ck

Uspješna godina uz podršku mladih

„Opštinska organizacija Crvenog krsta je prošle godine uspješno radila“, zaključak je sa, juče održane, godišnje Skupštine OO CK na kojoj su precizirani i planovi za tekuću godinu.
„Briga o starima“, „Javni rad“, „Njega starih lica“, „Dobrovoljno davalaštvo krvi“, „Prva pomoć“, „Akcije socijalnog karaktera“, „Spasilaštvo na moru“, „Distribicija invalidskih kolica, „Rad sa mladima“, „Difuzija“- projekti su na kojima se radilo minule i na kojima će se raditi ove godine.

„Koristim priliku da se zahvalim svim organizacijama sa kojima smo sarađivali: krovnoj organizaciji- Crvenom krstu Crne Gore, Opštini Tivat, Domu zdravlja, Centru za socijalni rad, nevladinim organizacijama i svima koji su dali doprinos da godina iza nas bude uspješna“, kazala je, otvarajući Skupštinu, predsjednica opštinske organizacije CK, Snežana Kršikapa, ističući da za dobar rad velike pohvale zaslužuju mladi aktivisti.
Tokom ove godine, kako je naglasio sekretar OOCK Duško Božović, treba da se riješi pitanje izgradnje novih prostorija, oko čega će se angažovati krovna organizacija i Opština Tivat, pronađen je način da se zamijeni dotrajali, 16 godina star automobil, a moraće se poraditi i na pronaleženju izvornih prihoda.
„U godini jubileja, 140- toj godišnjici osnivanja Crvenog krsta Crne Gore, opštinska organizacija će nastaviti sa servisiranjem usluga socijalne, zdravstvene i humanitarne prirode, a sve to na osnovu fundamentalnih principa Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca: humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti jedinstvu i univerzalnosti“, naglasio je Božović.ck 2
Pored članova Skupštine, dugogodišnjih sardnika, aktivista i podmlatka organizacije, Skupštini su prisustvovali sekretarka opštinskog Sekretarija za društvene djelatnosti Dubravka Nikčević, generalna sekretarka CK Crne Gore, Jelena Dubak, i upravnik Doma solidarnosti u Sutomoru, Momčilo Martinović.