Centralna rasprava budzet3

Učesnici rasprave oprečno o budžetu

Centralnu javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2017. godinu za građane i Mjesne zajednicu obilježila je skoro tročasovna rasprava i pretežno kritički tonovi o aktu koji tivatski odbornici treba da usvoje na zasijedanju 22.decembra. Na brojne primjedbe i pitanja učesnika rasprave u multimedijalnoj sali odgovorali su predsjednica opštine Snežana Matijević, potpredsjednici opštine Siniša Kusovac i Ilija Janović, Rajka Jovićević sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode i direktor Direkcije za investicije, Peđa Obradović. Nakon pozdravne riječi predsjednice opštine Snežane Matijević, Rajka Jovićević je učesnike upoznala sa obrazloženjem budžeta u kome je navedeno da su primici planirani na iznos od 18.617.000, prihodi na 9.343.000, planirani preneseni prihodi 7 miliona, dok su kapitalni izdaci umanjeni za pet odsto. Potpredsjednik opštine Siniša Kusovac je naglasio da je je budžetom za kapitalne investicije u lokalnu infrastrukturu predviđen iznos od 649.000 koji će biti namijenjen potrebama Mjesnih zajednica. On je objasnio da ta cifra nije detaljno razrađena u cilju ideje da bude podjednako zastupljena svaka od tivatskih šest mjesnih zajednica. „Biće razrađeni radovi za svaku MZ i detaljno objašnjeno koji su to radovi koji će biti obavljeni u 2017.“, objasnio je Kusovac.

Upoređujući stavke iz Nacrta budžeta sa stavkama iz završnog računa budžeta za 2015. godinu Siniša Luković je iznio uporedne podatke na osnovu kojih je zaključio da je u pitanju „rasipnički budžet“. „Troškovi lokalne administracije su katastrofalno visoki. Mislim da je to produkt nove reorganizacije u organima opštine. Ilustrovaću to sa podatkom da su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 2015. godine iznosili 1.650.000, a ove godine je planirano 2,97 miliona. To je 80 odsto više. Ne shvatam, je li u međuvremenu toliko porastao standard svih građana da se plate lokalnoj administraciji podižu 80 odsto ili je u pitanju po meni, prekomjerno zapošljavanje“, rekao je Luković. Iznoseći detaljno povećanja po stavkama budžeta, Luković je rekao da je za njega najčudniji iznos budžeta Sekretarijata za mlade i sport od 759.500 eura, dotacije za rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od 500.000 eura i 70.000 za kredite i pozajmice kao i uvećanje budžetskih stavki za nove opštinske sekretarijate. „Ono što je Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti radio 2015. je koštalo 786.795 eura, a tri nova sekretarijata istekla iz njega koštaće nas dogodine 1.517.500. Procenat izdavanja za plate je katastrofalan, to je preko tri puta nego što se ove godine troši. Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj jedan je od najskupljih, 2015. trošio je 770.211 eura. Ove godine mu je samo malo ime promijenjeno, a namijenjeno mu je 1.438.400“, naveo je Luković dodajući da budžetom planirano izdavanje JU „Muzeji i galerije“ iz Centra za kulturu prate veći troškovi. Tako je 2015. CZK sa dugom od 70.000 imao budžet od 715.000, a dogodine će sam trošiti 606.000 eura.

Slažući se se izlaganjem Lukovića, Biljana Matijević iz Udruženja preduzetnika je smanjenje kapitalnog dijela budžeta na uštrb ličnih primanja nazvala šokantnim. „Šokantno je kako je planiran budžet, posebno što su se kapitalne investicije smanjile. Pohvalno je što su se davanja za socijalnu pomoć povećala, kao i izdvajanja za učenike i studente“, rekla je Matijevićeva.

Član Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Radoš Gospić istakao je da je za njega „ovaj budžet razvojni, budžet štednje i realan budžet“. „Razvojni je zbog 55 odsto planiranih izdataka za investicije kao i 2016., realan jer smatramo da će se ostvariti i odražava budžetsku ravnotežu“, zaljučio je Gospić. On se založio da se stavke službena putovanja i socijalna pomoć smanje za po 1.000 eura i te 2.000 daju Crvenom Krstu i postavio pitanje kada će se završiti sanacija DTV Partizan.

Nakon što je predsjednica opštine, Snežana Matijević rekla da kašnjenje u sanaciji DTV Partizan i njoj smeta te da stalno postavlja to pitanje svojim saradnicima, direktor Direkcije za investicije Peđa Obradović je odgovorio da je problem u glavnom projektu, te da će projektant Ivan Stipanić vrlo brzo obaviti izmjene projekta kako bi se se sanacija nastavila.

Centralna rasprava budzet2Odgovarajući Siniši Lukoviću, potpredsjednik opštine Siniša Kusovac je rekao da je opština ovim budžetom planirala razvojni aspekat u svim segmentima život grada, prije svega u društvenoj nadogradnji koja se tiče unapređenja sporta, obrazovanja, kulture i umjetnosti. „Za nas kao grad koji pledira da se bavi nautičkim turizmom turisti neće pitati za vodovod i kanalizaciju, već koliko pozorišnih predstava i sportskih takmičenja imamo, da li imamo galeriju i poštujemo li svoju istoriju. Shodno tome napravljeni su sekretarijati, da budu pliće organizacione strukture. Htjeli smo da u duhu svakog dijela društvene djelatnosti i aktivnosti stavimo akcenat kroz Sekretarijat, ojačamo saradnju sa ljudima kako bi u naredne četiri godine bili posvećeni svim tim segmentima. Sekretarijat treba da služi za monitoring i bude kontrolni mehanizam za sve te aktivnosti, to je bila ideja vodilja“, istakao je Kusovac objašnjavajući razloge stvaranja novih i reforme postojećih Sekretarijata. On je objasnio da su neke budžetske stavke iz Nacrta već smanjene. Istakao je da opština za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je zajedničko sa Kotorom izdvaja u ovom budžetu 500.000 eura kako bi u sledećem izdvojila manje, jer Kotor godišnje izdvaja 300.000 eura. Istakao je da će postrojenje imati 8 zaposlenih, da će raditi po principu samofinansiranja te da je opština osnovala novi Sekretarijat za lokalnu samoupravu kako bi obezbijedio pravnu podršku za ostale sekretarijate po ugledu na novoosnovano Ministarstvo za javnu upravu. Kusovac je rekao da Sportska dvorana treba da posluje kao Javno preduzeće koje će gazdovati sportskim terenima i koje se više neće držati za skute opštine. Zbog toga su zaposlili četiri nova radnika i sportskog menadžera. „Ostavite nas jednu godinu i vidjećete da li će ovaj sistem funkcionisati. Dajte nam šansu da vam to u praksi pokažemo“, poručili su Snežana Matijević i Siniša Kusovac. Kusovac je najavio da opština namjerava da upravljanje gradskim parkinzima i garažama, kao i novom Autobuskom stanicom povjeri Komunalnom preduzeću. U tu svrhu će tzv.“fizibiliti“ studiju ekonomske opravdanosti uskoro obaviti stručnjaci sa podgoričkog Ekonomskog fakulteta. Kusovac je najavio da nema bojazni o ugroženosti kapitalnih investicija jer će se ubuduće u dogovoru sa Vladom Crne Gore, Tivat više oslanjati na zajedničko finansiranje projekata sa Direkcijom za saobraćaj i Direkcijom za javne radove.

Predsjednik MZ Krtoli, Ivan Starčević je rekao da Krtoli i Krašići čine 54 odsto teritorije opštine pitajući da li će se sredstva namijenjena za Mjesne zajednice dijeliti po određenim kritierijumima. „Ogromna sredstva su se po osnovu poreza i komunalija slivala u budžet iz ovog područja, a u infrastrukturu se nije ulagalo“, rekao je Starčević tražeći od opštine da primjedbe i želje mještana Krtola uvrste u plan infrastrukturnih projekata.

Kritikujući nacrt budžeta, Rato Brajković je istakao da je realan budžet do 9 miliona eura, a stanje aktuelnih investicija, kreditna zaduženja vezana za izgradnju puta za Lušticu i nova zapošljavanja ne ulivaju nadu. „Ne vidim napredak u narednim godinama.. Ovu godinu imate ovoliki budžet jer trošite naslijeđene zalihe. 2018. i 2019. ja vidim kao godine kada ćemo imati velike probleme oko kapitalnih investicija“, istakao je Brajković.

Direktor Direkcije za investicije Peđa Obradović je podsjetio da je opština od Vlade dobila 3 miliona za izgradnju saobraćajnice MR1 ka Luštici, da je na tenderu izabran izvođač koji je prije 15 dana ušao u posao. On je istakao da je u planu proširenje magistrale od Tivta do Jaza, i da u opštini razmišljaju o faznoj izgradnju budućeg bulevara koji će koštati oko 11 miliona eura.

Centralna rasprava budzetMirko Kovačević je primijetio da raspravi o budžetu prisustvuje mali broj građana sem službenika i onih kojih posao veže za temu. „Obzirom da imate apsolutnu vlast i da vlada slabo interesovanje imate svako moralno pravo da radite ovo što radite. Vi ste korak od ambisa. Ove godine imate prihode od 1,3 miliona, a transfere institucijama planirate na 8,3 miliona. Od planiranih prihoda samo milion je odvojen za kapitalni budžet, pa i ako realizujete sve planirane investicije. Govorite o društvenoj nadogradnji kao da smo grad u Švajcarskoj i kao da smo sve poslove završili, a mi nemamo komunalnu infrastrukturu, a u Kalimanju i kod Doma Vojske i dalje se širi smrad kad se prođe ulicom“, rekao je Kovačević tražeći da opština odustane od ovakvog budžeta, izdatke smanji za 750.000 do iznosa od 3 miliona za kapitalne investicije. „Ako to ne uradite, Tivat nema budućnost. Završili smo sa kapitalnim investicijama u narednih 15 godina“, poručio je Kovačević tražeći od opštine da uloži u sekundarnu saobraćajnu infrastrukturu i izgradnju ulica kroz tivatska naselja kako bi se smanjile gužve na magistrali, „obzirom da sa ovakvim budžetom nema ni govora o izgradnji bulevara“.

Odgovarajući na primjedbe Brajkovića i Kovačevića, Siniša Kusovac je rekao da nema bojazni za kapitalne investicije u budućnosti. „Naši troškovi su 2,79 miliona za administraciju, a 4 miliona prihoda imaćemo svake godine. U investicijama ćemo se nasloniti na državi i vladu. Slažem se sa dijelo izlaganja vezanim za saobraćajnu infrastrukturu. Vrijeme je da se gradski kanalizacioni sistem završi, to predugo traje. Želimo u ovom mandatu da stavimo tačku na to i da se posvetimo drugim stvarima“, rekao je Kusovac dodajući da su već smanjili budžetsko izdvajanje za tivatski sport i usmjerili ga ka unapređenju sportske infrastrukture.

Primjedbe i predloge u vezi budžetskih izdvajanja imali su i predsjednik MZ Krašići, Tonko Petrović, Dragica Damjanović, Miro Franović, Zlatan Perak i Jelka Mimica.