Uskoro isporuka ultrazvučnih aparata

Fond za zdravstveno osiguranje FZO potpisao je 28. januara ugovor o isporuci ultrazvučnih aparata proizvođača “Philips” SAD za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori sa firmom Farmalab iz Podgorice. Ukupna vrijednost nabavke je 541.493,03 eura (sa PDV-om), a aparati bi u ustanove u Crnoj Gori trebalo da stignu najkasnije 45 dana od dana potpisivanja ugovora, navodi se u potpisanom ugovoru.
Kako je za Dnevne novine pojasnio direktor FZO Sead Čirgić, u JZU bi trebalo da stigne ukupno 17 aparata, između ostalog i za JZU Dom zdravlja Tivat jedan aparat sa odgovarajućim sondama.
Na realizaciju ovog projekta se čekalo duži vremenski period.
Isporukom novih ultrazvučnih aparata su stvoreni uslovi za unapređenje ultrazvučne dijagnostike i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga pacijentima u navedenim ustanovama-naglasio je Čirgić.

Foto CDM