U toku postavljanje tabli sa nazivima ulica

Radnici Komunalnog ovih dana angažovani su na postavljaju tabli sa nazivima ulica na području južnog dijela Opštine.

Taj posao obavljaju po nalogu Sekreatrijata za komunalne poslove, saobraćaj i energestku efikasnost, koji je organizator tog posla.

Njihov zadatak je da na području Brda, Radovića, Đurađevića i Krašića postave oko 40 tabli sa nazivima ulica.

Iz Sekretarijatu su saopštili da će naredne sedmice, već od ponedeljka, tri grupe od po dvoje ljudi početi da dijeli kućne brojeve.

U Sekretarijatu su popisali i završili specifikaciju za oko  5000 kućnih brojeva za koje je u toku procedura nabavke, rekla je sekretarka Tatjana Jelić.