U Tivtu 5% više gostiju nego 2019.

U svim vidovima registrovanog smještaja u Tivtu trenutno boravi 9 722 gosta, 5% više nego 2019.godine.

U hotelima odmara 1 317 turista, 4% manje nego u istom periodu prije dvije godine, a u privatnom smještaju, u odnosu na 2019.godinu, boravi  8 245 ili 7%. više.

U kampovima je smješteno 35 turista, a u odmaralištima 125.

Najbrojniji gosti koji odmor provode na Tivatskoj rivijeru su iz Srbije, Rusije, BiH, Ukrajine, Njemačke, Velike Britanije i SADa.