Uskoro kampanja „Dijalog sa mladima“

Evropska unija u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, uskoro pokreće veliku kampanju „Dijalog sa mladima“, koja ima za cilj da se mladi uključe u proces odlučivanja o pitanjima koja se tiču njiih. Kampanja, koja je simbolično najavljena na Dan mladih, biće usmjerena na podizanje svijesti o tome šta tačno znači učešće mladih i zašto je ono važno, kao i na kreiranje i njegovanje bliskog dijaloga između mladih i donosioca odluka na nacionalnom nivou.
Evropska unija već osmi put organizuje „EU dijalog mladih“, u kojem učestvuju mladi i donosioci odluka iz svih zemalja članica. Crna Gora će imati obavezu da se pridruži tom dijalogu kada postane članica, zbog čega se ova kampanja se može smatrati pilot projektom i pripremom za buduće aktivnosti.

Mladi su pitanje koje prožima sve sektore i sve teme. Zato oni moraju da budu ti koji će dati odobrenje za sve politike i rješenja koje se njih tiču, a na nama je da im omogućimo mehanizme da to učine i zadobijemo njihovo poverenje. Jedan od načina je upravo kontinuirani dijalog, kako bi mladi pored ukazivanja na probleme imali slobodu da budu kreativni i daju konkretne predloge za unaprijeđenje njihovog statusa“, poručila je ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa, koja je mladima čestitala njihov dan.

Popa je uvjerena da mladi u Crnoj Gori imaju znanje, iskustvo i stavove da osmisle svoje okruženje u skladu sa aktuelnim dešavanjima i kao takvi treba da budu partneri u procesu donošenja odluka.

„Pored samog dijaloga, jednako je važno preduzimanje konkretnih aktivnosti koje će proisteći iz tog dijaloga, kako bi mladi shvatili da su uvaženi u procesu kreiranja politika koje ih se tiču. U suprotnom mladi bivaju pasivni i marginalizovani, a nekada ii nevidljivi”, zaključila je Popa.

Iz Ministastva prosvjete, nauke, kulture i spota navode da su sa velikim zadovoljstvom prihvatili poziv za saradnju na zajedničkom projektu koji će osnažiti položaj mladih. Tim povodom, najavili su da formiranje Savjetodavnog tijela u skladu sa Zakonom o mladima, koje će činiti predstavnici državnih institucija i omladinskih organizacija.