U Tivtu na devet lokacija voda odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 14. do 17. septembra ove godine, pokazali su da je na 81,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 9,1% lokacija dobrog, dok je na 9,1% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne
Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: „odlične“, „dobre“, „zadovoljavajuće“ i „loše“.
U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na svih devet ispitivanih lokacija voda je bila odličnog kvaliteta. Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 12, a dobrog na preostale tri lokacije. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 ona bila odličnog, a na četiri zadovoljavajućeg kvaliteta.
Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me