Uređuju plažu Belani prije izgradnje obalnog šetališta

Tivatska firma „Rotor“ počela je investiciono uređivanje plaže Belani koju su na tenderu Morskog dobra dobili u zakup na period od 20 godina. Kupalište se u Atlasu plaža Morskog dobra vodi pod oznakom 7A kao „javno – porodično-investiciono“ na katastarskoj parceli 4889 KO Tivat. Dužina kupališta je 95 metara, površina plažnog prostora 1.032 metra kvadratna, a na kupalištu je predviđena izgradnja plažnog bara od 18 metara kvadratnih sa terasom od 50 kvadrata.

Iako iz Morskog dobra nijesu odgovorili na novinarska pitanja oko detalja ovog projekta, evidentno je da je zakupac izgradio dva betonska objekta na sjeveroistočnom dijelu plaže, uređuje dva mula na krajevima kupališta a spremne su i veće količine pijeska kojima će plaža biti nasuta. U Morskom dobru tvrde da će dio plaže biti bez ležaljki i za javnu upotrebu i da se posao realizuje saglasno  planskoj dokumentaciji Državne studije lokacije za sektor 22 prva faza. To znači da je po tvrdnji Morskog dobra investiciono uređivanje još jednog bivšeg tivatskog javnog kupališta kompatibilno sa budućim izgradnjom obalnog šetališta Belani.

Na osnovu projekta, opština Tivat je na Portalu javnih nabavki 14.maja raspisala javni poziv za izvođenje radova na izgradnji šetališta Belani – prva faza. Tender je vrijedan 500.000 eura, a između ostalog predviđa izvođenje zemljanih i betonskih radova na šetalištu, kao i postavljanje kablovskih instalacija za drugu fazu.

Nakon tri neuspješna tendera prve faze izgradnje i uređenja obale Belani, opština je prošle godine raskinula ugovor sa podgoričkom firmom „Erlang“ koja je tražila dodatna sredstva za izlivanje temeljnih traka u moru. Ukupna vrijednost zajedničkog projekta opštine Tivat i Morskog dobra iznosila je 1,1 milion eura.

Inače , tenderom za  predsezonsko nasipanje pijeska na plažama koji je Morsko dobro raspisalo u aprilu ove godine predviđeno je uređenje pet tivatskih plaža – „Pijavica“ u Lepetanima, plaže „Donja Lastva“ ispod kuće Dekovića, plaže kod nekadašnjeg hotela „Mimoza“, plaže kod palate „Verona“ na Župi, plaže kod mula Bazdanj i Bjelila i plaže „Veliki Jomac” u Krašićima.