U Tivtu na šest lokacija voda odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 72,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,8%  lokacija dobrog, dok je na 15,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: „odlične“, „dobre“, „zadovoljavajuće“ i „loše“.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na šest lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, na dvije dobrog, a na jednoj zadovoljavajućeg. Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih osam, dobrog na tri, te zadovoljavajućeg na četiri lokacije. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 16 ona bila odličnog, na tri dobrog, a na dvije lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta.