Ukoliko poslodavci vrše pritisak protiv odluke NKT, zaposleni da se žale inspekciji rada

Ukoliko poslodavci vrše pritisak na zaposlene da se moraju snaći i raditi i pored odluke NKT da roditelji djece predškolskog uzrasta imaju pravo na prinudno odsustvo, zaposleni treba da se žale inspekciji rada, rekao je gostujući u „Bojama jutra“ TV Vijesti advokat Spasoje Novićević.

Advokat Novićević kaže da je, prije svega, sporno da li Nacionalno koordinaciono tijelo može da propisuje šta je plaćeno odsustvo i da postoje zakoni u zemlji koji to predviđaju. Ako je već to država prihvatila, onda se plaćeno odsustvo ne može smatrati odmorom.

„Ne može da se izjednači plaćeno odustvo i pravo na odmor“, rekao je Novićević i dodao da poslodavci imaju pravo da se žale.

Advokat Novićević kaže da ukoliko je pojedincu propisano rješenje o samoizolaciji, to se onda računa kao bolovanje.