U Tivtu 30 posto više gostiju

Prema podacima Turističke organizacije u Tivtu boravi 3 992 gosta, 30 posto više u odnosu na isti dan prošle godine.
Od ukupnog broja 3 976 su strani turisti, dok je domaćih samo 16. najveći broj turista, njih 3 150  koristi privatni smještaj. U hotelima ih je 842, dok u odmaralištima i kampovima nema gostiju.