URA: Mještani i turisti žale se na zagađenost morske vode i na miris fekalija

Veliki broj lokalnog stanovništva u Tivtu i turisti žale se na zagađenost morske vode i na miris fekalija naročito na potezu od Župe i Kalimanja pa od Ponte Seljanovo do kraja plaže u Donjoj Lastvi, ovog ljeta, saopštili su iz odbora Građanskog pokreta URA u Tivtu.

Oni kažu da je izvještaj Morskog dobra o čistoći vode koji pokazuje ispravnost doveden u opravdanu sumnju zato što je zagađenje lako uočiti.

“Pozivamo Morsko dobro da javno saopšte detalje o ispravnosti vode na tivatskom dijelu obale. Glavni zagađivači su individualci koji ispuštaju fekalne vode iz svojih septičkih jama direktno u potoke koji istu vodu nose do mora. Isto tako veliki zagađivač je posljednjih dana bilo i produbljivanje dna i ispumpavanje muljnog taloga to jest sedimenta fekalija decenijama talozenog u Lučici Kalimanj”, navode oni.

Pozivaju sve savjesne građane Tivta da prijave nadležnim službama sve uočene zagađivače mora tj. “sve one koji prepumpavanjem svojih septičkih jama zagađuju morsku vodu i dovode u opasnost kako turiste kupače tako i posjećenost tivatske rivijere od strane turista”.

“Opština Tivat i aktuelna gradska uprava je indirektno kriva jer se već duži niz godina ne završava problem kanalizacione mreže i što se odabirom neadekvtnog načina produbljenja dna u Lučici Kalimanj stvorio problem zagađenja gradske plaže i okolnih plaza”, smatraju oni.

Dodaju i da nerijetko kruzeri koji prolaze kroz tivatski zaliv ispuštaju za sobom  fekalne vode koje kasnije morske struje nose pravo prema gradu Tivtu i da o tome niko ne brine.

“Pozivamo nadležne službe na agilniji odnos prema ovom problem, a prije svega Morsko dobro koje još jednom pozivamo da javno saopšte detalje o ispitivanju kvaliteta morske vode kod Tivta”, navode iz odbora URE u Tivtu u zaključku saopštenja.