UBNOR -sjećanje na 21.01.1943. godine

„U kontuitetu, dugi niz godina, svakoga 21. januara, antifašisti, Herceg Novoga, Tivta, Kotora i Budve, zajedno sa SUBNOROM Crne Gore, organizuje komemoraciju i polažu cvijeće na mjesto pogibije narodnih heroja, Nikole ĐUrkovića, Sava Ilića kao i prvoboraca Daša Pavičića i Stjepa Šarenca, potsjećajući se slavne prošlosti kojom se nadahnjujemo za budućnost“, stoji u saopštenju UBNOR-a.

„Davne 1941.godine, 13.jula,mala, ali junačka Crna Gora opštenarodnim ustankom upalila je vatru slobode i dala do znanja cijeloj Evropi da je krenula u borbu protiv fašizma.

Taj slobodarski plamen visoko su podigli narodni heroji, Nikola Đurković i Savo Ilić, kao i borci Dašo Pavičić i Stjepo Šarenac,organizujući ustanak  u Boki i cijeloj Crnoj Gori sa ostalim ustanicima i revolucionarima,vršeći stalne vojno-poliričke akcije protiv tada vrlo snažnih okupatorskih snaga.

Toga 21.januara, 1943.godine,oko 300 talijanskih fašista,zajedno sa domaćim izdajnicima, okupirali su heroje na Podima,kod Herceg Novog.

Bez ikakvih izgleda za spas, pokušali su se bombama u rukama proboj i junački pali za slobodu svoga naroda.

Euforično na današnji trg Nikole Đurkovića, zaigrali su izdajnici oko mrtvih partizana „Krvavo kolo“, sramorno kolo veseleći se i radujući se slomu

partizanskih boraca.

Nijesu jedino shvatili da je hiljade bokelja,zajedno sa ostalim narodima Crne Gore i Jugoslavije pronijelo plamen slobode“, kaže se u saopštenju UBNOR-a.

 

 

N E K A  JE  V J E Č N A

C R N A   G O R A

 

 

UBNOR TIVAT

Tivat,21.01.2021.god                                                                                                        Dragiša   Ćosović