Učenje crnogorskog preko interneta

Kurs crnogorskog jezika od danas je dostupan na internetu.

Nastao je kao potreba crnogorskog iseljeništva za pouzdanim izvorom znanja, ali je i dobar način popularizacije našeg jezika u svijetu, kažu iz Uprave za dijasporu i Fakulteta za crnogorski jezik sa Cetinja. Kurs je probno stavljen u funkciju uoči Dana državnosti, čime je ispunjen jedan od glavnih ciljeva strategije saradnje sa iseljenicima, koju je nedavno usvojila Vlada Crne Gore.

Onlajn kursevi jezika štede vrijeme i novac i omogućavaju brz pristup informacijama, što ih čini sve popularnijim. Od danas je i učenje crnogorskog jezika dostupno na internetu.

“Ovaj kurs je nastao kao posljedica nepostojanja sličnog nastavnog materijala o standardnom crnogorskom jeziku za strance na internet prostoru, što ga čini prvim internet modulom učenja crnogorskog jezika za strance ovakve prirode kod nas”, saopštio je koautor Onlajn kursa crnogorskog jezika Milan Marković.

Kurs počinje upoznavanjem zvaničnih pisama i izgovora glasova i riječi crnogorskog, a svaka nova lekcija nadograđuje znanja korisnika, kako bi na kraju mogli komunicirati samostalno.

“Jezičke veze i naša kultura su osnov za očuvanje identiteta, a prenošenje jezika na što veći broj govornika i njegova popularizacija ne samo u dijaspori, nego i u drugim kulturama uopšte bi trebalo da bude primarni cilj naše jezičko-kulturne politike, a ovaj kurs je samo jedan od koraka koji smo u tom smislu preduzeli i realizovali”, kazao je profesor crnogorskog jezika Ethem Mandić.

Projekat je ključan dio Strategije saradnje sa iseljenicima koju je nedavno usvojila Vlada Crne Gore.

“Ovo je prilika da ukažemo da je Uprava za dijasporu i ovim projektom omogućila još bolju komunikaciju sa svima onima koji Crnu Goru doživljavaju kao matičnu državu ili zemlju porijekla, što sve ukupno utiče na intenzivnu saradnju na relaciji Crna Gora i njena dijaspora”, rekao je pomoćnik direktora Uprave za dijasporu Ivan Jovović.

Najbrojnija crnogorska dijaspora je na engleskom, turskom, španskom i albanskom jezičkom području, pa je zbog toga onlajn kurs crnogorskog dostupan na tim jezicima. Projekat je rezultat saradnje Uprave za dijasporu i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja.