brinic 1

Uređenje škole u Radovićima

U osnovnoj školi „Branko Brinić“ , koja broji 143 učenika u toku su aktivnosti na uređenju objekta škole. Akciju su pokrenuli roditelji učenika i Mjezna zajednica Radovići, kazao je direktor škole, Saša Krivaćević istakavši da su angažovani profesionalni majstori pa se očekuje da efekat tog posla bude bolji nego prethodnih godina.

Na objektu škole, koja je izgrađenja prije 35 godina oštećena je krovna konstrukcija o čemu su, pored Ministarstva prosvjete, obavješteni i roditelji, Mjesna zajednica i Opština. Rok trajanja objekta bio je dvadesetak godina pa će biti neohodna veća investicija za sanaciju škole. Trenutno se radi sanacija fasade objekta zašto su sredstva obezbjedili roditelji đaka.biblioteka
Osim fasade u školi su, u skladu sa važećim propisima, sredili novi prostor biblioteke, koja je premještena iz potkrovlja u prizemlje škole. Sobziorom da u okviru biblioteke mora da funkcioniše čitaonica, odnosno multimedijlna učionica, novi prostor je površine 56 kvadrata, objasnio je Krivaćević navodeći da je obnovljen i bibliotečki fond.
Naabavljena je neophodna lektira za đake od I do IX razreda. Od svih naslova biblioteka raspolaže sa 5-10 primjeraka. Kako se program lektire mijenja tako se i fundus, u posljednjih nekoliko godina, dopunjuje uz podršku mještana, roditelja učenika i Opštine, istakao je direktor škole, Saša Krivaćević.