Usvojen budžet opštine za 2021.

Danas je održana maratonska sjednica Skupštine opštine Tivat koja je trajala više od 10 sati.

Peto zasjedanje lokalnog parlamenta, koje je Radio Tivat direktno prenosio, otvorio je predsjednik SO Tivat dr Andrija Petković i obavijestio odbornike da sjednici prisustvuju i Ivan Starčević koji ispred NVO Matica Boke koristi instituciju “slobodna stolica”, Radoš Gospić ispred Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, direktori preduzeća čije su Odluke i Programi rada na Dnevnom redu SO Tivat.

Prije početka rada, predsjednik SO dr Andrija Petković je pročitao izvještaj Opštinske izborne komisije prema kojem je utvrđeno da Milijani Dubak (Narod pobjeđuje) prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabrana u smislu odredbe člana 101 stav 1 tačka 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika, pa OIK podnosi SO Tivat predlog da se Ivu Peanu, sa koalicione izborne liste Narod pobjeđuje, vertifikuje mandat odbornika u SO Tivat.

Podsjećajući da se o izvještaju OIK ne glasa nego se on konstatuje, predsjednik Petković je zahvalio gospođi Dubak na dosadašnjem radu a novom odborniku Ivu Peanu poželio puno uspjeha u radu Skupštine.

Nakon što je sekretarka SO Tivat Ivana Aranđus, radi utvrđivanja kvoruma izvršila prozivku, predsjednik SO Tivat dr Andrija Petković je konstatovano da sjednici prisustvuje 30 odbornika i da kvorum za rad postoji. Odbornike je obavijestio da Zapisnik sa prošle sjednice SO nisu dobili jer zbog kratkog roka nisu uspjeli da ga završe pa će biti spreman za sledeću sjednicu.

          Prije prelaska na Dnevni red predsjednik SO Tivat je obavijestio odbornike da su u međuvremenu stigle dopune tačaka Dnevnog reda.

Predsjednik opštine Željko Komnenović predložio je četiri tačke a za prvu, Davanje saglasnosti na odustajanje od prava  na izjavljene revizije presude Višeg suda u Bijelom Polju, glasalo je 20 odbornika. Protiv je bilo 9.

O drugom predlogu, Davanju saglasnosti na odustajanje od prava izjavljivanja žalbe na presudu Osnovnog suda u Kotoru odbornici su se izjasnili sa 18 glasova za i 9 protiv. Predlog Odluke o finansiranju usluge kućne njege i pomoći za 2021 godinu uvršten je u dnevni red sa 27 glasova za a Predlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Tivat na iznos od 3 miliona eura na Dnevni red V sjednice SO Tivat stavljen je sa 17 glasova za i 9 protiv.

Predsjednik Skupštine opštine Tivat dr Andrija Petković je za dopunu dnevnog reda predložio dvije tačke: Program rada Skupštine za 2021. godinu i Plan i program rada Sportske dvorane za 2021. Za uvrštavanje na Dnevni red je, za svaku tačku, glasalo 27 odbornika.

 Dnevni red V sjednice SO Tivat sa 17 tačaka, od kojih je poslednja Odbornička pitanja i odgovori, usvojen je glasovima 30 odbornika.

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020. godinu usvojen je nakon tri sata rasprave sa 21 glasom, dok je devet odbornika bilo protiv.

Vd sekretar za finansije Jovan Brinić, kazao je da polazni elementi prilikom izrade Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2020. godinu su nerealizacija kapitalnih donacija od 4.000.000,00 € što je uzrokovalo neizvršenju kapitalnog dijela budžeta; primjena Odluke o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat i Odluke o donošenju drugog seta mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat i izvršenje i realizacija budžeta za period januar – novembar 2020.godine koja je usled vanrednih okolnosti i kao posljedica loše epidemiološke situacija pretrpjelo velike oscilacije.

Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Tivat za 2020. godinu ukupni Budžet  je  umanjen za 4.500.000,00 € odnosno za 19%  a  odnosi se na nerealizaciju kapitalnih donacija od 4.000.000,00 €, umanjenje

prihoda po osnovu poreza nepokretnosti za 10% od planiranih Odlukom o budžetu za 2020.godinu odnosno 500.000,00 €,  a sve u skladu sa članom 6 Odluke o donošenju drugog seta mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat.

Zbog finansijskih posljedica nastalih usled pandemije COVID-19 neke budžetske pozicije su dodatno iskorigovane.

Odbornicima dostavljeno i mišljenje Ministarstva finansija. Odlukom je budžet umanjen za 4,5 miliona.

Odbornik DPS-a Siniša Kusovac pitao je za određena pojašnjenja.

-Što se tiče samog rebalansa nesporno je, ali vidi se da se radi o investicijama, teško da će se ijedna realizovati. Takođe da vidimo od 16.10 do 28.12. koliki je priohod opštine. Kada se govori o sprženoj zemlji tražim da se predjsednik Željko Komnenović izvini zbog tog termina. Ne zaboravite da je u ovoj godini bilo vandrednih situacija, odje ne vidim da išta stoji o pomoći građanima i privredi. Brinić je kazao da je navedena epidemiološka situacija i kapitalne donacije koje nisu realizovane.

-Realno obrazloženje ovog rebalnsa je ogroman dug koji je ostao. Na 20. oktobar je stanje 3,5m duga. Rebalanas je radjen na presjek stanja, 20. novembra, prvo smo morali da ubacimo sve u sistem. Rebalans jeste

tehnički. Stanje na 26.12. minus 1,2 miliona, na današnji dan 1,3 miliona. Što se tiče kovid mjera u 2021. smo uvrstili, a za 2020. u obje odluke.

Kusovac je kazao da je u septembru opština uplatila 2 miliona na osnovu investicija, a preostali dio od 3,5 miliona trebao je biti uplaćen do 31.12. jer su oktobar i novembar najveći po uplatama od komunalnih naknada i poreza. On je tražio da se vidi šta je urađeno od 16. oktobra.

Jovan Brinić je odgovorio da se služe samo činjenicama i da opština na današnji dan ima 300.000 eura na računu.

-Vi ste isti pričali da će do kraja godine silni milioni leći i da ćemo biti u plusu. Ali toga nema, ne možete očekivati da bude, vanredna je situacija. Ako ne ide to tom dinamikom morate smanjiti rashode. Nepotrebni troškovi su rasli, niko ne spori dobre investicije. Neke stvari su završene a 600 hiljada nije plaćeno, mi svaki dan sa tim ljudima pregovaramo. Jasno je da nemoguće da se do kraja godine pokriju minusi. U tim okolnosti su se morali smanjiti apetiti.

Kusovac kazao da je kriza za nespremne i tražio da se dostavi priliv opštine od 16.10.

-Da mi sjedimo gdje i vi ta 4 miliona bi bila realizovana- kazao je Kusovac na šta mu je Brinić odgovorio:

-Da li je moguće ili ne, očigledno da nije jer mi sad to moramo da pokrijemo. Vi ste mislili da je moguće, ali pokazatelji su rekli da ne može. Sada su svima dostupni podaci. Svi sad mogu u svaki tren da znaju koliko opština ima para, što za prethodnih 30 godina nikad niko nije znao. Trend uplata je malo porastao za nijansu, ali trend troškova se zaustavio.

Odbornik GL Narod Pobjeđuje, Dejan Risančić je kazao Kusovcu da nije primijetio da nema troškova zapošljavanja.

-Nas je zapalo da dajemo našim građanima otkaze. Nije to revanšizam nego vaša suluda politika, zato će nas ljudi da grde. Kako vas nije sramota? Zašto vi ne kažete što ste se zaduživali nakon 30. avgusta? Što se tiče troškova zapošljavanja mi ćemo gdine Kusovac imati godinu dana plaćanja vama, ali ako tako nastavite brzo će doći vrijeme pravde pa ćete imati vremena da razmišljate.

Odbornik  Miomir Abović je Kusovcu odgovorio za termin „spržena zemlja“.

-Pošto je Kusovac tražio od predsjednika Komnenovića pojašnjenje sintagme, a pošto je predsjednik zauzet drugim stvarima, ja ću odgovoriti. Znam šta je spržena zemlja, nažalost, znam i zašto ste to lansirali. To je naziv operacije vojske Republike Srpske u BiH oko Bihaća i na to vi mislite i to je u republikom parlamentu lansirao Jevto Eraković a smišljeno je u vašoj partiji. Da bi ste pripisali sadašnjoj vlasti spregu sa tim. A znate li ko je bio tada na vlasti VI! Vi ste ulivali gorivo Radovanu Karadžiću u tenkove i pomagali mu. Vi ste dijelom odgovorni za Srebrenicu. To je spržena zemlja, a spržena zemlja je i DPS koji i tada bio u sprezi sa nekim snagama a zatim taj naziv primijenio na crnogorsku ekonomiju i društvenu supstancu. Čovjek koji je zgrnuo protivzakonito nekoliko stanova, nemojte se pozivati na Jevanđelja ni u kom kontekstu. Niste o troškovima razmišljali kad ste opraštali dugove, zapošljavali i davali povoljne kredite. Nemojte biti licemjerni.

Predsjednik Skupštine dr Andrija Petković, kazao je da mu je kao odborniku Bokeškog Foruma degutantno da sluša ljude koji su doveli opštinu do ovolikog duga i spržene zemlje.

-Degutantno je kad o stanju u budžetu priča onaj koji je svoje stambeno pitanje rješava tri puta. Rata za moj telefon je 60 eura koliko i rata za stan Kusovca. Je li to moguće? Zašto to nije drugim građanima omogućeno? Za 60,66 eura mjesečno košta stan gdina Kusovca. Od kredita 39.000 eura  Kusovac će opštini vratiti 14.000 eura. Dođite pomozite jedan dan, pa okajte grijehe u jevanđeljskom stilu. Vama je opština poklonila stan meni nije ni telefon.

Predsjednik opštine Željko Komnenović kazao je da je Odluka o rebalansu bila obaveza prethodne vlasti.

-Međutim mi smo morali zbog sanacionog plana da uđemo u rebalns na samom kraju godine. Zahvalan sam timu koje je ovo sve radio. Što se tiče stanja budžeta prvog radnog dana sam zatekao 75.000 eura na računu, a zaplate treba oko 300.000 eura mjesečno. Ja ne znam je li dva puta leglo na račun opštine iznos od 10-20 hiljada eura. Vi nama postavljate pitanje, a nama svaki dan povjerioci postavljaju pitanja gdje su pare. Za Dnevni centar, za kružne tokove, ko zna čega još ima. Da sam popisivao imao bih 300 strana. Najviše bole socijalni slučajevi koji mole za pomoć, a mi ni sebi ne možemo pomoći. To vi odlično znate da je situacija nikakva, a i pitanje je kakva bi bila naredna da ste vi ostali na vlasti. Za ova 4 miliona nema nigdje napismeno, a na poslednjoj sjednici Duška Markovića dio tih para je dat nekim drugim opštinama. Ovo ste vi trebali raditi. Nemojte da budemo licemjerni, dajte da budemo odgovorni i na nivou građanske odgovornosti. Najkritičniji među nama nijesu očekivali tako loše stanje u budžetu. Da vam ne kažem da smo na Escrow računu zatekli desetine hiljada gdje su se kupovala kola, sa sve potpisima ministra finansija, predsjednika opštine i predstavnika borda direktora Porto Montenegra. Kako se to dešavalo pojma nemam, ali para nema. Na računu koji je namijenjen za infrastrukturne projekte. Zahvaljujući dubokim i bolnim rezovima nadamo se da će naredna godina biti bolja, ali ćemo i mi i građani morati uložiti napore.

Kusovac je kazao da on nije kupovao nikakve automobile i kazao predsjedniku Komnenoviću da je svjestan u kakvoj se situaciji nalazi.

-Preko 3 miliona smo dali za razne stavke. Zaduženja su investicije, treba izaći iz toga.

Vd sekretar za finansije Jovan Brinić kazao je Kusovcu da je potvrdio sve što je govorio.

-Ove godine su dospjele obaveze iz 2019. koje nisu realizovane. 29.12.2019. je prebačeno više od 900.000 eura opštini na MR2 koje je potrošeno, nema ih. Sad ćemo to morati mi da platimo. Uzimali ste kratkoročne kredite za kapitalne investicije, protivno zakonu. Sreća pa je bio moratorijum na povrat kredita. Moramo pratiti godinu i situaciju i brzo djelovati.

Predsjednik Savjeta za ravoj i zaštitu lokalne samouprave Radoš Gospić kazao je da je Savjet podržao rebalans.

Potpredsjednik opštine Goran Božović upitao je Kusovca odakle mu hrabrost da govori o budžetu.

-Neko ko je devastirao budžet govori o njemu. Malo je ođe nabrojeno, koliko će tek javnost saznati. Ostali smo 2 miliona u Atlas banci, iako ste žustro polemisali da nećemo. Odgovaraćete za to, da li zato što ste neznaveni ili što ste korumpirani. Možda vam bude manja kazna ako otkriju da ste nesposobni.  Krivično ćete odgovarati i za MR2 jer ste potrošili pare. Besomučno partijsko zapošljavanje. Nezakonita zapošljavanja i preko 500.000 eura za to i tu je izuzeta dokumentacija. Da ne pričamo kako ste „raskubali“ budžet za prekovremene sate za povlašćena lica. Pa neopravdana davanja pomoći zaposlenima. Potpisali ste štetan ugovor sa Telenorom, kupovali telefone i produžavali ugovore na teret opštine.  Sad kad opština neće da im plaća oni se bune i neće da preuzmu obavezu plaćanja svog računa i telefona. Fiktivni ugovori i o tome ćemo upoznati javnost. Službena putovanja i dnevnice su probijene u ovoj korona krizi.  Auta na stalnu upotrebu, ne znate šta znači platit gorivo, registraciju, gume, pranja i popravke. Koliko ste puta udarili auto? Plaćali ste koktele i istraživanja partijska i za to vas SDT istražuje, a dužni ste da platite više od 200.000 eura salu za vaše partijke sastanke. Da ne pričam još, morao sam ovo zapisati jer se ne može popamtiti. Nevjerovatna je Vaša moralna hrabrost da išta govorite. Par dana prije nego ste pošli ste potpisali isplatu za četiri godišnja odmora za 2019. Iako je to po novom zakonu nijeste smjeli.

Kusovac je kazao da je novac za MR2 uplaćen i da ga je lako nadomjestiti.

-Za Atlas banku slobodno podnesite prijavu. Za nezakonito zapošljavanje je već stiglo da nije ništa nezakonito. Kusovac nikad sebi nije isplatio varijabile. Svaka riječ ima drugu stranu Božoviću. Fiktivni ugovori-slobodno tužite. Ali će doći red da i ja tužim. Kusovac nikad nije udario auto. Podnesite prijavu više, ali počnite da radite. Objavite više za šta je „spiskan“ novac.

Odbornica DPS-a, dr Renata Bergam Grandis kazala je da je kao zdravstvenom radnika pogađa sva ova priča.

-Kriza je svuda u svijetu. Ne razumijem se u politiku, bavim se humanim poslom, ako ovo stalno budu prepirke i rasprave nećemo ništa uraditi. Postoje advokati i sudovi. Mi se u to ne razumijemo, nismo školovani za to. Nemojmo zamarati građanstvo sa ovim. Iako smo mi u jednoj partiji, ipak imamo svoje mišljenje. Možete li da odredite.predsjedniče Skupštine gdine Petkoviću, koliko jedna tačka može da traje? Ođe mi moramo da slušamo.

Predsjednik SO Andrija Petković je kazao odbornici dr Begram Grandis da ako joj se ne sjedi da ide kući.

Odbornik HGI Ilija Janović je upozorio predsjednika Skupštine da ne prekida odbornike, već da ih uputi na određene tačke.

„Tražim od vas kao predsjedavajućeg da zadržite liniju pristojnosti, u skladu sa Poslovnikom“ – rekao je Janović.

Predsjednik opštine Željko Komnenović je naglasio da je sva ova priča o namjenskom i nenamjenskom trošenju novca.

-Ja ne znam kako vama to nije jasno. Tih para nema. Moramo biti odgovorni prema budžetu. Slika i prilika je ovaj rebalans kako je rađeno u prethodnom periodu.  Kad su građani znali za opštinska zaduženja? Nisu, nisu znali ni vaši potpredsjednici. Biće sve transparento i građani će znati gdje je svaki euro. I komunalije, to će se trošiti za taj objekat koji je uplatio a ne na plate. Evo tu već desetak dana rade institucije sistema, a naši službenici danima vade tu dokumentaciju koja ne bi ni u „kariolu“ mogla stati.

Odbornik NP Dejan Risančić kazao je odbornici Bergam Grandis da se slaže sa njom i da bi ove tačke trebalo mnogo brže preći i poručio da svojim partijskim drugovima kaže da ćute.

Potpredsjednik Božović je kazao odbornici Bergam Grandis da pored svog uvažavanja, je u sali odbornik i zastupa građane.

-Najvažnija tačka je budžet, a druga po važnosti je rebalans. On se radi jer su Vaše kolege devastirale budžet. Bahato trošili. Mi smo sabrani, a sad sabiramo dugove koje su Vaše kolege napravile. Morate preuzeti odgovornost za sve.

Odbornik Ivan Novosel je kazao da DPS neće podržati ovu Odluku jer nisu ispoštovane određene stavke.

Vd sekretar Brinić je upitao Novosela da li je bio prisutan od početka.

-Dok ste vi bili na vlaasti računi su bili u fiokama, mi smo to morali u sistem da unesemo. Ti računi su zauzeli pola kancelarije. Ništa sporno, sve je zakonito.

Andrija Petković je Novoselu kazao da ne zna ko mu je degutantniji.

-Vi ili Kusovac? Vi koji ste nas odje masakrirali, ili Kusovac koji je zgrnuo milione. Nikome nije dato pravo repliku na repliku, a posebno neće vama. Probudite se i shvatite da ste vi izbore izgubili. Nisu vama došli glave što ste zadužili opštinu, nego vaša bahatost. Mi smo svjesni da nismo vječni. Mi pored ljudi koji su nas izglasali možemo proći i pogledati ih u oči. Nemojte nam vi držati predavanje.

Potpredjsednik Božović je odborniku Novoselu kazao da se služi ustaljenom metologijom zamjene teza.

-Nije vama problem kada radite kako ne treba, nego kad vam neko ukazuje na to. Mi moramo građane upoznati šta ste radili. Vi ste govorili da je opština likvidna i solventna. A kad smo počeli da radimo došli smo do duga 3,5 miliona.

Odbornik Abović je iskazao čuđenje „što se ovi ljudi javljaju“.

-Čovjek koji je jedan isti član koristio dvojako, kako mu kad odgovara, sad priča o ustavnosti. Vi niste sitne štetočine, vi ste veleizdajnici. Molim vas ćutite za vaše dobro.

Potpredsjednik opštine Vladimir Arsić kazao je Novoselu da ga je vjerovatno iskustvo naučilo da se nosi sa nekim stvarima koje nijesu baš za nošenje ni za pohvalu.

-Šta je sa 800 hiljada koje je opština platila Fajferu ?Šta je sa 3 miliona odštetnog zahtjeva koje su podnijeli dok ste Vi bili predjsednik? Šta se to radilo u Krašićima? Šta se to radilo na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži? Zašto se sad podnosi odštetni zahtjev od 1 milion eura iz tog vtemenskog perioda? Vi ste bili predsjednik, ko će to da plati? Znate li da trebamo da platimo još 300 hiljada na te troškove i međunarodne arbitražne sudije. Niste davali svoje nego građanske pare. I danas Vi nam držite neke lekcije. Izađite i kažite šta se desilo sa kanalizacionom mrežom i zašto opština ima zahtjeve za ovakvu vrstu obeštećenja.

Ivan Novosel je kazao da je u interesu opštine obustavljeno plaćanje po preporuci nadzora. Greška je bila do izvođača ne do Opštine-kazao je Novosel.

Odbornica Sanja Vuković NP je kazala da ispada da je opština izašla sa dobitkom iz ovoga.

Kusovac je dodao da je oko 800 hiljada stavljeno na račun Opštine kao garancija za dobro izvršenje posla.

-Došlo je do suda, došla je zatezna kamata. Manji je iznos plaćen nego što smo trebali.

Odbornica BF Marija Giljača je kazala da pouzdano zna da je opština za ta dva tri mjeseca skrivila najmanje 20 hiljada kamate jer nije na vrijeme platila.

Ilija Janović HGI je kazao da dosta toga nisu znali.

-Mi nismo bili dio izvršne vlasti kada je započet posao. Kasnije, kad smo ušli u vlast, više informacija dobijali smo iz javnosti

Znam da je bilo puno kašnjenja u izvođenju radova. Činjenica je da niko na našoj teritoriji nije bio obrazovan za ovakve sporove. Propušteni su određeni alati na povoljnost opštine.BIo sam član Komisije koja je imala konačno za prijedlog poravnanje na tri načina o pomenutom sporu, izbjegavajući iscrpne arbitraže i nepoznavanje mogućih ishoda. Stav Komisije je bio da velike troškove arbitraže treba izbjeći kroz poravnanje i dogovor. Za ovo nije bilo sluha i saglasnosti od aktuelnog rukovodstva. I zbog toga sad imamo procese i troškove. Čak je i sam direktor Alen Krivokapić zaslužan što je prvi dio spora, može se reći dobijen u našu korist, jer se presudilo na manji iznos od zadržanog. Činjuenica je da niko neće biti zadovoljan ishodom spora, ali je trebalo brinuti o sostvenim kapacitetima, neiscrpljivanjem institucija i smanjenjem šteta po budžet. za takav moj stav nije bilo sluha. I nije Krivokapić bo sma na sastanku, bio sam i ja tamo, iako nisam bio na zvaničnom spisku učesnika“ – rekao je Janović

Janović je opomenuo predsjednika SO da ne može tjerati nikoga iz sale.

Miomir Abović je kazao da Andrija Petković smije sve da kaže sem da vrijeđa.

-Ali ako primijeti da je nekome dosadno on uputi sugestiju odborniku kaže da izađe malo vani i produva glavu. On može reći nekome da izvrši samoubistvo, a oće li ga taj neko poslušati to nije njegova stvar. To što vi nemate pojma o demokratiji je druga priča.

Odbornica dr Renata Bergam Grandis je kazala da se ogradila od finansija i tražila izvinjenje od predsjednika Skupštine, na šta je on odgovorio da ga neće dobiti. Odbornici HGI-ja su kazali da će podržati rebalans.

Goran Božović je Kusovcu kazao da nijednu njegovu tvrdnju nije osporio, već se poziva na procesuiranje.

-I jesmo. U toku su izviđai, čim se vlast promijenila evo SDT-a u Opštinu. Vi ne priznajete milionske štete, a ne 300-400 eura zbog štete na autu. Sve ove krivične su u postupku, a podnio sam tužbu AZK jer su više vjerovali Vama na riječ nego dokazima.

Nabrajajući nezakonita zapošljavanja pred izbore Božović je upitao Kusovca da li je to bilo istina, na šta je Kusovac odgovorio:

-Podnesi sve prijave, a i Kusovac će podnijeti prijave, a i ima za šta.

Abović je Božoviću kazao da nema potrebe da se nervira, jer su svi dokazi iznešeni na vidjelo.

-Kusovcu spasa nema. Toliko nepočinstava, veleizdajnik je grada u koji je došao 1992. godine. Mirno ćemo i sa uživanjem posmatrati sudbinu DPS činovnika.

Kusovac je Aboviću kazao da sve to govori o njemu samom.

-Ako sam ja sve to činio podnesite krivične prijave. Doći će sve na naplatu.

Odbornik Novosel je tražio od sekretara za finansije da demantuje ono što je rekao i kazao da je rebalans neustavan.

Brinić je odgovorio da očigledno Novosel ne poznaje zakon.

-Mora da smo zato došli u ovu situaciju. Falsifikovani su Izvještaji prema Ministarstvu, to su krivična djela. Ovo su sve razlozi za rebalans. Jeste li znali da ste dužni 3,5 miliona na sjednici kad je Kusovac smijenjen? Jeste, ali ste falsivikovali izvještaje za odbornike.

Odbornica građanske liste „Goran Božović-časno i odgovorno za bolji Tivat“ Valentina Božović osvrnula se na isplatu godišnjih odmora koje je Kusovac potpisao i dodala da jesu bili nelegalni i da su potpisani 16.10.2020.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o budžetu opštine Tivat za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 16,9 miliona eura. Za ovakvu odluku glasao je 21 odbornik, dok je 9 odbornika DPS bilo protiv.

Sastavni dio ove odluke je amandman jer je kasnila saglasnost Ministarstva finansija, rekao je u uvodnom obraćanju Jovan Brinić, sekretar Sekretarijata za finansije:

Budžet je manji za 28 odsto u odnosu na ovogodišnji, a radili smo ga na osnovu informacije o ostvarenju budžeta za 11 mjeseci u ovoj kriznoj godini. Željeli smo što realnije da ga pripremimo. iako ni on nije potpuno realan, jer knjigovodstveno moramo da evidentiramo 2 miliona eura, zarobljenih u Atlas banci. Tu su i dugovi iz prethodnog perioda, a pristižu i dugovi za investicije.

Smanjena su sredstva Centru za kulturu, jer je nezahvalno planirati programe u narednoj godini, koja će takođe biti u znaku korone. Ukoliko se punjenje budžeta poboljša, pvećaćemo i sredstva za kulturne programe i festival Purgatorije“ – rekao je Brinić.

Predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave magistar Radoš Gospić je kazao da je Savjet pozitivno ocjenio predloženi budđet:

„Ovo je budžet štednje, umanjen za 28 odsto u odnosu na postojeći. Predlog budžeta je uradjen u skladu sa svim budžetskim pravilima. Teško da ćemo uspjeti da naplatimo 2 miliona eura kojia su zarobljena u Atlas banci. Predsjednik opštine je najavio sanacioni pln koji je već počeo da se realizuje. Odluka o korišćenju službenih vozila je dobra. Trebaju nam uđtede, a taj višak vozila treba prodati. Stigla je teška recesija, ali nadamo se boljim vremenima, pa možda dođe i do rebalansa budžeta.

Ja imam dva pitanja: Da li se u budžetu predvidjaju sredstva za javnu rasvjetu u Gradskom parku, na potezu od kapele do fontane i da li će biti sredstava za izmještanje dalekovoda“ – upitao je Gospić.

Odbornik HGI Adrijan Vuksanović je rekao da je ova tema povezana sa rebalansom budžeta, koji je ova stranka podržala:

„U hrvatskom jeziku se za budžet kaže proračun, kako je to jendom podsjetio Ranko Krivokapić. I to on i jeste. Predloženi budžet za mnoge stavke ostaje isti, ali su znatno smanjena sredstva za kulturu, odnosno Centar za kulturu. Kultura je platila pandemiju u 2020. godini. Centru za kulturu su sredstva smanjena za 50 odsto, a na dobrom  putu je da tako bude i u narednoj godini. Za kulturu je neophodan kontinuitet, inače je to incident. Kad govorimo o kulturi u Tivtu, mi smo nositelji jedne tradicije. Hrvati ovdje imaju dobru političku pozadinu, ali isto tako su i nosioci kulturnog života. U Gornjoj Lastvi je postojala kazališna sekcija koja je početkom 20 stoljeća imala na desetine kazališnih premijera. To je fascinantno za jendo malo selo. Nadam se da će doći do rebalansa budžeta i da će Centru za kulturu biti uvećana sredstva. Mi smo sa Centrom imali veoma dobru suradnju. Zajedno sa realizovali dva zajednička projekta, štampanje Misala i Pontifikala. Kultura predstavlja i turistički proizvod, a kultura ne služi da bi se neko lupio po glavi. To je kulturno blago svih nas. Kultura je najbolji odgovor na nekulturu. Kultura je temelj djelovanja HGI. Zato m govorimo o politikama HGI a ne o politici HGI.

Pozdravljamo izlaganje sekretara Brinića, iako znamo da ste vi raznorodna koalicija. I mi pravimo razliku medju vama. Uvažavajući realnost HGI će podržati ovaj budžet, iako je to za mnoge neočekivano, jer smo u opoziciji. Ali, mi ćemo podržavati sve ono što je dobro, a napadati ono što nije. I pažljivo ćemo pratiti realizaciju budžeta“ – kazao je Vuksanović.

Sekretar Jovan Brinić se zahvalio Vuksanoviću na podršci i rekao da se slaže sa njegovom diskusijom.

„Mi smo smanjili mnoge izdatke, troškove za medijske usluge, naknade članovima Savjeta, sredstva za sport. Ali, moraćemo isplaćivati plate i otpremnine za radnike organa uprave koji su tehnološki višak, troškove za eksproprijaciju zemljišta, dotacije Vodovodu kako bismo rasteretili gradjane, a tu je i otplata kredita za Prvu banku. Biće teška godina, u planu je i otvaranje narodne kuhinje „ – istakao je Brinić.

Dejan Risančić sa liste Narod pobjedjuje je rekao da se i u srpskom i u crnogorskom i u bokeškom jeziku kaže proračun:

„Ne svidja mi se diskusija odbornika Vuksanovića, jer ispada da mi vrđimo atak na kulturu. Ako dodju bolja vremena povećaćemo sredstva za kulturu. Neće kultura posebno da strada, svi ćemo stradati“ – rekao je Risančić.

Replicirajući Adrijan Vuksanović je kazao da ga Risančić nije dobro razumio:
„Rekao sam da su sredstva Centru za kulturu smanjena u ovoj godini, u kojom smo mi bili dio vlasti i iskazao bojazan da će tako biti i u 2021. Ne znam zašto ste se prepoznali, jer moje izlaganje nije bilo uprereno protiv nikog. MI podržavamo budžet a vi ne možete da nam zabranite šta ćemo potencirati“ – rekao je Vuksanović.

Sanja Vuković sa liste Narod pobjedjuje je pohvalila budžet jer u njemu nema stavke „pozajmice i krediti“:
U 2017. za to je bila opredjeljeno 85 hiljada eura, 2018. 89 hiljada, 2019. 100 hiljada a ove 80 hiljada eura. Vrijeme je da zaposleni u opštini uzimaju kredite od banaka a ne povollne kredite od opštine“ rekla je Vuković.

Dr Miomir Abović sa liste Narod pobjedjuje je kazao da je budžet engleska riječ, a proračun slovenska:
„Proračun znači proći kroz račun, dobro razmisliti kako ćemo potrošiti novac. U marksizmu je bilo i nekih dobrih stvari, a jedna je da morate prvo zadovoljiti osnovne potrebe, a onda slijedi andgradnja, kad se baza zadovolji. Nama je korona pomela bazu. I meni je žao zbog smanjenja novca za kulturu, jer sam čovjek od kulture. Ali, da nije bilo ove štetočinske vlasti mi bismo imali dovoljno sredstava i za kulturu. I tome bi trebao da razmisli direktor Centra za kulturu“ – rekao je Abović.

Predsjednik parlamenta dr Andrija Petković je rekao da podržava 90 posto izlaganja Adrijana Vuksanovića:
„Kultura jeste osakaćena ovim budžetom. Ali, vi ste rekli da smo mi raznorodna koalicija. ja mislim da nismo. Mi smo možda nadnaciona koalicija. Risančić je bokeljski Srbin, a bokeljski Hrvat, ali nam ne smeta da zajednički djelujemo. Nijednom nismo imali ništa što bi nas razlikovalo. Možda će u budućnosti biti nesporazuma, ali i to je kvalitet. I čast mi je da sam dio ove koalicije.

Žao mi je što su smanjena sredstva za sport, jer sportu su potrebna dodatna ulaganja. Ali, budžet smo postavili na realnim osnovama. I ne mogu se klubovima sredsta raspoređivati kaošto se do sad radilo. Boli me smanjenje sredstava za sport, ali još više me boli što ima gladnih ljudi koji traže pomoć od nas“ – rekao je Petković.

Ivan Starčević iz NVO Matica Boke je kazao da odbornici moraju čitati materijale jer primaju naknadu.

„Meni je žalosno danas bilo slušati polemiku između odbornice DPS i predsjednika Parlamenta. Vi primate platu kao odbornica i m orate doću pripremljena na sjednicu.

Za 8 slučajeva naknade vlasnicima zemljišta iznos je skočio sa 1,3 miliona eura na 2 miliona. Razlika je dakle, 700 hiljada eura, što je štetočinski za budžet. Za put MR2 je država prebacila 900 hiljada eura, a sredsva su potrošena za druge namjene. Sad ne možemo tražiti od države da nam po drugi put isplati ta sredstva. Dalje, u odluci o komunalnom redu postoje i kaznene odredbe. Ja ne znam da su kažnjeni ljudi koji su deponovali građevinski materijal na poljoprivredno zemljište PD Boka. Mi smo trajno devastirali taj prostor i kako ćemo sad to sanirati? Dalje, KFW banka, Dalem i Vodacom su Trio Fantastikus. Oni su našli način da isisaju pare iz opštinskih buddžeta. Vodacom je savjetodavna firma koja ne odgovara za svoje postupke, pogovoto ne materijalno. Samo se sklanja sa strane Jedan od razloga za odštetne zahtjeve je Voidacom, a drugi je podanički odnos. Ovo je umanjen budžet, ali mi mislimo da je i takav preambiciozan. Trebalo bi podržati poljoprivredu i marikulturu. Korona će potrajatu, dolaze vrlo teška vremena i zato preko poreske politike treba stimulisati ljude. Moramo se vratiti na fabrička podešavanja“ – naglasio je Starčević.

Igor Petković iz SD je izrazio nadu da ćemo izaći iz ove situacije:
„Nadam se da će doći i do rebalansa budžeta i povećavanja sredstava za kulturu i sport. SD će podržati ovaj budžet i pozdravljamo riječi predsjednika opštine da će sve biti transparentno. SD će to pratiti“ – rekao je Petković.

Valentina Božović sa liste „Goran Božović, časno i odgovorno za bolji Tivat“ je rekla da nisu svi sistemi u kulturi vezani za velike pare.
„Potrebna je kreativnost rukovodioca, posebno u doba pandemije. Ali, ako dođu bolja vremena podržaćemo kulturu još više“ – rekla je Božović.

U drugom krugu rasprave Adrijan Vuksanović je rekao da ga raduju izvanredni rezultati FK Arsenal:

„To je zasluga i prethodnih rukovodstava. Vrijeme se ne mjeri parcijalno. Činjenica je da nam treba više sportskih terena. Ali, mi moramo voditi računa o festivalu Purgatorije. Ne može svaki grad da ima svoje pozorišt i kazališnu produkciju, zato to moramo očuvati. HGI će i dalje biti aktivni sudionik, kao i svih ovih 18 godina“ – rekao je Vuksanović.

Sa njim se nije složio Miomir Abović:
„To su floskule koje lijepo zvuče. Sport treba njegovati, ali profesionalni klubovi treba da traže sponzore. A kako su trošili sredstva ua FK Arsenal možete pročitati u današnjim Vijestima u tekstu Siniše Lukovića. Klub sada duguje 110 hiljada eura. Rezultati su rezultati, ali pljačka je pljačka. Purgatorije nam trebaju, ali moraju promjeniti koncept. Tivat ne može da ima takve apetite i svoju sopstvenu produkciju“ – zaključio je Abović.

Vlado Brguljan sa liste Narod pobjedjuje je rekao da i do sada nisu opredjeljena mala sredstva Centru za kulturu:
„To važi i za JU Muzej i galerija Tivat. Oni imaju 9 zaposlenih a ove godine imali su 23 izložbe. Racionalizacija nije urađena prema zaposlenima“ – kazao je Brguljan.

Dejan Maslovar je izrazio nadu da će se sredstva za sport raspoređivati i po kriterijumu tradicije, a ne samo po uspješnosti.

Adrijan Vuksanović kaže da HGI pomaže kulturu i sport:
„Mi smo tiskali preko 40 knjiga iz povijesti Hrvata, podržavamo školu hrvatskog jezika, a imamo i kazališnu sekciju. Suglasan sam da su buće tradicionalan sport i treba ga njegovati u Tivtu. Ali, mi pomažemo, a neki kritiziraju“ – rekao je Vuksanović.

Replicirajući Abović je rekao da je lijepo što tiskaju knjige, ali za to primaju pare:
„Vi ste na državnim jaslama. U Tivtu treba radikalno mijenjati koncepciju kutlure. Taj novac se može upotrebiti korisnije, nabaviti knjige, ulagati u kulturne programe i privući djecu. U suradnji sa Radio Tivtom promovisati dobre knjige. Pandemija DPS-SD-HGI je mnogo toga onemogućila i bila je ništa gora od pandemije korone. Kriterijum za dodjelu sredstava sportu treba biti uspješnost i tradicija, ali treba podvući crtu. Fudbal i košarka su skupi sportovi. Moramo biti realni“ – rekao je Abović.

Replicirajući Adrijan Vuksanović je rekao da smo svi na državnim jaslama:
„Važno je kako se troše sredstva. Dok ste vi, gospodine Aboviću, bili sa nama zastupali ste iste stavove. A sad ste promjenili poziciju i drugačije pričate. A i vi ste na državnim jaslama“ -poručio je Vuksanović.

Goran Božović, potpredsjednik opštine je rekao da su zbog pandemije smanjena sredstva za kulturu:
„U značajnoj mjeri brojne aktivnosti se nisu mogle realizovati zbog pandemije. I zato su sredstva smanjena. Kad se popravi situacijam ako dođe do rebalansa, biće i više sredstava za kulturu. Ali, sredstva se neće izdvajati za bahate režisere koji hoće da odsjedaju samo u najekskluzivnijim hotelima. Istrpili smo hirove, ali toga više neće biti. Nećemo biti poligon za sve i svašta. Velika podrška kulturi, ali na zdravim osnovama. Podržaćemo i sve manifestacije za široke narodne mase“ – rekao je Božović.

Igor Petković je kazao da se ne mogu zanemariti ono što su radili ljudi u kulturi I sportu:
“Ne slažem se da opština ne treba da finansira uspješni klub. RK partisan je drugi u Kupu CG. I odmah nakon tog uspjeha priliv djece je povećan” – kazao je Petković.

Ivan Novosel iz DPS je rekao da ova partija neće glasati za budžet:
“Ovaj budžet nije sanacioni, niti razvojni. Kapitalni budžet nikad manji za deset godina. Oko 95% kapitalnog budžeta su investicije koje su planirane u ovoj godini. Mi građanima možemo reći da se nijedna investicija neće realizovati u 2021. Godini. Nemamo spremne projekte. Cijelo druptvo se bori u teškoj situaciji, a vi otpuptate. Boljom raspodjelom sredstava moglo se drugačije I za kulturu I za sport. Trebala su veća sredstva za geronto domaćice. Pitam I da li su program preduzeća usaglašeni sa ovim budžetom? Nismo dobili ni informaciju o budžetu za devet mjeseci. Niste ispoštovali zakonsku procedure. Po prvi put nema sredstava za UBNOR. Trebalo je odrediti, makar I skrona sredstva za ovu boračku organizaciju” – rekao je Novosel.

“Predsjednik parlamenta Andrija Petković je rekao da ne može da vjeruje šta čuje:
“Veliki humanista je gospodin Novosel. Nema tu ni h od humanizma.Ima onog principa jedna zaposleni 4 glasa, Vi ste uzimali od gladnih a napajali site. Ovo je priča promiskuitetno politička. Jadan je onaj koga ste branili I hranili. Zapošljavali ste, a da čujete šta pričaju o vama. Koje ste kontrauskuge tražili. Vi ste im crtali metu na glavi, samo im niste rekli da su za odstrijel. Vi ste njima dali otkaz.Mogli smo I mi ostaviti te ljude na radnim mjestima I tražiti im glasove. Ali, to je neljudski. Vi ste to radili. Kupovali ste ljude koji nisu imali gdje da idu. A vi ste, gospodine Novosel, drugi dan u skupštinskoj službi tražili isplatu za godinu dana” – kazao je Petković.

Sekretar Jovan Brinić je rekao da je bivša vlast ostavila perspektivu blokade budžeta.

“I sad nas pitate šta je sanacioni plan. Mora se racionalizovati uprava. MI smo to već uradili ali nećemo da idemo sa Sanacionim planom. Ne želimo da se zadužujemo kod države. Ovo jeste razvojni budžet. Mi ćemo platiti sve investicije koje ste započeli, ali niste plaćali. Stvorićemo I osnov za buduće projekte. Mi nismo odustali od puta MR2. Ostavili ste nam I dug za geronto domačice, za koje smo opredjelili sredstva. Vi niste plaćali ni struju, ni javnu rasvjetu I mnogo toga. Zato ja kažem ovo je jedini mogući budžet” – rekao je Brinić.

Miomir Abović kaže da mu je odavno UBNOR slaba tačka:
“ Davali ste godišnje 9 hiljada eura, kome, pijanicama. A taj period još nije objašnjen. Kad su vaši oslobodioci ušli u Tivat prvo što su uradili, strijeljali su Lepešu. A on je pomagao partizanima sa lijekovima. Pred streljački vod, bez suda. I ko je ovdje u Tivtu predsjednik UBNORa?

Nakon ove diskusije predsjednik parlamenta Andrija Petković je kaznio Abovića sa 10 posto od mjesečne naknade.

Igor Petković je protestovao zbog ovakve diskusije Abovića:
“Nevjerovatno je da se na ovaj način priča o antifašizmu. Ovo se graniči sa fašizmom” – konstatovao je Petković.

Potpredsjednik opštine Goran Božović je kazao Ivanu Novoselu, da je bilo partijskog zapošljavanja:
“Kupovali ste glasove.Mnogi su prodali dušu đavolu. Vi ste ih kupili našim parama. Tehnološki višak je 40 posto I vi ste to napravili. To su veliki troškovi da biste vi kupovali glasove. To je million eura godišnje. Ogromna većina tih radnika nije tog kvaliteta. Ali, mi odgovorno upravljamo. Svi će dobiti sredstva za plare I otpremnine godinu dana. Vaša priča je deplasirana. 18 članova Opštinsakog podbora DPS je ostala u opštini da radi, a mnogi su napredovali u službi.

Mi podržavamo I gajimo tekovine antifašizma. Ali sve mora biti u redovnim tokovima, sve mora da bude uređeno. Pod sumnjivim okolnostima ste finansirali UBNOR. Mi smo UBNOR I OBNOR prebacili u NVO, gdje I pripadaju, I tamo će konkurisati sa svojim projektima” – kazao je Božović.

Sanja Vuković sa liste Narod pobjeđuje je rekla da ovaj budžet posebnu pažnju poklanja kapitalnom dijelu:
“2018. Budžet je bio 17,3 miliona a kapitalni budžet 4,2 miliona, 2017. Budžet je bio 17,3 miliona a kapitalni budžet 5,4 miliona. A za narednu godinu budžet je 16,9 miiona eura, a za kapitalni budžet planiramo 7,1 milion. Kod nas se kaže Ko je bliži oltaru bolje misu čuje. UBNOR je bio bliži moćnim ljudima, pa je ove godine dobio više sredstava nego jedan uspješan sportski klub” – kazale je Vuković.

Reolicirao je Siniša Kusovac iz DPS:
“Niste dobro pogledali budžete. I 2017. I 2018. Kapitalni budžet je bio preko 50 posto od budžeta. I uvijek je bio razvojni budžet. Možemo se pohvaliti I sa kulturom I sa sportom. Koliko smo samo uložili I u kuoturu I u sport. Zašto to ne spominjete? Najlakše je odabrati trenutak pa se odrediti. Sve što imate procesuirajte. U protekle 4 godine bio je investicioni bum u Tivtu. A imali smo I mi velika izdvajanja, ali dug je ulaganje u razvoj a ne ulaganje u pojedinca.

Molim da se obrati pažnja na konverrzaciju u ovom domu. Mada to više govori o onom ko kaže a ne o onom o kome se kaže” – zaključio je Kusovac.

Replicirajuči Sanja Vuković je rekla da je ona uzela zvanilčne pdoatke sa sajta opštine Tivat.

Učestvujući u raspravi predsjednik opštine Željko Komnenović je rekao da su se danas čuli razni tonovi:
“Kaže se Čovjek planira a Bog se smije. Evo, čujem za zemljotres u Hrvatskoj I razmišljam kako da pomognemo to područje. Možda I pošaljemo jednu ekipu Službe zaštite I spašavanja. Tako je bilo i kad je bio zemljotres u Albaniji-kazao je Komnenović i dodao da će se razmotriti i finansijska pomoć koju opet moraju i budžeta opredijeliti.

„Ja sam ranije sarađivao sa Centrom za kulturu u nekoliko projekata, I to je bila dobra saradnja. Ali, kad odlučujete o nečemu imate I veće obaveze. Ne moće se govoriti o klulturi prazbog stomaka. U ovoj godini nije bilo većih kulturnih događaja. Ali, plate nisu smanjivane. To je naš stav. Nekad su kulturne progame podržavale strane ambasade. Pokušaćemo da to nastavimo. Nadamo se I boljem punjenju budžeta, pa ćemo povećati sredstva za kulturu. Moraćemo svi zajedno da budemo dogvoorni. Budžet je realno manji za dva miliona, sredstava iz Atlas banke. Nije sve u brojakma već I u životu. Izražavam punu zahvalnost sekretaru Briniću I njegovoj ekipi. Nismo imali vremena, ali napravićemo internu reviziju u svim preduzećima I ustanovama. I vidjećemo na čemu smo. Mi krpimo rupe I gledamo da na niko ne blokira. Ali, stižu nam pravosnažne presude. Vlasnici zemlje nas mogu blokirati, a može nas blokirati I Ministarstvo finansija. Ovo je rovovska borba za svaki euro. Nećemo dozovliti da ne isplaćujemo plate, a bili smo blizu toga. Budžet nije idealan, ali ne zato što se nismo trudili, već zbog objektivnih okolnosti. I zbog korone I zbog nenamjenskog trošenja” – rekao je Komnenović.

Osvrćući se na pitanja finansiranja sporta predsjednik opštine je rekao:

“Opština je obavezna da finansira amaterski sport. Ta misija je važna. Ali, mora se zakonski poslovati. Daj Bože, da u 2022. godini povećamo sredstva za sport I kulturu. Pred nama je restriktivna godina. Hvala svima koji su učestvovali u raspravi. Bilo je I emotivnog nastupa. Budžet je I političko a ne samo finansijsko pitanje” – rekao je Komnenović.

Adrijan Vuksanović se zahvalio predsjedniku što već razmišlja o pomoći stradalom području od zemljotresa u Hrvatskoj.

“Kataklizma briše sve razlike” – zaključio je Vuksanović.

Odbornici su na današnjoj sjednici sa 19 glasova za i 9 odbornika DPS protiv usvojili Odluku o zaduženju Opštine dugoročnim kreditom u iznosu od 3.000.000,00 eura radi obezbjeđivanja sredstava za realizaciju kapitalnih izdataka i obezbjeđivanja finansijske stabilnosti.

Dugoročni kredit obezbjeđuje se kod CKB banke OTP Group, odabrane na osnovu najbolje ponude, sa rokom vraćanja do 6 godina.

Sredstva za otplatu kredita obezbijediće se iz budžeta. Opština Tivat će za obezbjeđenje urednog vraćanja kredita dostaviti obezbjeđenja u skladu sa uslovima banke. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.

Razlozi za dugoročno zaduženje su realizovane, a neisplaćene kapitalne obaveze prenesene iz 2020. godine, obaveze po osnovu kreditnog zaduženja prema Kfw banci prenesene iz 2020. godine, obaveze po osnovu faktičke eksproprijacije po presudama kao i ugovorena, a nerealizovana obaveza za saobraćajnicu MR2.

Ivan Novosel je upitao da li je za zaduženje potrebna saglasnost Vlade i da li je stigla.

Sekretar Jovan Brinić je objasnio da se ova Odluka, nakon izglasavanja na SO šalje Ministarstvu finansija, zatim Ministarstvo Vladi koja odobrava tu Odluku.

Na sjednici je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti na visinu cijene usluga doo Vodovod i kanalizacija Tivat za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021.godinu. Za tu odluku glasao je 29 odbornika, dok je 1 bio protiv.

„Ovo je prvi put da se u Crnoj Gori na ovaj način vrši obračun i određuje cijena vode, a njena visina zavisi od količine i 17 različitih parametara: od broja zaposlenih, gubitaka, kao i da li u projekte investira preduzeće ili Opština“, kazao je direktor doo Vodovod i kanalizacija, Alen Krivokapić i neveo da je pravni osnov za donošenje odluke sadržan u Zakonu o komunalnim djelatnostima.

Regulatorna agencija za energetiku propisuje cijenu vode i svake godine će se krajem aprila raditi njena izmjena.  Vodovod podatke dostavlja Regulatornoj agenciji, koja u roku od 90 dana na osnovu prikupljene dokumentacije prosleđuje cijenu SO Tivat koja daje saglasnost na njenu visinu. „Na osnovu toga ćemo već krajem ljeta imati cijenu vode koja će se primjenjivati od 1.1. naredne  godine“, naveo je Krivokapić.

„Cijenu vode određuje Agencija na osnovu prikupljene dokumentacije završnih računa prethodne dvije godine, 2018. i 2019., kao i Plana i programa rada za 2020., dok se 2021. projektuje kao prosjek tri prethodne godine i na osnovu toga će se dobiti cijena vode i kanalizacije“, objasnio je Krivokapić, napominjući da je Agencija, na osnovu 17 proslijeđenih tabela, dobila potrebne podatke.

„Suština je da vodovodna preduzeća budu samoodrživa, odnosno da pokrivaju svoje troškove. Vodovod Tivat posljednjih pet, šest godina nije na budžetu Opštine. Sredstva za održavanje obezbjeđujemo u preduzeću“, pojasnio je direktor Vodovoda i naglasio da su kreditna zaduženja za projekte išla preko KfW banke.

Krivokapić je rekao da su od osnivača ove godine dobili saglasnost da će kreditna zaduženja i donacije i ubuduće ići na trošak Opštine, a da će Vodovod snositi održavanje cjevovoda.

U narednih pet godina, kako je propisao Zakon, moraće se izjednačiti cijena vode za domaćinstva i privredu, a za to je već utvrđena metodologija, odosno formula kako će se to uraditi. Cijena vode za fizička lica, kazao je direktor Vodovoda, povećala se neznatno, za neka 4 centa, a u privredi se smanjila za 2 centa.

Objašnjavajući kako će to izgledati na račinima potrošača, Krivokapić je kazao da će potrošačima u domaćinstvima od 1. februara naredne godine za potrešenih 20 kubika vode sa pogonskom spremnošću, bez kanalizacije i bez naknade za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, račun iznositi 22, 36 eura, što je na trenutno stanje i račun od 21,80 eura povećanje od 2,5 %.

Sa istim utroškom vode potrošačima koji su spojeni na kanalizacionu mrežu,  račun će umjesto 27,60 iznositi 28,69 eura i to je povećanje od 4 posto. Za 20 kubika vode potrošači koji su spojeni i na kanalizaciju i na Postrojenje račun bi po novom obračunu trebao da bude 37,25 eura, što je povećanje za 26 posto.

„Međutim, građani neće plaćati tolike račune, zato što je u budžetu za 2021. godinu opredjeljeno u te svrhe 238 hiljada eura kojima smo pokrili troškove koje su građani trebali plaćati za korišćenje Postrojenja“, naglasio je Krivokapić.

Koristeći institut slobodne stolice ispred NVO „Matica Boke“, Ivan Starčević je istakao da je voda državno dobro Crne Gore i da je ono besplatno, a da se naplaćuje transport vode i eventualno infrastruktura koja je neophodna da bi se ta voda dopremila do krajnjih korisnika.

Što se tiče izjednačavanja cijene vode za fizička i pravna lica, on je mišljenja da tu moraju biti izuzeci, pravna lica čija se cijena vode izjednačava sa cijenom za fizička lica morala biti strogo kontrolisana. zato što u ovom trenutku postoje ekskluzivnie isporučioci vode u smislu da Porto Montenegro i neki drugi veliki isporučioci imaju svoju cijenu vode koju naplaćuju korisnicima svojih usluga u okviru svojih kompleksa. Ta cijena nema nikakve veze sa cijenom vode koju isporučuje Vodovod“, naveo je Starčević, da se radi o preprodavcima vode i da imaju čist profit, a da Vodovod od toga nema nikakve koristi.

On je naglasio da su preduzeća koja su drastično smanjila gubitke na svojim mrežama stavljena u isti položaj sa onima koja imaju ogromne gubitke. „Bilo bi logično da oni koji imaju uštede ipak budu subvencionisani i od Regulatorne agencije i od  Regionalnog vodovoda“, naglasio je Starčević.

Krivokapić je istakao da je izjednačavanje cijene vode propisano Zakonom i da se nada da će se neko baviti velikim potrošačima koji preprodaju vodu.

„Porto Montenegro i Luštica Bay traže licencu za prodaju vode i cilj im je sklapanje ugovora i utvrđivanje metodologije na koji način će to raditi, ali mene više brine to što ćemo mi izgubiti velikog potrošača, ako se oni registruju da kupuju vodu od nekog dobavljača koga ima i Vodovod. Ideja da se napravi razlika između Vodovoda koji imaju uštede vode je postojala, ali nije prihvaćena“,  kazao je Krivokapić, naglasivši da su troškovi Vodovoda na godišnjem nivou od 600 do 900 hiljada eura i da će u odnosu na minulu godinu, u ovoj imati oko 500 hiljada eura manji prihod.

Predsjednik Opštine, Željko Komnenović, je istakao da su sa velikom pažnjom pristupili izradi ove odluke. „U ovom vremenu krize, račun od 37 eura za utrošenih 20 kubika vode za potrošače koji su priklučeni na kanalizaciju i Postrojenje, značajno bi uticao na budžet građana. Na inicijativu RA u cijenu računa koji stižu građanima uključeni su i cijena kanalizacije i cijena za korištenje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Sa rukovodstvom Opštine Kotor i naša dva vodovodna preduzeća, a uz dozvolu Regulatorne agencije, postigli smo dogovor da mi za troškove Postrojenja opredjelimo iz opštinskog budžeta 237 hiljada eura, što je 40 posto, dok se na Opštnu Kotor odnosi 60 %. .

On je izrazio zadovoljstvo što je tivatski Vodovod samoodrživ i što nema velikih gubitaka na mreži. „Vodili smo računa o građanima, prije svega o penzionerima kojima bi račun za vodu bio veći od računa za struju.  Ovo povećanje od 4 posto nije toliko izraženo, ali ljudima je svaki euro bitan. Nisam siguran koliko ćemo se sledećih godina moći boriti ali je sigurno da ćemo se zajedno sa Vodovodom  boriti da budžet građana ne trpi“, kazao je predjsednik Opštine, naglasivši da se pomoć lokalne uprave realizuje sredstvima poreskih obveznika.

Ističući da će izjednačavnje cijene vode za fizička i pravna lica trajati pet godina, odbornik NP, Dejan Risančić, je rekao da je na čelu RA Duško Marković. On je, obraćajući se direktoru Vodovoda, kazao da je i on morao da kaže da će sa takvom metodologijom rasti cijena vode i komunalija, što znači da se opštine više ništa ne pitaju. „Treba jasno reći građanima da će računi svake godine biti veći i veći. Građani će od nas tražiti objašnjenje i prozivaće novu vlast za povećanje cijene vode“, kazao je Risančić, apelujući na rukovodstvo Opštine da na tu temu hitno razgovara sa Vladom Crne Gore i „famoznom“ Agencijom.

„Krivokapić je sve obrazložio i na to nemamo zamjerke, bez obzira što je na drugoj strani. On je primjer kako se savjesno radi.

Potpredsjednik Opštine, Vladimir Arsić, je rekao da je Regulatorna agencija za energetiku je 23. oktobra ove godine stavila na javnu raspravu izvještaj dokumentacije po zahtjevu za davanje saglasnosti na prijedlog cijene za obavljanje komunalne djelatnosti za 2021. godinu. Zanimljivo je da u cijeloj Crnoj Gori niko nije bio uključen u raspravu, osim jednog preduzeća iz Bara.

Poznato je da ovakav način regulisanja cijena od strane Ageincije, koji je, na žalost, definisan i određenim zakonskim odredbama, donosi poskupljenje cijene vode fizičkim licima u narednom periodu. Na kratko, za godinu dana, smo našli rješenje, jer će poskupljenje vode i kanalizacije sigurno biti nastavljeno u narednom periodu. Koliko će građani Tivta plaćati cijenu vode zavisi isključivo i od rada kako vodovodnog preduzeća tako i od Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U svakom slučaju, prilivi sredstava vodovodnih preduzeća biće manji nego što je to bilo u dosadašnjem periodu, jer ako cijena za privredna lica pada ne može se očekivati pozitivan aspekt, jer će i cijena vode od strane dobavljača biti vremenom korigovana. U Zakonu, čl. 55, precizno se navodi da se lokalna samouprava neće pitati o cijeni vode. Nemamo izglasavanja i davanja saglasnosti na predloženu cijenu vode a mi samo treba da damo saglasnost na cjenovnu politiku

Upitavši da li Regulatorna agencija dozvoljava korekcije od strane lokalne uprave i vodovodnih preduzeća, jer sva vodovodna preduzeća nisu u istoj poziciji, odbornik Ilija Janović (HGI) je ustvrdio da nije dobro nijedno poskupljenje, pogotovo ono koje se odnosi na građane.

„Nemamo uticaja na Agenciju i ništa se ne može promijeniti. Traže se modaliteti da se riješi trošak za Postrojenje, za 2021 je to riješeno izdvajanjem iz budžeta, a problem je i to što svake godine krajem aprila moramo predati dokumentaciju za narednu godinu. Vodovdno preduzeće će naredne godine Regulatornoj agenciji uplaćivati na mjesečnom nivou troškove u iznosu od 700 eura, a kolika će biti cijena vode kada bude izjednačana cijena pravnih i fizičkih lica ne zna se i nezahvalno je prognozirati“, istakao je direktor doo Vodovod i kanalizacija, Alen Krivokapić i naveo da veliki potrošači mogu prodavati vodu jer to zakon dozvoljava. Međutim, odluku o tome mora odluku donijeti Skupština opštine.

 

Jednoglasno je usvojen Predlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu usluge „PPOV Kotor Tivat“ DOO Tivat za upravljanje komunalnim otpadnim vodama – prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu.

Direktor postrojenja Radoje Vučević je u ime predlagača kazao da je postrojenje od 2016. godine stalno u pogonu te da to zahtjeva dodatna ulaganja u opremu. On je kazao da se pri određivanju cijene usluge postrojenja vodilo računa da ona bude minimalna za što su, kako je kazao i dobili saglasnost regulatorne agencije. Odgovarajući Vučeviću potpredsjednik opštine Vladimir Arsić je kazao da će opština davati sredstva postrojenju koje će kasnije mjesečne fakture dostavljati Vodovodu. U ime NVO Matica Boke Ivan Starčević je ukazao direktoru Vučeviću  na problem vode koju nije trebalo prerađivati misleći na vodu iz tunela Vrmac. On je kazao da kotorska strana isporučuje mnogo više tečnosti za preradu nego što je to slučaj sa Tivtom. On je upitao da li postoji mjerač na ulazu u tunelu Vrmac jer voda iz drenaže tunela ulazi u postrojenje te istakao da bi se smanjila količina vode za preradu kada bi se ta voda izuzela, što bi direkto uticalo i na cijenu usluge postrojenja. Odgovarajući Starčeviću Vučević je kazao da je tačno da ta voda ulazi u postrojenje ali da ona isto tako ulazi u cijenu obaveze opštine Kotor napomenuvši da oko 60 % otpadnih voda dolazi iz Kotora , a 40% iz Tivta. Na Vučevićevu konstataciju da je analiza kontrolnih parametara vode koja se ispušta u more u dozvoljenim granicama, odbornica NP Sanja Vuković je postavila pitanje na kojoj udaljenosti od obale ta voda izlazi. Vučević je odgovorio da ta voda izlazi 3 400 metara od obale u zalivu Trašte. Vučević je kazao da je dio cjevovoda oštećen na 700 metara od obale gdje dio te vode i izlazi kao i na 1000 metara. On je kazao da je Luštica Development ukazala na taj problem i tražila od osnivača da taj problem riješi.

Plan i program rada Brand New Tivat (BNT) DOO za 2021. godinu usvojen je bez diskusije sa 24  glasa za i 5 protiv.

BNT kao svoju primarnu aktivnost ističe rad na stvaranju vizuelnog identiteta grada kao partner lokalnoj upravi. U oblasti stvaranja vizuelnog identiteta programa Opštine, u saradnji sa rediteljem Dušanom Vulekovićem, snimljeno je 10 kratkih dokumentarnih filmova na temu autentičnih priča grada. Ovi promo filmovi biće prikazani na veb portalu BNT i njegovim profilima na društvenim mrežama, a otvoren je i prostor da ih iskoriste potencijalni investitori. Dalja realizacija filmova planirana je tokom cijele godine, na teme razarača Zagreb, starih ljetnikovaca, ostrva Stradioti, kapuleta, prve violine i prvog orkestra, partizanskog basa, arheološkog nalazišta Velika i Mala gruda, lukobrana na luštici, Žućenica festa, maslina i mlinova, autohtone vinove loze Marzamin, te starih zanata (Mišo Belan).

Društvo će, kao podrška TO Tivat, raditi na ispunjavanju stotinu kriterijuma, koje treba zadovoljiti zbog sertifikacije naše opštine kao „zelene destinacije“ (Green Destinations).

U drugom kvartalu 2021, planirano je postavljanje brzinskih displeja sa radarima kod svih obrazovnih ustanova, odnosno po dva panela kod osnovnih škola „Drago Milović“ – zajedno sa odeljenjima u Lastvi i Gradiošnici i „Branko Brinić“, te kod Muzičke škole. Brzinski displej informiše vozače o ograničenju brzine, stvarnoj brzini kretanja i upozoravaju na prekoračenje brzine, a znaci na dopler radarima se napajaju preko solarnih panela. Finansiranje je planirano iz sponzorstva, a cijena brzinskog displeja je oko 2000 eura. U drugom kvartalu naredne godine planirano je i brendiranje autobuskih stajališta.

BNT uradiće dizajn za Evropsko prvenstvo u jedrenju (za učesnike do 21. godine), koje je sa 2021. pomjereno za ljeto 2021, a u planu je i nastavak postavljanja posebno dizajniranih klupa u znak sjećanja na znamenite ličnosti kroz projekat „Land marker“, te održavanje projekta „Čarobna šuma“ za najmlađe tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Kao učesnik u radnoj grupi, koja je pripremila Strategiju za razvoj turizma od 2020-2024, BNT će raditi na marketingu destinacije i brendiranju Tivta kao regionalnog konferencijskog centra van glavne turističke seone.

Finansijski plan za narednu godinu podrazumijeva 54.000 eura iz opštinskog budžeta.

Plan i program rada JU Sportska dvorana sa finansijskim planom za 2021. godinu usvojen je sa 22 glasa za, 5 protiv i jednim uzdržanim glasom.

Sanja Vuković je u ime Odbora za društvene djelatnosti kazala da je Odbor jednoglasno usvojio ovaj plan i program i predložio Skupštini da ga usvoji.

Dejan Piper, Narod pobjeđuje, zamjerio je direktoru dvorane Daliboru Petkoviću, što je, po njegovim riječima tog jutra na Odboru za društvene djelatnosti rekao da on smatra da ne treba uopšte da piše plan i program, što je u jednu ruku jako neprofesionalno, zato što je on funkcioner, a sa druge strane, što smatra da će ubrzo biti smijenjen. On je dodao da mu je bilo sumnjivo što je u Planu vidio da nabavka mašina za čišćenje poda košta pet miliona, a onda je vidio da je u pitanju greška i da mašina košta pet hiljada.

Kao član sportskog kluba Rebel, rekao je da su do kraja 2019. koristili usluge sportske dvorane, a u 2020. nisu, a u planu stoji da će i u 2021. taj klub koristiti usluge dvorane, što je neistina. Pored toga, u Planu u djelu za kadrove postoje i domar i kućni majstor, pa je upitao direktora koja je razlika između te dvije funkcije.

Dalibor Petković (SD) kazao je da nije izjavio da ne treba da piše plan:“Rekao sam da je specifična situacija, jer sam ja isto tako preuzeo funkciju od nekog prije mene i ja sam recimo sa njim sjedio još mjesec, mjesec i po dana, dok još nisam postao direktor i pisao sam s njim Plan 2016. za 2017. .. Nisam rekao da ću biti smijenjen, nego da je prirodno da će neko drugi doći u narednom periodu na moje mjesto i da će neko doć sa mnom već sada kad se pišu ovako ozbiljni dokumenti, jer neko prema tom planu treba da radi. Isto sam rekao i kad se budžet pisao – potpuno je nezahvalno nekome napisati nešto po čemu će da radi.“

Kazao je da je njegova greška što je Rebel ostao u planu, ali da nije prijavio da od toga imaju prihode.

Naglasio je da su neznatne su razlike, a sistematizacija je pisana još 2016. gdje su opisane razlike u poslu za održavanje dvorane, jedni su za održavanje dvorane, drugi za dobijanje termina u dvorani.

Adrijan Vuksanović, HGI potvrdio je Petkovićeve riječi, s obzirom na to da je prisustvovao sastanku odbora, odnosno da nije istina da je rekao da ne treba da piše dokument, jer će biti smijenjen. On je replicirao kolegi Piperu i naglasio da je na Skupštini druga atmosfera, nego na odboru, gdje nema mikrofona, ni sredstava informisanja i vlada neki drugi  ambijent.

Miomir Abović replicirao je, s obzirom da je i on prisustvovao sastanku: „Ne pamtim tačno riječi gospodina Petkovića, ali je misao riječi bitan, suština je bila, što on i ne poriče: Napisao sam dokument, ali ono, baš me briga, jer iduće godine neću biti direktor. To je bila suština njegove izjave i ja sam mu prigovorio – Čovječe, ti nisi ime i prezime sad, nego si funkcija, kao funkcioner pišeš taj plan, ko god da dođe, ili da ti ostaneš. To je tragično, potpuno neshvatanje, što i nije čudno, posle 30 godina vlasti, gdje su jedna ili dvije partije izjednačile institucije sa tim partijama…“

 Igor Petković, SD kazao je da je nevjerovatno da su neki ljudi sjedili u istoj Sali, a da govore suprotno od onoga što se desilo, te da se vidi klasični politički napad na Socijaldemokrate i na Dalibora Petkovića kao na predstavnika SD-a i direktora Sportske dvorane, što nije prvi put. Dodao je da nije korektno pričati na „ovaj način da se kaže nešto što čovjek nije rekao.“

Abović je opet insistirao da je suština, ili bit onoga što je Petković rekao na Odboru da dogodine neće biti na mjestu direktora i da ne bi da raspravlja o tome što je napisao, jer neće biti na tom mjestu, što će se pokazati u zapisniku, te da on sa svojim punim dostojanstvom stoji iza toga. Što se tiče razlike između domara i hausmajstora, rekao je da je u pitanju partijsko zapošljavanje, koje je prevršilo svaku mjeru, te da ga neće biti više u Tivtu.

Piper je kazao da direktor Petković u neku ruku ni ne poriče ono što je bila bit, a Igoru Petkoviću je odgovorio da on nije ni znao da je on član SD-a, te da to nije politički napad.

Vladan Biočanin (DPS) kazao je da je sjednica Odbora imala fin tonalitet i ono što je rekao Dalibor Petković nije ukazivalo na ono što su rekli Piper i Abović, te da dijeli mišljenje Adrijana Vuksanovića i da je direktor imao jasnu viziju rada Sportske dvorane.

Abović je kazao da bi tivatski auditorijum možda povjerovao ovim riječima da ne dolaze iz partije koja ima afere Snimak i Koverta, te da je direktora opomenuo da on tu nije Dalibor Petković, nego direktor opštinske institucije, gdje će se direktori smijenjivati, ali trenutni direktor ne smije imati takav odnos. Kazao je da se moramo učiti da budemo profesionalci, ali da će to biti dug proces, jer su od devedesetih godina institucije potpuno uništene.

Dalibor Petković replicirao je Aboviću da je malo degutantno reći da ga je on opomenuo, pa je onda promijenio svoj stav. Kazao je da je poslednje 4 godine radio svoj posao u najmanju ruku domaćinski, u što se može i sam uvjeriti, a što nije bilo baš jednostavno sa objektom, koji je jako star, te da su i pregrađivali dvoranu, da bi iz nje izvukli maksimum, odnosno profit koji ne ide njemu u džep, već ide ovoj opštini i ovom budžetu. Dodao je da će sutra biti na raspolaganju nekome novom ko dođe na njegov posao.

Predsjednik skupštine predložio je da se sjednica prekine i nastavi sutra, ukoliko se ne završi za 45 minuta.

Abović je direktoru Petkoviću rekao da je sam sebe negirao i potvrdio da je tačno da je, kad ga je Abović opomenuo, prešao na konstruktivan ton, te da je bio na vlasti u koaliciji sa DPS-om 4 godine, pa ga je pitao zašto se nije potrudio da dobije više novca kao direktor.

Adrijan Vuksanović kazao je da se slaže sa Biočaninom da su se kao odbornici opozicije krajne korektno ponašali na Odboru, koji je imao tri sastanka i da su imali senzibilitet prema kolagama iz skupštinske većine, jer su tek na početku i nemaju iskustva, pa nisu problematizirali neke pojave, koje bi inače, te da Biočanin „zna o čemu se radi“: „To je naš doprinos konstruktivnoj raspravi.“ Kazao je da pola sata raspravljaju o tome što je Dalibor Petković rekao. Postavio je pitanje ko njega napada – isti oni koji su rekli da je legitimno nekoga pozvati da izvrši samoubistvo, što je katastrofa.

Sanja Vuković kao predsjednica Odbora kazala je da ne može da tvrdi 100 posto šta je konkretno rekao Dalibor Petković i da u tome nije vidjela ništa sporno. Za komentar Vuksanovića  kazala je da joj je na 2. sjednici rekao da nije ustanovila kvorum, na što je kazala da će se truditi da ubuduće poštuje proceduru, te da joj kaže ako ima još nešto, a da je to mogao da uradi i na sjednici Odbora.

Vuksanović je odgovorio da nije bio na prvoj sjednici Odbora, ali da ima informaciju da su tada omogućili glasanje odsutnom odborniku, pitajući zašto nisu tako postupili i prema njemu: „ Htjeli smo da vam skrenemo pažnju u dobrom kolegijalnom duhu i atmosferi, bez mikrofona. Pošto insistirate, ja moram zbog građana da kažem i zbog onih koji toliko vrište i toliko su glasni u borbi za prava, a krše poslovnik.“

 Sanja Vuković rekla je da je na sjednici  bio gospodin, koji je o događaju izvjestio Vuksanovića o događaju, a nije se u tom trenutku pobunio, a tu su bili i pravnici, koji su rekli da je moguće da se stvar uradi na takav način. Kazala je da nije znala da nešto krši, da je spremna da snosi posljedice i izvinila se, naglasivši da je bila u pitanju osjetljiva tema, o stipendijama za studente.

Abović je istakao da je to, kad o regularnosti u oblasti formalnosti i o jezičkom čistunstvu vodi računa „lik“, čiji je glas u Skupštini CG bio presudan da se izglasa Zakon o uređenju prostora, koji je urbanistički uništio Tivat – toliko licemjerje.

Predsjednik skupštine Abovića je više puta opomenuo da se drži teme, a Vuksanovića  je upozorio da mu ne pokazuje prst .

Petković je  predložio da se sjednica prekine i nastavi sutra, što odbornici nisu izglasali.

Igor Petković zamolio je predsjednika skupštine da spriječi ovakve situacije, u kojima se neki ljudi ne pridržavaju onoga što treba poštovati i rade što hoće i kazao da je Aboviću dozvolio da se ne drži teme. Zamolio ga je da postupi po zakonu i sankcioniše ponašanje kao što je dobacivanje sa klupe, misleći prije svega na Abovića:“ Ako je ovo što nas gospodin naziva budalama legitimno, hajde da se onda svi tako ponašamo. Ali, mi imamo dovoljno kulture da se ne ponašamo na takav način.“ On je pitao kako je moguće da se vrši selektivno glasanje na odborima  i do kada će da traju istine i laži gospodina  Abovića, kome se čini da je neko rekao nešto što nije.

Vuksanović je rekao da  Abović pokušava da skrene s teme, jer vidi da je doživio fijasko, te da Zakon o planiranju nije uništio Tivat.

Andrija Petković kazao je da je dobacivanje i sa jedne i sa druge strane i da ne bi ostala četiri odbornika u Skupštini, kad bi ih sankcionisao. Kazao je da su na ovoj tački Dnevnog reda dotakli moralno dno, otkada on vodi skupštinu i da ubuduće nikome neće dati da govore ni riječ mimo Dnevnog reda, a da će svako ko bude izgovorio psovku biti kažnjen sa 10, 20, 30 posto i udaljavanjem sa sjednice .

Ivan Novosel, DPS, rekao je predsjedniku Skupštine da je on najviše kriv za ovakvu situaciju, jer je neke puštao, te da se  drži Poslovnika i principa: „Ako ste nekoga kaznili, kaznite i ostale! Ja i kolega Kusovac smo ovdje diskriminisani.“

Predsjednik skupštine rekao je da je to osjećao 30 godina.Novosel je kazao da je kažnjen sa 10 posto od naknade iako nikoga nije uvrijedio, a da su se na skupštini čule najogavnije stvari, koje su prošle nekažnjeno, jer Petković nije reagovao.

Predsjednik skupštine je odgovorio da je kažnjen sa 10 posto odbornik Abović, na što je Novosel rekao da je to bilo samo jednom i da nije u pravu.

 

Uz prisustvo 22 odbornika a nakon 20 minuta pauze, V sjednica SO Tivat je nastavila rad. Odbornici su sa 18 glasova za i 1 uzdržan, usvojili Odluku o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2021 godinu.

Odluka ima uporište u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti gdje precizno piše da se budžetom opštine mogu obezbijediti sredstva za materijalna davanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti kao štosupomoć u kući, dnevni boravak, usluge narodne kuhinje, odmor i rekreaciju djece, stanovanje uz podršku, smještaj u prihvatilište – sklonište, stanovanje zas ocijalno ugrožena lica, u skladu sa zakonom i druge usluge u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima.

Obezbjeđena visina sredstava iznosi 50.000,00 eura.

Finansiranjem realizacije usluge Pomoći i njege u kući obezbjeđuje se njega i pomoć u kući licima starijim od 67 godina, ili samohranim licima sa invaliditetom, mlađim od 67 godina života, koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a kroz pružanje socijalne i psihološke podrške u njihovom domu i okruženju kao i pomoći u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Strateška dokumenta na nacionalnom nivou predviđaju decentralizaciju usluga iz socijalne zaštite, odnosno uključivanje i drugih aktera, osim države, s ciljem obezbjeđivanja njihovog kvaliteta.

Lokalnim akcionim planom za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022, predviđena je kvalitetnija dostupnost socijalnih usluga za najugroženija stara lica, povećanje broja korisnika usluge pomoć i njega u kući starim i nemoćnim osobama kroz geronto program na teritoriji cijele opštine.

Poslovi pružanja usluge Pomoć i njega u kući ovom Odlukom su povjereni  OO CK Tivat jer program pružanja pomoći i njege starim licima sa teritorije opštine Tivat, već godinama pruža na izuzetno human i kvalitetan način, omogućavajući velikom broju naših starih sugrađana zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Tu uslugu trenutno koristi više od 60 lica, uz tendenciju povećanja broja korisnika.

Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili sa 24 glasa Program rada Skupštine opštine Tivat za 2021. godinu kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine opštine, njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja. Skupština će u toku programskog perioda razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti za koja se ukaže potreba zbog eventualnih izmjena Zakona, radi usklađivanja opštinskih odluka i drugih akata sa novim zakonskim rješenjima-stoji u obrazloženju.

Odbornik DPS-a Mile Ćosović  kazao je da su se neke Odluke već trebao naći na dnevnom redu.

-Mislim na Izvještaj o stanju životne sredine, kao i o udređenju prostoru iako se taj zakon promijenio ali koliko znam da jednom godišnje obaveza lokalne uprave da izvještava Ministarstvo, a zatim oni Vladu. Nedostaje i Plan poboljšanja energetske efikasnosti koji je ja mislim istekao i trebalo bi ga raditi odmah u prvom kvartalu. Dva dijela o normativnog dijela programa tiču se izmjene Poslovnika, čuli smo da su svi više ili manje nezadovoljni i neke su se izmjene već trebale naći. Takođe Strateški plan opštine Tivat, kakvo je stanje u bužetu mislim da nam treba promjena ovog plana jer ga je nemoguće sprovoditi u ovom obimu. Da vidimo kako će nam se grad razvijati. I da li se mjere o pomoći privredi i građanima odnose i na registrovane izdavaoce privatnog smještaja?

Predsjednik SO Andrija Petković je kazao da će Skupština će u toku programskog perioda razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti za koja se ukaže potreba.

-Plan i program rada je spreman da uhvati sa izazovima. Takođe možete pitanja i pismeno poslati kako bi Vam pismeno i detaljno odgovorili. Plan i program će ići u skladu sa budućom dinamikom.

Ćosović je kazao da su ti planovi prioritetni i da su se već trebali naći na dnevnom redu i da će novi Poslovnik doprinijeti boljem razumijevanju sa čim se složio predsjednik SO.

-Ovaj Poslovnik za koji ste Vi glasali i Vaša partija evo sada ste se uvjerili da ne valja i da niste bili u pravu, kao i za mnoge druge stvari-kazao je Petković i dodao da će naredni Poslovnik biti demokratičniji i neće dozvoljavati da Skupštin budu maratonske.

Vd sekretar Jovan Brinić je kazao da će mjere podrške ići u prvom kvartalu zato što su postojeće loše i na snazi su do 31.12.

-Ne znamo šta će tačno sadržati, ali svakako da će biti uključeni svi koji trebaju. Mjere nisu adekvatne i uključićemo sve relevantne faktore, jer ovako su nezadovoljni privrednici a opština pred bankrotom. Sve što se predloži biće opravdano uključeno.

Adrijan Vuksanović je kazao da se potvrđuje obećanje da to o konstruktivnosti.

-Kao što sada opozicija čuva kvorum. To je dogovornost prema ovom domu i građanima. Plan se uvijek može mijenjati. Pokazali smo danas i neke dobre stvari, nije današnja skupština bila mučna. To znači da smo izašli iz političkih rovovoa i stavlja ispred interese građana. Daćemo podršku ovom planu i ubuduće ćemo davati izmjene i dopune kako bi odgovorili potrebama građana.

Sekretarka Skupštine Opštine Tivat Ivana Aranđus je kazala da je još u novembru upućen poziv da svi koji smatraju da se određene Odluke trebaju naći u Planu i programu rada Skupštine  i sve što su dobili sve je uključeno.

-Predlog za izmjenu Poslovnika bi mogao da bude u tom prvom kvartalu ukoliko se odbornici slože.

Potpredsjednik opštine Vladimir Arsić je kazao da je sve navedeno konstruktivna kritika.

-Izvještaj o uređenju prostora će biti gotov do 31.12., kao i zaštita životne sredine. Plan energetsk efikasnosti jeste istekao ali radna verzija je gotova, samo se zbog reorganizacionih promjena u sekretarijatima i čeka se finalizacija i on će uskoro biti gotov. Što se tiče Strateškog plana mi smo napravili analizu, odgovor o realizovanim projektima smo u obavezi da dostavimo Minsitarstvu do aprila. Ovih dana smo branili jedan sertifikat koji ste vi ranije započeli a radi se o kvalifikaciji Tivta za dobro poslovno okruženje i baš je Strateški plan bio jedna od glavnih tema. Neće biti niakvih problema o dopuna strateškog plana, korona dosta utiče, ali vidjećemo šta od toga možemo izdvojiti kao prioritetno, jer i sami znate da nije lako donijeti strategiju razvoja grada lako, posebno što se sada donosi na 7 godina.

Predsjednik Komnenović je kazao da u radu Skupštine se drže rečenice

„Budimo ljudi, čuvajmo druge od sebe“ .

-Lako se ovdje sklizne. Nadam se da će ove sjednice trajati efikasnije i kraće. Treba naći sredinu, bolje da se raspravi u ovoj političkoj areni i donesu neke odluke i teme koje su bitne za funkcionisanje grada. Sada je na snazi drugi set mjera, razmotrićemo da li je efikasan. Ja sam imao priliku da se sastanem sa privrednicima i savjeta. Ali ćemo sa Turističkom organizacijom razmatrati i to da u taj set mjera udju i izdavaoci. Opština će uraditi što je do nje ali je veći akcenat na podršci države.

Strateški plan je na snazi do 2022. kazao je Komenović i dodao da je u mnogome već prevaziđen.

-Svakako postoji politička volja da svi akti koji su u cilju kvalitetnijeg razvoja daćemo doprinos.

Ćosović je izrazio zadovoljstvo da će se raspravljati u narednoj godini o tim svim Odlukama i kazao da će njegova partija podržati Program rada SO za narednu godinu.

Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljenje na presudu Osnovnog suda u Kotoru posl.br P.681/15/15 od 16.11.2019. usvojen je sa 20 glasova za i 5 protiv. Javljajući se za riječ odbornica Marija Giljača je pitala zašto nije dobila odgovor od Jovanke Laličić i Siniše Kusovca o tome zašto ovaj problem nije riješen prije podnošenja tužbe sudu u slučajevima gdje je to bilo moguće, kada je budžet bio zavidan te 2018. a zahtjevi
vlasnika zemljišta bili manji nego što je po pravosudnim presudama. Giljača je, iskoristivši predhodni izraz predsjednika Skupštine Andrije Petkovića, sve ovo nazvala političkim promiskuitetom predhodne vlasti pošto kod njih ne progovara briga za žitelje naselja 7.jula, jer da jeste- problemi bi bio riješen mnogo ranije. Takođe je izrazila nadu da će nova vlast imati razumijevanja za ove ljude i omogućiti im pristojniji smještaj.
Sekretarka Rita Mitrović je na poziv odbornika Vlada Biočanina objasnila da su ove odluke ranije, dok je on bio u Odboru za planiranje, bile pripremljene, prošle su odbore i potom skinute na sjednici SO zbog formalno pravnih nedostataka, objasnivši koji su to bili nedostaci. Tadašnji Sekretarijat za imovinu nikada nije dobio ove
odluke nazad na ispravku, niti ih je predsjednik Opštine, kao predlagač, dobio od skupštinske službe. Rita Mitrović je dodala da ove odluke, od kada su skinute, nikada i nisu išle u proceduru i posljedica toga je što su sada ovako veći troškovi. Sekretar za finansije, Jovan Brinić, je izneo koje je to povećanje troškova po predmetima u odnosu na troškove odluka koje su trebale da budu na ranijoj skupštini. Da su predmeti bili naplaćeni po odlukama iz 2018., iznos bi bio 845.781 eura a danas je on 1.178.140 e, što je razlika od 322.359 na štetu budžeta. Sa 18 glasova za i 5 protiv odbornici su usvojili Predlog Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljenje na
presudu Osnovnog suda u Kotoru posl.br P.264/15/15 od 25.12.2019. Sa 19 glasova za i 5 protiv je usvojen i Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljenje na presudu Osnovnog suda u Kotoru posl.br P.180/19 od 31.08.2020.
Pravni osnov za donošenje ove tri odluke nalazi se u odredbama Zakona o državnoj imovini koje određuju da imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine vrši organ jedinice lokalne samouprave određen zakonom i statutom opštine, da opština, između ostalog, raspolaže novčanim sredstvima stečenim po osnovu javnih prihoda, te da kada se radi o imovinskim sporovima od naročitog značaja za lokalnu samoupravu ili o sporovima povodom stvari i drugih dobara čija je tržišna vrijednost iznad 30.000,oo €, a treba se odreći tužbenog zahtjeva, priznati zahtjev protivne strane, zaključiti poravnanje ili odustati od pravnog lijeka o tome treba obavijestiti nadležni organ jedinice lokalne samouprave i postupiti u skladu sa njegovim stavom. To su i odredbe Statuta Opštine Tivat koje definišu
opštinsku imovinu i propisuju da Skupština raspolaže opštinskom imovinom i da u vršenju poslova iz svog djelokruga donosi, između ostalih akata, i odluke.

Odbornicii su bez rasprave , uz 19 glasova ZA i 5 protiv usvojili su Odluku o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije GŽ 1374-20. Za Odluku o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na izjavljivanje žalbe na presudu P 1259-20/16.

Odbornik NP, Savo Klakor je kazao da je u iscrpnom izvještaju sekretara za finansije, Jovana Brinića navedeno kolika se šteta nanosi budžetu zbog neusvojenih odluka, a samim tim i građanima Tivta što je i konstatovano. „Imamo dušebrižnike koji se brinu za budžet, građane i spočitavaju nam i hoće da se nametnu kao da su oni sad spasioci, ustvari da su se preobrazili. Ovo glasanje je znak i pokazatelj koliko su oni iskreni u tome u njihovoj želji da pokažu da su zaista na fonu odbrane interesa kako budžeta tako i građana.

Replicirajući Klakoru, odbornik HGI, Ilija Janović je kazao da je on uvijek potencirao da se bilo koji spor riješi sa manjom štetom po budžet. „U vrijeme izvršne vlasti HGI je bio protiv povlačenja ovih tačaka sa dnevnog reda. Glasali smo danas, kao i na prethodnoj sjednici istzo za poravnanje. Ne ističe da smo dušebrižnici ali jesmo dobronamjeran savjet uvijek davali“, istakao je Janović naglasivši da je tačno da  je šteta budžeta na tadašnje poravnanje iznosila preko 150 hiljada eura.

Istim povodom javio se i Igor Petković odbornik SD, koji je naglasio da su Socijaldemokrate uvijek bile zato da se svi građani obeštete. Za odustajanje od prava na izjavljivanje žalbe na presudu glasalo je za 20 odbornika, dok je 5 odbornika

Poslednja tačka Dnevnog reda bila su Odbornička pitanja i odgovori.

Mile Ćosović DPS je pitao predsjednika koliko je volontera, na koji rok i na kojim poslovima.

Predsjednik opštine je odgovorio da je u Opštini šest volontera na osnovu Ugovora o volontiranju koje je radila kadrovska služba Opštine.

– Ne rade na već sistematizovanim mjestima jer nemamo mjesto za poslove istraživanja eventualnih zloupotreba službenih položaja i nesavjesnog rada, kao ni za analizu postojećeg stanja ni za praćenje rada i analize Mjesnih zajednica. To je nešto novo i neobično iz vašeg ugla. Ja shvatam Vaše čuđenje da neko nešto radi u Opštini a da za to ne bude plaćen, jer je do sad bilo obrnuto. Oni rade puno radno vrijeme, bez pare i dinara i doprinose. Kvalifikacije su im da su odbornici dugi niz godina koji su uključeni u rad opštine dugi niz godina. Ugovori su im dati na tri mjeseca, a da nisu bili potrebni ne bi ih zvali. Da su ljudi koji su tu radili mogli da odgovore takvim zadacima, oni bi ostali ali moja je lična procjena da nisu.

Ćosović je upitao da li je bilo ptrebe za njima i da ti volonteri imaju pristup različitim dokumentima.

-Da li mi tu ulazimo u neko usklađivanje sa zakonom gdje volonteri rade posao i pored lica koja su bila zaposlena. Da li su u tom periodu imali ugovore vrijeme će pokazati. Da li se izašlo iz zakonskih okvira ili oni čekaju neki dalji angažman i stiču iskustvo.

Ispred kluba odbornika DPS-a Marko Ćeranić je pitao koliko će zaposlenih u konačnom dobiti rješenja kojim se stavljaju na raspolaganje, kao i koji su bili kriterijumi.

-Stavljanje na raspolaganje internom tržištu rada je paravan koji se koristi prije otpuštanja . Odgovorite mi koji je to broj koji će u konačnom ostati bez posla budući da je potpredsjednik na preskonferenciji kazao da će skoro svi ostati bez posla. To znači da već sad znate ko će dobiti rješenje o prestanku radnog odnosa. Kojim kriterijumima ste se vodili za neraspoređivanje službenika, jer postoji situacija gdje postoje dva službenika na istom radnom mjestu u istom organu a samo jedog ste zadržali. Naveli ste da jedan službenik nije u statusu neraspoređenosti zbog nesporzuma oko himne, te da je tu jer je drugi službenik imao bolje ocjene.

-Ova je tema dosta rabljena i u medijima. Sad DPS oće da zaštiti svoje partijske kolege. Prvo niko nije otjeran. Niko nije ostao bez posla. Kao tehnološki višak na raspolaganju su 43 službenika. Koji će biti konačan broj onih koji će steći uslove za otpremninu ne možemo vam odgovoriti, već će sekretarijati. Kriterijumi nisu bile himne. Jedini kriterijum bile su ocjene službenika. Znate li da smo u jednom Sekretarijatu imali dva službenika za rodnu ravnopravnost, da je u Službi predsjednika je radio službenik za protokol? Ja ne znam je li Tramp imao toliko, ni Vlada Crne Gore nema dva službenika za rodnu ravnopravnost. I da je nekim čudom DPS ostao na vlasti morao bi isto to da radi. Da li je revanšizam ili politički kriterijum mislite šta hoćete. Zašto bi neko otišao sa posla zbog puštanja himne? Tu se radilo o kompletnoj tehničkoj proceduri, ja sam tražio samo opomenu, sproveden je disciplinski postupak, ali nije zbog toga postao tehnološki višak. To su mučne situacije, meni kao čovjeku nije lako raspravljati o sudbinama tih ljudi. Ostalo je još 120 ljudi i veliki dio su članovi DPS. Da li bi neko ko se bavi revanšizmom ostavio te ljude? Te odluke su teške i nezahvalne ali su se morale donijeti. Takođe neadekvatna je i škola, a imali smo i ideju da se izvrši revizija diploma. Da se vidi da li zadovoljavaju rad u lokalnoj samoupravi. A mi smo imali širok dijapazon  zaposlenih. Turizmologa imamo da bi mogli da vodimo Turističku organizaciju Hong Konga ili neke jače turističke destinacije. Mislim da smo odgovorno i objektivnom pristupili tom poslu. Odgovaraćemo sudu građana i njima ćemo polagati računa ako smo loše odluke donijeli.

Ćeranić je kazao da ima kvalitetnih kadrova koji su „poslati kući“ i da će vrijeme pokazati.

Odbornica DPS-a Julija Samardžić pitala je kakvo je tijelo Glavni odbor, ko ga čini i na osnovu kojih propisa odlučuje o sudbinama starješina i službenika lokalne samouprave .

-Mnogi su tokom razgovora sa predsjednikom gdje im je saopštavano da ih ne vidi u svom timu, te da su novim pravilnikom proglašavani tehnološkim viškom, dobijali obrazloženje da je tako odlučio  Glavni odbor. Da li je to neko institucionalno tijelo koje je osnovano u Opštini Tivat pa ima za pravo da odlučuje o sudbinama službenika, ako nije pojasnite.  Ko su ta lica koja čine taj odbor?

Predsjednik Komnenović je kazao da ne želi na kraju sjednice da bude maliciozan.

-Glavni odbor ne postoji. Vjerujte da sam umoran od razgovora sa tim ljudima. A zašto ja, zašto ne neko drugi i tako dalje i uvijek će postavljati ta pitanja. Jedino što vam mogu reći da je pogrešan pristup da Opština bude socijalna ustanova i ostajem pri tome. Evo vidjećete da li ćemo mi zapošljavati na ta radna mjesta naše ljude. Odmah da vam kažem nećemo. Nema razloga da Opštin broji 220 zaposlenih. Ispada da je efikasnija Opština bila sa onih 80 zaposlenih od prije nekoliko godina unazad. Mijenjaće se zakoni, a ja ću inicirati da se mijenja zakon o lokalnoj samoupravi i upodobi potrebama građana. U skandinavskim zemljama tj gradovima koje odgovaraju našem broju stanovnika i površini, broj zaposlenih u lokalnoj adminitraciji ne prolazi 20 ili 30. Ako griješim evo izvinite. Ministri koji su vršili analizu postojećeg stanja i rekli su da su predimenzioniran je i aparat i u državnoj administraciji ali to je ništa šta je u lokalnim upravama. Lokalne uprave su nagrđene. Zatekli smo pet vozača. Pa nije ovo Auto Boka. I to u vrijemekorone kad nema službenih putovanja, služba predsjednika opštine je imala 15-16 službenika. Rezultat je loš i ne može se opravdati ničim.

Predsjednik je poželio svima nastupajuće praznike i mnogo više zdravlja i zajedništva, kao i zajedničke odgovornosti.

Maratonska sjednica Skupštine opštine završena je novogodišnjim čestitkama građanima i odbornicima koje su uputili predsjednik opštine Željko Komnenović i predsjednik Skupštine Andrija Petković.