image

Usvojen izvještaj o radu predsjednika opstine

U toku je sjednica Skupštine opstine Tivat koju direktno prenosimo preko talasa Radio Tivta. Odbornici su usvojili Izvještaj o radu predsjednika opstine Ivana Novosela za prošlu godinu sa 17 glasova za odbornika DPS i SDP i 9 glasova protiv opozicionih odbornika.

     Mislim da je izvještaj sveobuhvatan i da daje punu sliku o radu predsjednika opstine. Lokalna uprava je dobro funkcionisala, a možemo konstatovati da je Tivat prosperitetni grad, imamo dobre rezultate na svim poljima. Nismo prezaduženi, imamo stabilan budžet, likvidni smo i solventni. Imamo efikasnu i racionalnu administraciju, nema partijskog zapošljavanja.Naravno, da može bolje, ali odbacujem neke tvrdnje koje su se danas čule iz opozicionih klupa.
Ugovor sa kompanijom Luštica Development je javan nalazi se na sajtu. Tačno je da imamo obavezu izgradnje puta do kompleksa. To je i logično jer se tamo realizuju dvije velike investicije sa oko milijardu ipo eura. U pregovorima smo za dobijanje povoljnog kredita. Nema afere Regent, komunalije se redovno naplaćuju. Formirali smo posebnu Komisiju, izvještaj još nisam dobio, kad ga dobijem objavicemo ga. Tivat ima veliki broj nezaposlenih, ali to nije realna slika stanja, jer je veliki priliv nezaposlenih iz drugih gradova, a jedan dio nezaposlenih i ne želi posao. Tačno je da još nemamo Strategiju razvoja kulture i sporta, ali nam je u planu. Imamo dobre rezultate u kulturi koju zdušno pomažemo iz budžeta. Licno nisam zadovoljan stanjem u sportu. Gdje ima agilne i dobre uprave, kao sto je u KK Teodu, tu su i uspjesi. I to je moja poruka i drugim sportskim klubovima. Radi se o mini Olimpijskom selu u Lepetanima koje će biti u funkciji građana Tivta. Sto se tiče javnosti rada sve ima na našem sajtu, kao i na sajtu Radio Tivta i u programu ovog radija koji je dobar javni servis. Takođe, naše aktivnosti prate i svi drugi mediji, ali slažem se da bih ja trebao češće organizovati press konferencije – rekao je predsjednik Opstine Ivan Novosel.
     Očekivao sam da će vas izvještaj biti sadržajniji i da će u njemu biti vise rijeci o realizaciji Strateškog plana, o izgradnji kanalizacionog sistema, o anketi lokalnih službenika na temu korupcije o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama, o imovini opstine, o uspjesima na polju brendiranja Tivta, o izvjestaju Radio Tivta i o mnogim drugim pitanjima – rekao je Vladimir Arsic nezavisni odbornik.
     Izvještaj je kompilacija neistina, nejasnoća i prikrivenih činjenica. Da je izvještaj istinit Tivat bi bio mirni skandinavski gradić, a mi smo daleko od toga. Uostalom, neka građani ocijene koliko je tačno sve ovo sto je predsjednik opstine napisao u izvještaju – istakao je nezavisni odbornik Miomir Abovic.
     U izvještaju nema ništa o Ugovoru sa kompanijom Luštica Development o izgradnji puta. Vi ste davali, gospodine predsjednice, o ovome različite izjave. Vi nešto dogovarate sa Vladom, a nikoga ne obavještavate. Da li ste planirali da se o kreditu izjasni ovaj Parlament? Još uvijek nemamo Strategiju razvoja kulture i sporta. Nama u Tivtu ne treba štednja, kako vi pisete, nego odgovorno rukovođenje– istakao je Neven Staničić, odbornik LIGE.
     Vi o Tivtu govorite kao prosperitetnom gradu, a mi imamo toliko nezaposlenih lica. Njih treba pitati da li oni Tivat ovako doživljavaju. Recesija nije opravdanje. Zašto nemamo Strategiju razvoja sporta? Hoćemo li sa izgradnjom Olimpijskog sela u Lepetanima izgubiti stadion FK Arsenal? – upitao je Vlado Samardžić odbornik SNPa.
     Zakonska je obaveza predsjednika opstine sa najmanje u tri mjeseca informise javnost o svom radu. To piše u Statutu opstine. Ovo ne vazi samo za predsjednika opstine, nego i za predsjednika Skupštine i glavnog administratora. Ja vas podsjećam na ovu obavezu- rekao je Rato Brajković iz NOVE.
     Postrojenje za pročišćavanje vode se gradi na na dijelom privatnom zemljištu. Ova Skupština treba da donese odluku da se poveća cijena zemljišta koja se otkupljuje od vlasnika i koja je sada jako mala i iznosi samo 20 eura po kvadratnom metru – istakao je Savo Klakor odbornik NOVE.
     U izvještaju gradonačelnika treba da se istaknu najaktivnije tivatske NVO, kao i da se objasni zašto neke NVO nisu dobile tražena sredstva. Predlažem i da Tivat dobije svoju televiziju, jer slika govori vise od hiljadu rijeci – predložio je Dordje Trajcevski, predstavnik NVO sektora.
     Zaključujući raspravu predsjednik Parlamenta Krsto Bošković je rekao da se uradilo dosta i da je on svjedok da je predsjednik Opstine radio i u radnom vremenu i van radnog vremena.