grad tivat4

U Tivtu trenutno 1192 gosta

Prema podacima tivatske TO, u našem gradu se trenutno odmara ukupno 1192 gosta, od čega je stranaca 1111 a domaćih 81.  Privatan smještaj koristi 766 turista iz inostranstva, dok ih je u hotelima na našoj rivijeri, 345. U hotelskom smještaju u Tivtu je trenutno 81 domaći gost.