ljuljeta

Upisano 14 RE prvačića i 6 srednjoškolaca

U OŠ „Drago Milović“, duže od godinu dana radi kancelarija za pitanja Roma i Egipćana osnovana sa namjerom da djeci te populacije olakša integraciju u obrazovni sistem.
U kancelariji rade jezički asistent i medijator, odnosno Ljuljeta Vučković i Džafer Brahimi. Sarađuju sa sociologom i pedagogom a najviše pomoći imaju od nastavnog osoblja bez kojih ne bi mogli, kazala je Vučković dodavši da kancelariju posjećuje 93-e djece, 14 prvaka, 6 srednjoškolaca a za vrtić je spremno 26 mališana.

U zadnjih 10 godina je, što se tiče srednje škole, najveći broj srednjoškolaca. Vjerujte uspjeh je njih šestoro koji su upisali nešto u Budvi, nešto u Kotoru i u Tivtu. Rekla bih da je izjednačeno što se tiče dječaka i djevojčica jer smo uvijek imali osipanje kada su djevojčice u pitanju. Znači, kod roditelja je podignuta svijest o školovanju pogotovo djevojčica, što nas jako raduje“.

Podatak raduje i pokazuje da se situacija mijenja na bolje. Njemu je svakako doprinio i rad na terenu. Prednosti su direktan razgovor sa roditeljima o problemu koji njihova djeca imaju u školi poput redovnog pohađanja. Na rezultate učenja utiču i pretežno loši uslovi za život kaže Ljuljeta Vučković potencirajući zainteresovanost učenika za rad kancelarije:

Baš se osjećaju slobodno. Prvo ujutro dolaze na razgovor da vidimo da li su spremili i šta su spremili, nekada zajedno ponovimo gradivo, da nastavnicima bude lakše a moram ih ponovo pohvaliti jer bez nastavničkog zalaganje mislim da čak ni kancelarija ne bi funkcionisala. Izuzetan timski rad“.

Najvažnija aktivnost kancelarije jeste posjeta roditeljima radi konsultacija o napredovanju njihove djece, relacija roditelj – nastavnik-jezički asistent, slično kao kad roditelj dolazi u školu na informacije. Kancelarija organizuje jako dobro posjećene dopunske časove iz maternjeg jezika, matematike i engleskog, edukativne radionice, učešće na humanitarnim skupovima i bazarima. Jezička asistentkinja RE kancelarije Ljuljeta Vučković ističe sjajnu saradnju sa svim opštinskim službama i ustanovama. Planovi su da se još intenzivnije nastavi sa radom na podizanju svijesti roditelja o važnosti osnovnog obrazovanja, posebno djevojčica.