Udruženje Roditelji traži od Vlade da se osnuju Narodne kuhinje u svim opštinama

Udruženje Roditelji uputilo je niz hitnih mjera Vladi Crne Gore, sagledavajući, kako navode, trenutnu situaciju oko koronavirusa, a između ostalog traže da se svim opštinama osnuju Narodne kuhinje kako bi se omogućio besplatan dnevni obrok za sva lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Kako ističu, navedeni obrok treba da im dostavljen na adresu stanovanja zbog situacije uzrokovane COVID-19.

Takođe, traže da Centralna banka naloži komercijalnim bankama sprovođenje mjera u okviru kojih će se građani,a obezbijediti krediti za minimalnim kamatnim stopama, sa grejs periodom od 12 mjeseci, a do 2000 eura.

Navode i da treba omogućiti jednokratne novčane pomoći u visini prosječne neto zarade, za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, po olakšanoj proceduri, a za porodice u kojima su oba supružnika trenutno bez posla ili su u pitanju jednoroditeljske porodice u kojima je roditelj postao nezaposlen, (bilo da je brakorazvodni postupak okončan ili je u toku).

U mjerama se navodi i opredjeljivanje nenovčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe, u vidu namirnica i osnovnih životnih potrepština, bilo u vidu bonova za kupovinu, ili higijenskih i prehrambenih paketa, a u odnosu na broj članova.

Takođe, Udruženje traži i privremeno rješavanje stambenog pitanja lica u stanju socijalne potrebe, kao i za jednoroditeljske porodice gdje roditelj koji se stara o djeci nije zaposlen, a nisu u mogućnosti izmiruju mjesečni zakup stambenog objekta.

Dodaju i da treba omogućiti pripremu i dostavu štampanog obrazovnog materijala za djecu koja nisu u mogućnosti da dio nastave i zadataka prate na online platformama organizovanim od strane škola pojedinačno, na sedmčnom nivou, na zahtjev.

Tu je i uključivanje električne energije domaćinstvima sa djecom, kako bi mogli da prate obrazovni program, a kojima je isključena zbog neplaćanja. U narednom periodu (na primjer tri mjeseca) ne isključivati domaćinstva sa djecom zbog neplaćanja računa.

Udruženje zahtijeva i da Vlada uvede moratorijum na plaćanja računa kablovskim operaterima za domaćinstva sa djecom,
kako bi mogli da prate obrazovni program, kao i promociju telefonske linije za prijavu nasilja u porodici, formiranje i finansiranje nacionalne telefonske linije za psihološku podršku građanima.

Takođe, apluju i na telekomunikacione kompanijama za obezbjeđivanje mobilnih telefona sa paketom za internet, za porodice sa školskom djecom- jedan po porodici.

Podsjetili su da podržavaju Vladu Crne Gore u realizaciji privremenih mjera zaštite građana Crne Gore od korona virusa (COVID-19).

“Udruženju Roditelji se svakodnevno obraća veliki broj roditelja koji su usljed privremene obustave rada ugostiteljskih objekata, taxi udruženja, frizersko-kozmetičkih usluga ostali bez jedinog izvora prihoda, a između ostalog nemaju riješeno stambeno pitanje, već plaćaju stanarinu zakupodavcima. Oni će račune za mart možda i platiti, ali je pitanje šta če biti sa
aprilskim. Značajan je i broj samohranih roditelja koji su ostali bez osnovnog izvora finansija jer više nemaju posao, a njihovi bivši partneri ne plaćaju alimentaciju”, podsjetili su oni.