanja za raspravu.

 

Izvještaj o radu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat za 2018. juče nije usvojen , jer je  tako glasalo 17 odbornika  a jedan je bio jednim uzdržan.  Ali je sa istim brojem  glasova usvojen zaključak Odbora za društvene djelatnosti  i  stav kluba odbornika DPS-a  o tome da se redefinišu odnosi  Opštine, kao suosnivača , sa ovom institucijom  i to sa akcentom na regulisanje odnosa zakupa.

Predsjednik Opštine, Siniša Kusovac,  je najprije predložio da se ovaj  Izvještaj ne usvoji  i  dao predlog da se njegov kabinet obaveže da u roku od 15-20 dana sa predstavnicima ove institucije redifiniše međusobne odnose . On je podsjetio da  ni zadnje dvije godine nije usvojan završni račun i Izvještaj  Fakulteta  za mediteranske poslovne studije , kao i to da ova institucija ne plaća zakup prostora u Tivtu od 2014. ni po kom osnovu ,pa  Opština Tivat ne može da ubira nikakav prihod od zakupa.

Tivatki odbornici su prihvatili Informaciju o realizaciji sredstava opredjeljenih za projekte NVO za 2018.

U Budžetu Opštine Tivat za 2018. planirana su sredstva u iznosu od 60.000 e namjenjena za projekte NVO. Predsjednik Opštine Tivat je raspisao dva Javna konkursa za raspodjelu sredstava za projekte NVO u 2018. Nakon bodovanja tj primjene pozitivnih i elimitornih kriterijuma, Komisija za raspodjelu sredstava je donijela dvije odluke o raspodjeli sredstava shodno opštim aktima i strateškim dokumentima Opštine i razmatrala je 36 projekata od kojih 7 nije prihvaćeno.

NVO-jama  sa posebnim statusom su raspoređena sredstva u iznosu 27.000 eura što je  45% od ukupnog iznosa budžeta za projekte NVO za 2018. Na osnovu donesenih Odluka , predsjednik Opštine je potpisao 28 Ugovora o međusobnim pravima i obavezama sa NVO, pa su u skladu sa njima prenesena odobrena sredstva. NVO kojima  su dodjeljena sredstva za projekte u 2018.podnijele su Izvještaj o realizaciji  projekta- narativni  i finansijski, sa dokumentacijom.

Ovom  Informacijom  su  obuhvaćeni  svi realizovani  projekti  kojima  su sredstva  odobrena  po  I i II konkursu u 2018. Donošenjem nove odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO prelazi se na novi način ocjenjivanja, usklađen sa Zakonom o NVO i direktno primjenjuje u radu po prvom sljedećem konkursu u 2019.

Na sjednici je usvojen set Odluka vezanih za Postrojenje za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat.

Odbornici su jednoglasno usvojili Odluku o razrešenju dosadašnjeg izvršnog direktroa Društva, Srećka Tripovića koji je podnio stavku na tu funkciju uz obrazloženje da je „već duže vrijeme po raznim osnovama onemogućen da obavlja dužnosti izvršnog direktora PPOV Kotor- Tivat doo u punom kapacitetu“  što je neminovno dovelo i do takve odluke.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel se zahvalio Tripoviću na obavljanju te, akomje istakao, „dosta teške funkcije u teškoj situaciji i složenom procesu funkcionisanja“ , On je izrazio nadu da će se sa izborom vd direktora i člana Odbora, kao i promjenom situacije u opštini Kotor, stanje promjeniti i krenuti na bolje.

Na sjednici je jednoglasno usvojena Odluka o razrješenju člana Odbora direktora Društa za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, Radoja Vučevića. Na njegovo mjesto, odnosno za novog člana izabran je Marinko Terzić.

Jednoglasno sa 17 glasova ZA, bez prisustva opozocionih odbornika, usvojena je Odluka o imenovanju na mjesto vd dirketora Društva izabran je Radoje Vučićević.

Predsjednik lokalnog parlamenta čestitao je Vučićevići na izboru i poželio mu puno uspjeha na tom vrlo odgovornom i teškom zadatku.

Za člana Komisije za odabir projekata kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, restauratorske, konzervatorske poslove, promociju kulturnih dobara, danas je umjesto Dubravke Nikčević izabran Dragan Laković. On će ujedno obavljati funkciju predsjnika komisije.
Odluka je donesena jednoglasno sa 18 glasova ZA.