Adrian Vuksanovic HGI

HGI: Unaprijediti politiku obrazovanja

Hrvatska građanska inicijativa smatra da politiku obrazovanja treba unaprijediti i što bolje uskladiti sa tržištem rada. Obrazovni sistem treba dati više podsticaja studentima koji žele studirati u inostranstvu, a za uzvrat svoje znanje primjenjivali u Crnoj Gori, izjavio je Adrijan Vuksanović nosilac liste Hrvatske građanske inicijative na predstojećim parlamentarnim izborima.

Vuksanović je kazao da je zahvaljujući djelovanju HGI, koji je most saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske, studentima i postdiplomcima omogućeno da svi zainteresovani studeni, stiču i usavršavaju znanja na prestižnim univerzitetima u Hrvatskoj.

On je istakao i to da u okviru crnogorskog obrazovnog sistema funkcioniše dopunska nastava na hrvatskom jeziku, koju pohađaju djeca hrvatske nacionalne zajednice, kao i zainteresovana djeca drugih nacionalnosti u Boki kotorskoj.

„ Da HGI veoma vodi računa o obrazovanju mladih, ide u prilog činjenica da naša stranka iz sopstvenih sredstava, posljednjih pet godina stipendira 11 studenata. Takođe, omogućili smo godinama unazad svoj zainteresovanoj djeci iz Tivta i Kotora besplatne kurseve engleskog jezika, bez obzira na njihovu nacionalnost, jer mi se ne bavimo takvom vrstom prebrojavanja“, naglasio je Vuksanović.
Prema njegovim riječima Hrvatska građanska inicijativa će svojim budućim djelovanjem raditi dodatno na afirmaciji nastave na hrvatskom jeziku, kako bi bila održiva, a samim tim i postala dio redovne nastave crnogorskog obrazovnog sistema – saopšteno je iz HGI.