UM

UMHCG pokrenulo kampanju „Samostalni život osoba s invaliditetom – zaista živjeti“

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore pokreće kampanju u cilju promocije samostalnog života osoba s invaliditetom pod sloganom: Samostalni život osoba s invaliditetom – zaista živjeti!


Centralni događaj u toku kampanje biće organizovan 5. maja, na Evropski dan samostalnog života kada će se na Trgu Slobode u Podgorici organizovati niz aktivnosti, a jedna od njih je prikazivanje dokumentarnog filma u čijoj glavnoj ulozi će se pojaviti Goran Macanović, dugogodišnji aktivista za prava osoba s invaliditetom sa svojom pričom o samostačnom životu.
Kao najava filmu UMHCG je u saradnji sa Centrom za multimedijalnu produkciju izradio set video tizera koji za cilj imaju promociju osnovnih principa filozofije samostalnog življenja, a u kojima poznate javne ličnosti, na jednoj strani, i osobe s invaliditetom na drugoj šalju svoje poruke javnosti. U video tizerima se pojavljuju ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, poslanik Dritan Abazović i Predsjednik Paraolippijkog komiteta, Igor Tomić, studentkinje Bojana Gačić i Nikolina Joksimović Parađina, kao i Samir Guberinić, aktivista pokreta osoba s invaliditetom iz Bijelog Polja.
Samostalni život je započeo u Americi kasnih 60-ih godina prošlog vijeka, kada se grupa Amerikanaca s invaliditetom okupila u građanskom pokretu i protestvovala protiv kliničkog načina života i zatvaranja osoba s invaliditetom u institucijama. Dakle, pokret za samostalni život ima za cilj da se izbori prootiv institucionalizacije i segregacije osoba s invaliditetom, a da u središte stavi njihovu ličnost i pravo na donošenje odluka o sopstvenom životu.
Samostalni život je borba osoba s invaliditetom protiv kalupa i konteksta u koji se postavljaju uprkos svojoj volji, i težnja za dostizanjem najvećeg mogućeg nivoa nezavisnosti koji podražumijeva i razvijene servise podrške.
Evropska mreža za samostalni život (ENIL), čija je UMHCG članica, je prije tri godine 5. maj proglasila za Evropski dan samostalnog življenja.

Sve navedene aktivnosti UMHCG sprovodi u sklopu projekta „Sloboda izbora“, u saradnji sa Centrom za multimedijalnu produkciju – CEZAM, a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, posredstvom Programa malih grantova Demokratske komisije.
Podršku u pripremi i sprovođenju aktivnosti UMHCG pruža PR Centar.

Uskoro ćemo objaviti više informacija o detaljima obilježavanja samog 5. maja.
Pozivamo Vas da emitovanjem tizera u narednim danima, u susret 5. maju doprinesete promociji filozofije samostalnog života i poštovanju ljudskog dostojanstva osoba s invaliditetom.
Tizeri su dostupni na Ju tjub kanalu UMHCG na sljedećim linkovima:
Pravo na izbor
Samostalno donošenje odluka
Kontrola
Odgovornost
Pravo na grešku
Zbirni – Zaista živjeti

Pripremila: Marina Vujačić – izvršna direktorica UMHCG

foto: portal Cafe Del Montenegro