dio obale -luka

Uređenje obale

U najhitnije mjere sanacije oštećenih djelova obale na potezu Opatovo – Luka u Tivtu, JP „Morsko dobro“ je uložilo blizu 5000 eura.
Taj posao je završen postavljanjem nove zaštitne metalne bankine u dužini od 50 metara na mulu i plaži u mjestu Luka kod Lepetana.

U taj dio posla izdvojeno je 2.450 eura, dok je prije toga, sa jugozapadne strane mula, dograđeno 6 metara kamenog parapetnog zida koji plažu odvaja od Jadranske magistrale.
Osim toga saniran je i ulaz, odnosno stepenište u more, kao i manja kamena ponta zašto je zajedno izdvojeno još nešto preko 2.100 eura, a u sanaciju oštećenja na kamenom parapetu 440 eura.