opstina - trg

Ugovori o uslugama i nabavci robe

Ugovor o nabavci i isporuci robe, Opština Tivat je potpisala sa podgoričkim preduzećem „Padikton promet“.
Ugovor se odnosi na nabavku i isporuku kontejenra za sakupljanje polovne garderobe. Ukupna vrijednost, prema prihvaćenoj ponudi, iznosi 3 141, 60 eura.

Ugovorom je precizirana isporuka na lokaciju i demonstarcija kompletnosti ifunkcionalnosti. Ugovor je potpisan 23.marta, a isporučilac se obavezuje da u rku od 25 dana, od daan zaključivanja ugovora, isporuči robu, odnosno do polovine ovog mjeseca.
Na snazi je i ugovor o pružanju usluga sa konzorcijumom „Bates“ – „Energy team“ iz Podgorice . Predmet tog ugovora je pružanje usluga redovnog energetskog pregleda sistema za grijanje i klimatizaciju. Ugovorena cijena iznosi 2.320, 50 eura.
Pored tih, Opština je potpisala ugovor i sa firmom „Liftmont“ iz Igala o servisiranju liftova za 2015/16.godinu. Usluge se odnose na pregled liftova i kontrolu njihove ispravnosti. U ugovoru se navodi da se radovi koji budu obavljani konstatuju zapisnikom o mjesečnom pregledu lifta ili druge eventualne intervencije.