Komunalci u akciji čišćenja školskih dvorišta

U susret početku II polugodišta, radnici Službe komunaljia Komunalnog doo počeli su danas čišćenje školskih dvorišta OŠ Drago Milović I SMŠ “Mlaodst”.

Pet radnika angažovano je na skidanju grana i košenju trave. Danas prvog dana akcije sakupljeno je 7m3 zelenog otpada i 30 kesa od 120litara različitog smeća.

S obzirom na površinu prostora akcija će se nastaviti i naradena dva dana, u petak i subotu, najavili su iz Službe i naveli da je angađovana posebna ekipa od tri radnika na izduvavanju dvorišta od lišća i sutnih grančica.

Nastavljene su aktivnosti na sređivanju i kresanju grana  pored saobraćajnica, kao i ulica i živih ograda na području grada.