U Tivtu voda odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 20. do 22. jula ove godine, pokazali su da je na 85,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 6,4%  lokacija dobrog, dok je na 8,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na 8 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na jednom kupalištu bila dobrog kvaliteta. Na području opštine Kotor od ukupnO 15 lokacija, voda bila odličnog kvaliteta na njih 13, te zadovoljavajućeg na dvije lokacije. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 15 ona bila odličnog, na dvije dobrog, a na četiri zadovoljavajućeg kvaliteta.

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 16, dok je na po jednom kupalištu bila dobrog i zadovoljavajućeg kvaliteta. Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na 11 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na po dva kupališta bila dobrog i zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, te je u ovom mjerenju na njih 31 voda bila odličnog kvaliteta, a na jednom dobrog.