Samo 7 zgrada bez organa upravljanja

Formiranje skupštine stanara je zakonska obaveza, kao i mjesečna uplata za redovno održavanje zgrade koja iznosi najmanje 20 centi po kvadratu stana, rekla je sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energestku efikasnost Tatjana Jelić navodeći da je to jedna od obaveza stanara koji su formirali organe upravljanja u zgradama na području opštine.

U skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima etažni vlasnici su dužni da formiraju organe upravljanja u stambenoj zgradi, odnosno da na Skupštini stanara izaberu upravnika zgrade i predsejdnika Skupštine na period od četiri godine.
U odnosu na prethodnih pola godine, značajno je povećam broj stzambenih zgrada koje su se organizovale i izabrale organe upravljanja. U registar je upisano 173 stambene zgrade od kojih je značajna većina organizovana u smislu organa upravljanja, istakla je Jelić.

„Svega 7 zgrada nema formirane organe upravljanja, ali su u fazi formiranaja. U osam zgrada postavljeni su privremeni upravnici koji obavljaju posao u skladu sa Zakonom o održavanju zgrada“.
Iz Sekretarijata su najavili izmjenu Odluke o kućnom redu koja datira iz 2011. godine, a odnosi se na segment koji se tiče Zakona o zaštiti i spašavanja. U tom smislu potekla je inicijativa za izmjenu i dopunu postojeće odluke o kućnom redu.

„To se odnosi na postavljanje panik lampi, ako i tabli sa pravcom i smjerom evakuacije u stambenim zgradama, postavljanej protivpožarnih aparata koji stoje i u sadašnjoj odluci, ali neophodno je da se taj dio izdetaljiše na način o kojoj se vrsti aparat radi, zatim da se table obavještajnog tipa postave na ulazu u zgrade sa važnim brojevima telefona- policija, vatrogasci, hitna pomoć, koji su neophodni u slučaju vanrednih okolnosti“.

Iz Sekretarijata su u tom segmentu istakli da imaju veoma dobru saradnju sa Službom zaštite i spasavanja koja je do sada realizovali više obuka i radionica sa upravnicima zgrada.