Upis u prvi razred Srednje Muzičke škole

Na osnovu konkursa koje raspisuje Ministarstvo prosvjete nauke, kulture i sporta, za upis u I razred srednje škole za školsku 2021/22.g. JU Muzička škola Tivat obavještava kandidate da se prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me 28, 29. i 30. juna od 0 do 24 časa i 1. jula do 15 časova.

U školskoj 2021/22 u JU Muzička škola Tivat mogu da se upišu učenici na devet odsjeka

 

Obrazovni programi – nivo IV1                       

1) Muzički izvođač – klarinetista                                                                                           2 učenika

2) Muzički izvođač – saksofonista                                                                                         2 učenika

3) Muzički izvođač – flautista                                                                                                2 učenika

4) Muzički izvođač – trubač                                                                                                   2 učenika

5) Muzički izvođač – hornista                                                                                                1 učenik

6) Muzički izvođač – trombonista                                                                                         2 učenika

7) Muzički izvođač – klavirista                                                                                               4 učenika

8) Muzički izvođač – oboista                                                                                                 2 učenika

9) Muzički izvođač – violinista                                                                                               2 učenika

 

Raspored provjere nadarenosti istaknut je na oglasnoj tabli škole.

Rang lista učenika će biti istaknuta svakog dana poslije 16 časova na oglasnoj tabli škole. Za sve informacije kontaktirajte na telefon 032 672 411.