vrtic 2

Upis u vrtić od 15.juna

JPU Bambi objavljuje Konkurs za upis djece u školskoj 2015/2016.
U jaslice se upisuju djeca starosti od jedne do tri godine života, za koje će grupe biti formirane u vaspitnim jedinicama vrtića Bambi u centru grada i Donjoj Lastvi, dok je vrtić rezervisan za uzrast od tri do pet godina i osim navedenih, obuhvatiće i područno odjeljenje u Radovićima.

Upis se vrši u svim vaspitnim jedinicama je od 15-26. juna u vremenu od 7 do 13 sati. Upis vrše roditelji lično, dostavljajući potrebnu dokumentaciju: prijava za upis, za koju se formular dobija u svakoj vaspitnoj jedinici, izvod iz matične knjige rođenih za djecu koja se prvi put upisuju, kopije ličnih karata roditelja, potvde o zaposlenju roditelja i visini primanja za protekla tri mjeseca, odnosno za roditelje koji nisu zaposleni- potvrda da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili da su studenti, ako studiraju. Ukoliko se porodica nalazi na spisku za ostvareno materijalno obezbjeđenje porodice, potrebno je da o tome dostavi potvrdu Centra za socijalni rad. Za djecu koja ostaju na spavanju u vrtiću, potrebno je dostaviti JPR obrazac, koji zaposleni dobija u firmi u kojoj radi.
Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnim tablama u svim vaspitnim jedinicama od 19.jula ove godine.