Upoznavanje sa izmjenama i dopunama DUP „Donji Radovići Centar“

iz Direktorata za planiranje prostora Ministarstva održivog razvoja i turizma saopšteno je da je od 29. oktobra do 29.novermbra organizovano prethodno učešće javnosti za  upoznavanje  sa ciljevima i svrhom izrade izmjena i dopuna DUP-a „Donji Radovići Centar“, Opština Tivat, .

Iz Direktorata je navedeno da se koncept planskog dokumenta nalazi na linku:  http://www.mrt.gov.me/vijesti/212078/Prethodno-ucesce-javnosti-sa-ciljevima-i-svrhom-izrade-Izmjena-i-dopuna-DUP-a-Donji-Radovici-Centar-Opstina-Tivat-mogucim-plansk.html

Predlozi, sugestije i podaci mogu se dostavljati Ministarstvu održivog razvoja i turizma na e-mail: [email protected] u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.