Ugrožene djelatnosti da iskoriste pomoć

Uprava prihoda podsjetila je poreske obveznike koji posluju u ugroženim djelatnostima da mogu ostvariti pravo na finansijsku pomoć od 100 eura, ukoliko sistem elektronske fiskalizacije uspostave do srijede.

Pravo na finansijsku podršku mogu ostvariti poreski obveznici koji privrednu djelatnost obavljaju u nekoj od djelatnosti koje su prepoznate kao ugrožene i ukoliko su izmirili sve poreze i doprinose na zarade zaposlenih koji su dospjeli za plaćanje do 30. septembra ili redovno izmiruju reprogramirane obaveze.

„Pravo se ostvaruje bez podnošenja zahtjeva i bez potvrde o namjeni utrošenih sredstava, na način što će, nakon zvanične registracije, fiksni iznos finansijske pomoći biti uplaćen na tekući račun lica“, rekli su iz Uprave prihoda.

Jednokratna finansijska pomoć za uvođenje sistema elektronske fiskalizacije obezbijeđena je kroz mjere podrške Vlade privredi i građanima za prvi kvartal, u cilju pružanja podrške preduzećima koja posluju u ugroženim djelatnostima.