Uspješan elektronski upis na UCG

Na Univerzitetu Crne Gore juče je završeno dvodnevno prijavljivanje kandidata za upis u I godinu osnovnih studija za studijsku 2021/22. godinu, sa ukupno 3.645 predatih prijava. Time je uspješno realizovan pilot projekat elektronskog upisa, jer se većina kandidata, njih 3.096, prijavilo putem platforme upisi.edu.meOvogodišnja pocedura prijave je bila jednostavna i brza, zahvaljujući pilot projektu elektronskog upisivanja, uz finansijsku podršku Evropske unije, a kroz saradnju Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore, UNDP-a, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva. Konkursom za upis je ove godine predviđeno 3.331 mjesto na Budžetu.

Broj ukupno prijavljenih kandidata po organizacionim jedinicama je sljedeći: Arhitektonski 112, Biotehnički 130, Ekonomski 509, Elektrotehnički 404, Fakultet dramskih umjetnosti 31, Fakultet likovnih umjetnosti 37, Fakultet političkih nauka 239, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 111, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 138, Filološki fakultet 162, Filozofski fakultet 347, Građevinski fakultet 143, Mašinski fakultet 89, Medicinski fakultet 385, Metalurško-tehnološki fakultet 85, Muzička akademija 24, Pomorski fakultet 204, Pravni fakultet 301, Prirodno-matematički fakultet 194.
Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski (stručni ispit) polažu se 5. jula 2021. godine.

Fakulteti i akademije koji imaju prijemne ispite kao dodatni uslov za upis, organizovaće ih od 6. do 8. jula. Obavještenja o testovima i prijemnim ispitima biće dostupna na internet stranicama fakulteta u okviru zvaničnog sajta www.ucg.ac.me. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja obaviće se zaključno sa 15. julom, prema rasporedu organizacionih jedinica.