gos

Uredjene javne površine u Gošićima

Povodom 15. septembra, koji se u svijetu obilježava kao dan akcije „Očistimo svijet“, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost opštine Tivat, u saradnji sa Komunalno doo, uredio je javne povšine kod sportskog terena u Gošićima. U današnjoj akciji je ofarbana ograda kojom je ovaj prostor ograđen kao i mobilijar na obližnjem dječjem igralištu, u prethodnom periodu saniran od strane Komunalnog.

“Ovaj lokalitet sada dobija jednu novu dimenziju, ljepši izgled, na zadovoljstvo svih nas, prije svega Gošićana. Nadamo se da ćemo nastaviti sa sličnim aktivnostima i u ovim u ruralnim područjima, cijeneći da su to lokaliteti kojima takodje treba da se bavimo kroz segment zaštite životne sredine, rekla je Tanja Jelić iz opštinskog Sekretarijata.” Zahvaljujemo se mještanima na izuzetnom gostoprimstvu i saradnji, radnicima opštine Tivat, potpredsjedniku Dejanu Maslovaru i članovima Omladinskog kluba koji su ovaj osunčan dan izdvojili za uljepšavanje platoa u Gošićima.”ok

Komunalno doo Tivat je obezbijedilo potrebnu boju i četke za farbanje a Opština biljke koje su posadjene na ovom lokalitetu.

“U saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, zasadili smo biljke koji su najatraktivnije za ovaj lokalitet i koje će ostaviti najbolji estetski efekat a vodili smo računa i da odgovaraju vrsti zemljišta i količini sunca”, objasnila je Tanja Krstović, inženjerka hortikulture.

“U dogovoru sa Tanjom Jelić smo, takodje, juče obavili i sadnju biljaka ispred ambulante u Radovićima, koja se otvara u ponedjeljak, a sve u sklopu ciklusa akcija povodom obilježavanja velikog i značajnog ekološkog praznika”.

U ime mještana Gošića, svim učenicima u akciji se zahvalio, Stefan Kostić:

“Drago nam je što ste izabrali baš Gošiće za ovu akciju, koja predstavlja nastavak dobre saradanje Opštine sa našim naseljem. U posljednjih 15 godina, pored samodoprinosa kojim smo dosta toga uradili, opština Tivat je puno pomogla, mnogo više nego što je ovdje uradjeno godinama prije . Gošićani će umjeti da čuvaju i održavaju ovaj uljepšani prostor i da cijene pomoć i akciju koja je danas održana za dobrobit našeg naselja.” – rekao je Kostić.