U Tivtu voda odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 31. avgusta do 03. septembra ove godine, pokazali su da je na 88,2% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10,0% lokacija dobrog, dok je na 1,8% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: „odlične“, „dobre“, „zadovoljavajuće“ i „loše“.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na 8 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na jednoj lokaciji ona bila dobrog kvaliteta. Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 12, a dobrog na preostale tri lokacije. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 19 ona bila odličnog, a na dvije dobrog kvalitet