Ukidanje zelenog kartona na granicama Evropskog ekonomskog prostora i BiH

Odlukom Generalne skupštine Savjeta biroa iz Brisela (Council of Bureaux) u septembru 2020.godine Crna Gora je postala član tzv. Podsistema registarskih oznaka Sistema zelene karte-saopšteno je iz Udruženja – Nacionalni biro osiguravača Crne Gore koje je tim povodom potpisalo Multilateralni sporazum sa 34 Biroa država članica Podsistema, te se stekao uslov za verifikaciju ove Odluke od strane Evropske komisije (EU).

Evropska komisija (EU) je odluku br. 2021/1145 od 30.6.2021. o primjeni Direktive br. 2009/103/EC Evropskog parlamenta i Vijeća u odnosu na provjere osiguranja od građanskopravne odgovornosti u vezi upotrebe motornih vozila crnogorskih registarskih oznaka verifikovala, te će se primjenjivati  od 2. avgusta 2021. godine.

Verifikacijom Odluke od strane Evropske komisije je vlasnicima motornih vozila iz Crne Gore omogućeno da vozilima putuju u zemlje članice Podsistema (zemlje članice Evropske Unije, Velika Britanija, Norveška, Island, Andora, Švajcarska sa Lihtenštajnom i Bosna i Hercegovina) bez kontrole postojanja zelenog kartona (kao dokaza o osiguranju motornog vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima) od strane nadležnih organa navedenih zemalja.

Dakle, ukida se obaveza provjere osiguranja – zelenog kartona za sva vozila sa crnogorskim registarskim oznakama od strane zvaničnih organa na granicama Evropskog ekonomskog prostora (EEA), te Bosne i Hercegovine. Režim bez zelenih kartona je već bio uspostavljen u međusobnom saobraćaju sa Republikom Srbijom. Sporazumom o međusobnom priznavanju polisa osiguranja te se isti ne mijenja ulaskom Crne Gore u Podsistem.

Za putovanje u preostale zemlje članice Sistema zelene karte koje nisu  u tzv. Podsistemu registarskih oznaka (Albanija, Sjeverna Makedonija, Turska, Bjelorusija, Rusija, Ukrajina, Moldavija, Tunis, Maroko, Azerbejdžan, Iran I Izrael)  će vozilima sa crnogorskim registarskim oznakama i dalje biti potreban zeleni karton kao dokaz o osiguranju I isti će biti kontrolisan od strane nadležnih organa pomenutih zemalja.

Recipročno, isto pravilo važi i za ulazak vozila registarskih oznaka država članica Podsistema na teritoriju Crne Gore gdje predmet kontrole neće biti zeleni karton kao dokaz o osiguranju, dok će za vozila registarskih oznaka zemalja koje nisu članice Podsistema pri ulasku u Crnu Goru i dalje biti potreban zeleni karton, te će se isti kontrolisati od strane nadležnih organa Crne Gore.